پرسشنامه

دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه یک ابزار تحقیقاتی با مجموعه‌ای از پرسش‌ها است که با هدف جمع آوری و ثبت اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سایر منابع، شرط‌ها و قیدهای دیگری هم مطرح شده‌اند:

بعضی منابع، مکتوب بودن را در تعریف پرسشنامه قید کرده‌اند (شاید در دوران دیجیتال، این قید چندان قابل پذیرش نباشد)

برخی منابع دیگر، آن را ابزاری برای گردآوری اطلاعات از پاسخ دهنده‌ی مطلع تعریف کرده‌اند.

در برخی از تعاریف ، تاکید شده که موضوع سوالات در مورد دیدگاه‌ها و نگرش‌ و ترجیحات مخاطب است.

 

دانلود پرسشنامه استاندارد

دانلود پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش ها ست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص خود جواب ها را در آن می نویسد. دونوع پرسشنامه وجود دارد خود ساخته و  استاندارد معادل آن در زبان انگلیسی Standardized Questionnaire یا Normalized questionnaire است یا هنجار شده در این بخش میخواهیم در مورد پرسشنامه های استاندارد یا هنجار شده در این بخش در مورد نحوه تدوین پرسشنامه های استاندارد اطلاعاتی برای شما گرد آوری کرده ایم.

 

 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه

 باز

 بسته

در باز با سوالات باز روبرو هستیم. در اینجا پاسخگو می تواند بدون محدودیت هر پاسخی را که مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنویسد و یا در آن زمینه توضیح دهد. در اینگونه سوالات، اطلاعات دقیق تر، کامل تر و دارای ارزش بیشتر هستند ولی طبقه بندی و نتیجه گیری از آنها مشکل تر و به تجربه زیاد نیازمند دارد.

در بسته با پرسش های بسته مواجه هستیم. برای هر پرسش تعدادی گزینه و پاسخ انتخاب شده است که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها رابه عنوان پاسخ بگزیند. هریک از پاسخ ها به گونه ای تنظیم شده است که در عین منطقی بودن برای آن سوال از پاسخ مربوط به دیگر سوالات مجزا باشد. در اینجا پاسخ ها را می توان به سرعت نوشت و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی پاسخ ها نیز ساده تر است اما اطلاعات به دقت و کاملی پرسش نامه باز نیست.

انواع پرسشنامه از لحاظ اجرا عبارتند از

طریق رو در رو

تلفنی

پستی

رایانه ای

پست الکترونیکی

اینترنتی یا صفحات وب

پرسشنامه

پرسشنامه – کالج مدیریت

انواع آن از لحاظ محتوای سنجش شده عبارتند از

 آگاهی سنجی Survey of Knowledge

نگرش سنجی Survey of Attitude

عملکرد سنجی Survey of practice

 

 هدف از طراحی آن

– تهیه فهرستی از هدف هایی است که پژوهشگر قصد دارد به کمک آن به آنها برسد.

– داشتن درک روشنی از آنچه که باید حاصل شود

– به چه نوع اطلاعاتی نیاز داریم

– با این اطلاعات چه کارهایی می توانیم انجام دهیم

– چگونه هر سؤالی در آن در رسیدن به این هدف به ما کمک می کند

– روش های تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که پس از اجرای آن جمع آوری می شوند چیست؟

 

.می توانید از لینک زیر دانلود پرسشنامه رایگان را انجام دهید