/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

نوشتن نتایج خود در یک پایان نامه یا رساله

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

نوشتن نتایج خود در یک پایان نامه یا رساله ، پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های خود، می توانید نوشتن نتایج را شروع کنید. اینجاست که شما یافته های اصلی تحقیقات خود را گزارش می کنید.

تمام نتایج مربوطه باید به طور خلاصه و عینی به ترتیب منطقی گزارش شوند. شما می توانید از جدول ها و نمودارها برای نشان دادن یافته های خاص استفاده کنید.

تفسیرهای ذهنی راجع به اینکه چرا این نتایج را پیدا کرده اید یا معنای آن ها نیست – شامل ارزیابی شما باید برای بحث ذخیره شود.

 

چه زمانی باید یک فصل نتایج نوشت؟

بسته به رشته خود، ممکن است یک فصل نتایج جداگانه نداشته باشید. در برخی از انواع تحقیقات کیفی، مانند مردم نگاری، نتایج اغلب همراه با بحث بافته می شود.

اما در بیشتر موارد، اگر تحقیق تجربی انجام می دهید، مهم است که نتایج مطالعه خود را قبل از شروع بحث در مورد معنای آن ها، گزارش کنید. این به خواننده ایده روشنی از آنچه دقیقاً پیدا کرده اید می دهد و داده ها را جدا از برداشت شما از آن ها نگه می دارد.

نتایج باید به صورت گذشته نوشته شوند. طول این فصل به میزان جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها بستگی دارد، اما باید تا حد ممکن مختصر نوشته شود. فقط نتایجی را در نظر بگیرید که مربوط به پاسخگویی به سوالات تحقیق شما باشد.

 

نتایج تحقیقات کمی- نوشتن نتایج خود در یک پایان نامه یا رساله

برای تحقیقات کمی، معمولاً با نتایج تجزیه و تحلیل آماری سر و کار دارید.

شما می توانید آمار توصیفی را برای توصیف مواردی مانند میانگین، نسبت ها و تنوع داده های خود گزارش دهید.

همچنین نتایج آزمون های آماری را که برای مقایسه گروه ها یا ارزیابی روابط بین متغیرها استفاده کرده اید، گزارش خواهید داد که آیا فرضیه های شما پشتیبانی می شوند یا خیر.

منطقی ترین راه برای ساختن نتایج کمی، چارچوب قرار دادن آن ها در اطراف سوالات تحقیق یا فرضیه های شما است. برای هر سوال یا فرضیه، ارائه کنید:

< یادآوری نوع تجزیه و تحلیل مورد استفاده شما (به عنوان مثال آزمون t دو نمونه ای یا رگرسیون خطی ساده). شرح دقیق تری از تجزیه و تحلیل شما باید در بخش روش شما باشد.
< خلاصه ای مختصر از هر نتیجه، شامل آمار توصیفی مربوطه (به عنوان مثال میانگین ها و انحراف معیارها) و آمار استنباطی (به عنوان مثال نمرات t، درجه آزادی و مقادیر p). این اعداد اغلب در پرانتز قرار می گیرند.
< بیان مختصر چگونگی ارتباط نتیجه با سوال یا اینکه آیا فرضیه مورد حمایت قرار گرفته است.

آماری که باید گزارش دهید و قراردادهای ارائه آن ها به انواع تجزیه و تحلیل شما و راهنمای سبکی که دنبال می کنید بستگی دارد. به عنوان مثال، قوانین خاصی برای نوشتن بخش نتایج به سبک APA وجود دارد. اگر مطمئن نیستید، بخش نتایج سایر مقالات در زمینه خود را بخوانید تا درک صحیحی از چه اطلاعاتی داشته باشید.

اطمینان حاصل کنید که تمام نتایج مربوطه، مثبت و منفی را در آن بگنجانید. اگر نتایجی دارید که متناسب با انتظارات و پیش فرض های شما نیست، این ها را نیز وارد کنید، اما در مورد معنی یا عواقب آن ها حدس نزنید – این باید برای بحث و نتیجه گیری ذخیره شود.

شما نباید داده های خام را در فصل نتایج خود ارائه دهید، اما ممکن است آن ها را در ضمیمه اضافه کنید تا خوانندگان بتوانند نتایج شما را خودشان بررسی کنند.

جداول و شکل ها

در تحقیقات کمی، افزودن عناصر بصری مانند نمودارها، نمودارها و جداول مفید است، اما فقط در صورتی که نتایج شما را به دقت منعکس کرده و برای خواننده ارزش افزوده داشته باشد.

