اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

اثربخشی سیستم آموزش

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اثربخشی سیستم آموزش

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط اثربخشی سیستم آموزش با راهبردهای منابع انسانی دیوان محاسبات کشور انجام شده است. برای نیل به این هدف، پس از مطالعه و بررسی یافته های پژوهش های پیشین در قالب مبانی تئوریک تحقیق، چارچوب مورد نظر ارائه شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبسنگی محسوب میگردد. به منظور بررسی میدانی در تحقیق حاضر، از جامعه آماری شامل کارکنان ستادی دیوان محاسبات کشور استفاده گردید حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران ۱۶۲ نفرانتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ ۹۰ % مورد تأیید قرار گرفته است. برای تحلیل ابعاد چارچوب مفهومی جهت سنجش رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته های تحقیق نشان می دهد که بین  اثربخشی این سیستم و راهبردهای منابع انسانی ارتباط معناداری وجود داردهمچنین بین اثربخشی این سیستم و مولفه های راهبردهای منابع انسانی ارتباط معنادار می باشد.

"<yoastmark

وازگان کلیدی: اثربخشی سیستم آموزش، راهبردهای منابع انسانی، دیوان محاسبات کشور.

نویسندگان: شهره محمدنژاد بیدخت

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ انجام پذیرفت.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

کیفیت زندگی کاری

تاثیر کیفیت زندگی کاری بر نشاط سازمانی چکیده: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر نشاط سازمانی…

برنامه ریزی راهبردی

برنامه ریزی راهبردی چکیده: در دنیای امروز که شاهد تغییر و تحولات شگرف در زمینه های مختلف هستیم، سیستم های…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *