انتخاب موضوع رساله دکتری

انتخاب موضوع رساله دکتری مدیریت

جز شایع ترین سوالاتی که پرسیده می شود این است که چگونه انتخاب موضوع رساله دکتری کنم ؟

یکی از این رشته ها که رساله دکتری دارند رشته مدیریت است. رشته مدیریت به دلیل گرایش های مختلف پیچیدگی خاصی دارد.  متأسفانه انتخاب موضوع رساله دکتری  به اندازه ” پیدا کردن یک شکاف در ادبیات ” ساده نیست ، و بسیاری از عوامل پیچیده قابل ملاحظه وجود دارد . اگر می خواهید پایان نامه یا رساله خود را بنویسید ، شما باید مقاله های رشته خودتان  را پیدا کنید چون این یک عنصر حیاتی برای ایجاد یک اثرخوب برای یک پایان نامه است. اگر شما در حال نوشتن پروژه های پیشنهادی ، رساله دکتری یا تز پایان نامه هستید ، این واقعا مفید خواهد بود.

 

انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب موضوع پایان نامه یکی از چالش های اصلی دانشجویان مقطع دکتری است. شیوه انتخاب موضوع پایان نامه به شرح زیر است:

 مرحله اول: ملاحظات و نکات اولیه انتخاب موضوع پایان نامه

مطالعه کلی در برخی زمینه های مورد علاقه و مهم

جستجو در برخی پایگاه های“research topics”  و یا “research priorities” و یا ” issues for research ”

مطالعه “پیشنهادهایی برای پژوهش های بیشتر” در فصل آخر پایان نامه ها برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب

صرف زمان بیشتر و مطالعه دقیق تر درباره موضوع های مطرح شده

مشورت با استادان و سایر دانشجویان آگاه

 

مرحله دوم: بررسی و تحلیل نکات مورد توجه در انتخاب موضوع

علاقه مند بودن به موضوع

در نظر گرفتن توانایی ها و امکانات فردی مثلاً قدرت تجزیه و تحلیل، توانایی تحلیل آماری، توانایی برقراری ارتباط با جامعه ی مورد تحقیق، و…

جدید بودن موضوع

ارزشمند بودن موضوع

امکان عملی اجرای پژوهش

انتخاب موضوع رساله دکتری مدیریت

انتخاب موضوع رساله دکتری مدیریت – کالج مدیریت

مرحله سوم: تصمیم گیری کلی

تدوین یک فهرست از موضوع های مناسب با در نظر گرفتن معیارهای مرحله دوم

بررسی مجدد تک تک موضوع ها با نگاه منطقی و واقع بینانه

حذف برخی از موضوع ها که امکان رسیدن به نتیجه مطلوب در آنها دشوار است

انتخاب حداکثر دو یا سه موضوع مناسب برای تحقیق

بررسی هر یک از موضوع ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتی و وجود استاد راهنما

مشورت با اساتید درباره موضوع های پیشنهادی و مسائل مرتبط با آنها

گرفتن تائید اولیه از یک یا دو استاد در مورد مناسب بودن یکی از موضوع ها

 

مرحله چهارم:  محدودکردن دامنه موضوع

مطالعه متون علمی برای پی بردن به فضاهای خالی برای تحقیق در آن موضوع

بیان موضوع محدود شده در قالب عبارت (عنوان پایان نامه)

مشورت مجدد با استادان مربوطه در مورد عنوان پایان نامه

تائید موضوع نهایی پس از انجام اصلاحات لازم در عنوان

مطالعه مجدد متون علمی برای یافتن و تدوین مسئله پژوهش

نوشتن سؤالها و یا فرضیه های مناسب برای تحقیق

مشورت با استادان مربوطه و تائید مسئله ها و یا فرضیه ها

 

مرحله پنجم: انجام سایر گام های پژوهش

مشخص کردن روش تحقیق

مشخص کردن جامعه پژوهش

مشخص کردن شیوه نمونه گیری

مشخص کردن ابزار گردآوری اطلاعات

در صورتی که از پرسشنامه استفاده می شود تعیین چگونگی پیدا کردن روایی و اعتبار آن

مشخص کردن روش آماری و آزمون های مورد استفاده

اجرای مراحل عملی کار

تدوین گزارش تحقیق

تدوین نتایج همراه با تجزیه و تحلیل نهایی آن ها

تدوین محدودیت ها و مشکلات تحقیق

ارائه پیشنهادها برای پژوهش های آتی

انتخاب موضوع رساله دکتری

انتخاب موضوع رساله دکتری – کالج مدیریت

عنوان رساله دکتری چیست؟

عنوان رساله دکتری خلاصه‌ای از ایده اصلی تحقیق و پژوهش بیان شده در پایان نامه است. این عنوان باید شامل متغیرهای تحقیق و رابطه بین آن‌ها باشد.

همچنین عنوان انجام پایان نامه باید اصلی‌ترین و مهم‌ترین سوال تحقیق را نشان داده و نباید بیان کننده یک قضاوت و عقیده شخصی باشد. عنوان پایان نامه می‌تواند یک سوال، جمله و یا یک عبارت بلند باشد.

در حالی که در عنوان چند کلمه نوشته می‌شود، اما دقت کنید که این چند عبارت کنار هم باید طوری انتخاب شود که یک توصیف جامع و کامل از محتوای پایان نامه ارائه دهد.