. جداول برای برقراری ارتباط مقادیر دقیق استفاده می شوند و به طور خلاصه نتایج مختلفی را ارائه می دهند.
. از نمودارها و نمودارها برای تجسم روندها و روابط استفاده می شود، و در یک نگاه به تصویرکشی از یافته های اصلی می پردازد.

شما باید به تمام جدول ها و شکل های موجود در متن مراجعه کنید، اما اطلاعات را تکرار نکنید. متن باید جنبه های خاصی از جداول و شکل های شما را خلاصه یا شرح دهد، نه اینکه فقط همان اعدادی را که قبلاً ارائه کرده اید دوباره بیان کنید.

به جداول و شکل های خود عناوین و برچسب های واضح و توصیفی بدهید تا خواننده بتواند به راحتی آنچه نشان داده شده را درک کند.

نوشتن نتایج خود در یک پایان نامه یا رساله

نوشتن نتایج خود در یک پایان نامه یا رساله – کالج مدیریت

نتایج تحقیقات کیفی- نوشتن نتایج خود در یک پایان نامه یا رساله

در تحقیقات کیفی، نتایج ممکن است همه به طور مستقیم با فرضیه های خاص مرتبط نباشد. در این حالت، می توانید بخش نتایج خود را پیرامون مضامین اصلی یا موضوعاتی که از تجزیه و تحلیل داده ها بیرون آمده اند، ساختار دهید.

برای هر موضوع، مشاهدات کلی درباره آنچه داده ها نشان داده اند، انجام دهید. به عنوان مثال، شما ممکن است نکات تکراری موافقت یا عدم توافق، الگوها و روندها و پاسخ های فردی را ذکر کنید که به ویژه برای سوال تحقیق شما بسیار مهم بودند. می توانید این نکات را با نقل قول های مستقیم روشن و پشتیبانی کنید و اطلاعات دموگرافیک مربوطه را در مورد شرکت کنندگان گزارش دهید.

مثال: گزارش نتایج مصاحبه

وقتی از آن ها در مورد بازی های ویدیویی به عنوان نوعی هنر سوال می شد، پاسخ دهندگان تمایل داشتند که بازی های ویدیویی خود نوعی هنری نیستند، اما توافق کردند که خلاقیت در تولید آن ها نقش دارد. معیارهای مورد استفاده برای شناسایی بازی های ویدیویی هنری شامل تیم، طراحی، داستان، موسیقی و تیم های خلاق بود. یکی از پاسخ دهندگان (مرد، ۲۴ ساله) به تفاوت خلاقیت بین ژانرهای محبوب بازی های ویدیویی اشاره کرد:
“من فکر می کنم که در بازی های نقش آفرینی، توجه بیشتری به طراحی شخصیت، به طراحی جهانی می شود، زیرا کل داستان مهم است و به عناصر خاص بازی توجه بیشتری می شود […] بنابراین شاید شما به تیم های بزرگتری از متخصصان خلاق نیاز داشته باشید نسبت به یک تیرانداز متوسط یا چیزهای دیگر. “

از پاسخ ها مشخص است که مصرف کنندگان بازی های ویدیویی برخی از انواع بازی ها را دارای توانایی هنری بیشتری نسبت به بقیه می دانند.

 

نتایج در مقابل بحث و نتیجه گیری

نوشتن نتایج خود در یک پایان نامه یا رساله ، فصل نتایج باید به طور عینی یافته ها را گزارش کند، و فقط مشاهدات مختصری در رابطه با هر سوال، فرضیه یا موضوع ارائه دهد. نباید پاسخ کلی به سوال اصلی تحقیق بدهد یا در مورد معنی نتایج گمانه زنی کند.

از کلمات ذهنی و تفسیری مانند “ظاهر می شود” یا “ضمنی” خودداری کنید. این موارد بیشتر مناسب برای بخش بحث است، جایی که شما نتایج را به تفصیل تفسیر می کنید و پیامدهای آن ها را بیان می کنید.

در نتیجه، شما تفسیر خود از نتایج را به صورت پاسخ کلی به سوال اصلی تحقیق خود ترکیب می کنید. نتیجه گیری گاهی در بحث ادغام می شود، اما در انتها اغلب یک فصل جداگانه است.

نوشته های مشابه

استناد در متن در APA ،MLA و شیکاگو

استناد در متن در APA ،MLA و شیکاگو ، هر بار که منبعی را در متن مقاله خود نقل قول…

چگونه یک تحقیق بنویسیم

چگونه یک تحقیق بنویسیم ، مقاله تحقیقی بخشی از نوشتار دانشگاهی است که تحلیل، تفسیر و استدلال را بر اساس…