لینک فعالسازی به ایمیل شما ارسال می شود . لطفا از صحت آن مطمئن شوید .

مدیریت منابع انسانی

عکس کاور یه مقاله در مورد رفتار سازمانی چیست هست که با پس زمینه سفید مایل به زرد و رنگ تمپلیت آبی روشن و مشکلی و خاکستری طراحی شده و دو شخصیت وکتور مرد و زن را نشان میدهد و نشانی آدرس سایت کالج مدیریت روی آن درج شده

رفتار سازمانی چیست؟ مبدا، تکامل، نظریه ها، هدف، مثال، کاربرد، مزایا، معایب

رفتار سازمانی (OB) مطالعه چگونگی تعامل افراد، گروه ها و ساختارها در یک سازمان است. این یک زمینه میان رشته ای است که از مفاهیم و نظریه های روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد و مدیریت برای درک و توضیح رفتار انسان در محیط کار استفاده می کند.