اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

انتخاب کارکنان شایسته

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

انتخاب کارکنان شایسته

چکیده:

هدف تحقیق اولویت بندی معیارهای انتخاب کارکنان توانمند جهت ورود به بانک پارسیان می باشد. از این رو تحقیق مزبور در قالب یک الگوی مفهومی باز نمایی و سنجش شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ۶۸۱ نفر از روسا و معاونین شعب بانک پارسیان می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با تعداد ۴۶ سوال می باشد که روایی آن با استفاده از نظر استاد راهنما، متخصصان و صاحب نظران مدیریت و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل ۰،۸۹ به دست آمد. که شامل مشخصات فردی و سوال های اصلی و تخصصی ویژه ی بررسی فرضیه های تحقیق بود استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه ۱۵۲ نفر بدست آمد که تعداد ۱۴۹ پرسشنامه تکمیل گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSSوExell از طریق آزمون های آماری در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (روش تاپسیس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به خروجی و نتایج، برازش مدل ها مناسب می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و معیارهای انتخاب کارمند توانمند با استفاده از نرم افزار تاپسیس با توجه به اهمیت آنان اولویت بندی گردید.

 انتخاب کارکنان شایسته

انتخاب کارکنان شایسته – کالج مدیریت

 

واژگان کلیدی: استخدام،نیروی کار،مدیریت نیروی انسانی،شایسته سالاری .

نویسندگان: فاطمه رشیدی زاده، حمید دوازده امامی

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ انجام پذیرفت.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

مخارج تحقیق و توسعه

مخارج تحقیق و توسعه چکیده: از گذشته در مباحث اقتصادی، سرمایه گذاری و نرخ رشدآن، به عنوان برجسته ترین شاخص…

سیستم مدیریت عملکرد

سیستم مدیریت عملکرد چکیده: امروزه سازمان ها بهبود و ارتقاء عملکرد را به جد در مسیر تعالی سازمانی مورد پیگیری…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *