/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت کارآفرینی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت کارآفرینی

۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت کارآفرینی

۱- بررسی مطالعه تأثیر دانش صاحب فناوری اطلاعات بر استفاده و همترازی استراتژیک و کسب و کار در کارآفرینی جوانان استان قم

۲- تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه فرزندان شاهد و ایثارگر استان تهران

۳- شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سیاسی با تاکید بر کارآفرینی پایدار از نگاه مدیران دولتی ادارات کل استان کرمانشاه

۴- بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی باکارآفرینی و نقش تعدیل کنندگی ویژگی شخصیتی کارکنان(موضوع مورد مطالعه :بانک ملی شهرستان شاهرود)

۵- شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد نوآوری و ایجاد کسب و کار در سازمان با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی(مورد مطالعه: شرکت صنایع مصنوعات زرین تهران)

۶- عوامل پیش‌برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در استان کرمانشاه

۷- بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی کارآفرینان و پایداری شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد)

۸- راهبردهای بازاریابی کارآفرینانه برای حوزه صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان

۹- بررسی عوامل مؤثر در گرایش به اقدامات کارآفرینانه در دانشجویان مؤسسه آموزش عالی امین فولادشهر

۱۰- شناسایی و اولویت بندی سیاستهای توسعه کارآفرینی بخش تعاون در چهارچوب سیاست‌های حمایتی دولت

۱۱- بررسی میزان اثر بخشی تسهیلات کارآفرینی در بین مشتریان بانک کشاورزی شهرستان چابهار

۱۲- شناسایی عوامل گرایش به کارآفرینی پایدار در شرکت های کوچک و متوسط شهرستان کرمانشاه

۱۳- ارزیابی وضعیت زیست بوم کارآفرینی اجتماعی تهران

۱۴- شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی سازمانی بر مبنای الگوی سه شاخگی کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری)

۱۵- شناسایی عوامل موثر بر توسعه و کارآفرینی گردشگری (مورد مطالعه: جزیره کیش)

۱۶- بررسی نقش زنان در توسعه کارآفرینی گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان بروجرد)

۱۷- بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی

۱۸- شناسایی و اولویت بندی راهکارهای آموزش کارآفرینی و ارتقاء آن در دانشگاه سیستان و بلوچستان از نظر دانشجویان

۱۹- بررسی تأثیر شایستگی‌های کارفرما بر کارآفرینی سبز (مورد مطالعه: شرکت‌های کارآفرین استان ایلام)

۲۰- بررسی ارتباط بین منبع کنترل و گرایش به کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت کارآفرینی

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت کارآفرینی – کالج مدیریت

۲۱- تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی از طریق فعالیت‌های کارآفرینی در شرکت‌های شهر صنعتی سفیدرود رشت

۲۲- تاثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی گمرک بازرگان

۲۳- بررسی نقش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکتهای صادراتی استان البرز)

۲۴- بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی در شرکت بیمه البرز استان کرمان

۲۵- مطالعه تأثیر سرمایه انسانی بر کارآفرینی اجتماعی و تجاری (مورد مطالعه: شرکت کاله استان مازندران)

۲۶- بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی در پارک علم و فناوری پردیس

۲۷- بررسی نقش عوامل راهبردی بر کارآفرینی سازمانی با توجه به اثر میانجی یادگیری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شعب بانک ملت شهرستان گرگان)

۲۸- ارزیابی اثر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب)

۲۹- تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی پژوهشگاه صنعت نفت

۳۰- بررسی رابطه کارآفرینی اجتماعی و سرمایه اجتماعی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست (تبیین نقش هوش هیجانی)

۳۱- تحلیل نهادی خط مشی کارآفرینی عمومی، مطالعه موردی بسیج سازندگی

۳۲- طراحی مدلی به منظور سنجش تأثیر جهت‌گیری کارآفرینانه، جهت‌گیری استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک بر مزیت رقابتی شرکت‌های صنعتی شهر بوشهر

۳۳- نقش برنامه‌های تلویزیونی مستند رسانه ملی در توسعه فرهنگ کارآفرینی

۳۴- تاثیر شبکه اجتماعی و سرمایه انسانی بر استراتژی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی

۳۵- شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان (مطالعه موردی: مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های شهر تهران)

۳۶- تأثیر فرهنگ کارآفرینی در رفتار شهروند سازمانی

۳۷- بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان در کشورهای جهان سوم با تمرکز بر کشور ایران با استفاده از ماتریس سوات

۳۸- بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات: تبیین نقش عملکرد نوآوری، قابلیت یادگیری سازمانی و ظرفیت جذب دانش؛ (مورد مطالعه: شرکت‌های صادراتی صنایع غذایی)

۳۹- بررسی نقش شخص کارآفرین در ترویج آمیخته بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs). (مطالعه موردی: تعاونی های خدمات استان زنجان)

۴۰- بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان از طریق کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی گلرنگ

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

لیست مجلات وزارتین

لیست مجلات وزارتین علمی پژوهشی داخلی مورد تایید وزارت علوم این لیست شامل بروزترین مجلات وزارتین علمی پژوهشی داخلی برای…

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی ۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی ۱- بررسی استراتژی های ورود به…