اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

۱- سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کیفیت آموزش در این سیستم ها

۲- بررسی تأثیر بازی رایانه ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۳- امکانسنجی اجرای یادگیری سیار در دانشگاه ها

۴- کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان

۵- عارضه یابی ارزشیابی در دوره های آموزش مجازی دانشگاه ها

۶- سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری

۷- بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

۸- ارتباط هوش چندگانه با مهارت های مدیران در مدارس متوسطه شهر تهران

۹- ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)

۱۰- شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در ساختار آموزش و پرورش (با روش AHP)

۱۱- بررسی میزان آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری (رفتارگرایی، شناخت گرایی، شناختی – اجتماعی) و استفاده از آن در فرایند تدریس (مورد مقطع دبیرستان …)

۱۲- شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر یادگیری غیر رسمی معلمان (مورد مقطع دبیرستان ….)

۱۳- ارزشیابی کیفیت مراکز فنی حرفه ای پسرانه شهر تهران و ارایه راهکارهای بهبود آن

۱۴- نقش تکنولوژی در یادگیری دانش آموزان

۱۵- بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان

۱۶- رابطه هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان

۱۷- بررسی میزان اثربخشی سبک های مختلف آموزشی و ارائه سبک بهینه

۱۸- رابطه مهارت های معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱۹- ارزیابی کارایی و رتبه بندی دانشگاه های دولتی کشور با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

۲۰- بررسی رابطه عملکرد و رفتار معلمان با انگیزش درونی دانش آموزان

 

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت آموزشی – کالج مدیریت

 

۲۱- بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی دانش آموزان

۲۲- بررسی رابطه باورهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۲۳- مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۲۴- مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۲۵- مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۲۶- شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

۲۷- شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی

۲۸- طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن

۲۹- بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)

۳۰- بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان

۳۱- بررسی تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان

۳۲- نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان

۳۳- ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)

۳۴- کاربرد “نقشه های مفهومی” در راستای مشارکت و یادگیری همکارانه در آموزش الکترونیکی

۳۵- ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی

۳۶- ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی

۳۷- شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی

۳۸- بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک

۳۹- شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

۴۰- ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الکترونیکی در مراکز

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی ۴۰ موضوع پایان نامه رشته…

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی ۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی بررسی تاثیر استراتژی های تکنولوژی محور…

وردپرس › خطا

یک خطای مهم در این وب سایت رخ داده است.

دربارهٔ عیب‌یابی در وردپرس بیشتر بدانید.