اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بانکداری

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بانکداری

۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بانکداری

۱- بررسی رابطه شهرت حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری

۲- رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانکها

۳- بررسی رابطه شهرت بانکها و نیات رفتاری مشتریان (نقش شناخت، اعتماد و تعهد)

۴- ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتبط آن با عملکرد بانکها

۵- بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با ریسک در سیستم بانکی

۶- بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با کارایی در سیستم بانکی

۷- بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با سرمایه گذاری در سیستم بانکی

۸- طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMADM) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی

۹- طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سیستم بانکی

۱۰- رابطه قابلیت های سازمانی و عملکرد سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف

۱۱- طراحی مدلی جهت مکانیابی بهینه شعب بانک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

۱۲- بررسی تاثیر خصوصی سازی بر مدیریت سود بانکها (مطالعه موردی بانک …)

۱۳- بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود بانکها (مطالعه موردی بانک …)

۱۴- بررسی رابطه ویژگی های کیفی سود (پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، به موقع بودن سود، محافظه کار بودن سود و مربوط بودن سود به ارزش سهام) با عملکرد شرکتها

۱۵- بررسی رابطه سرمایه در گردش و سودآوری بانکها

۱۶- بررسی رابطه سرمایه در گردش و بازده سهام بانکهای بورسی

۱۷- شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربر پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتری CRM در صنعت بانکداری

۱۸- طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیکی روابط با مشتریان (ECRM) در بانکها

۱۹- ارائه مدلی جهت سنجش و کمی سازی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری

۲۰- بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری

 

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بانکداری

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بانکداری – کالج مدیریت

 

۲۱- بررسی رابطه ارزش ویژه برند و عملکرد بانکها

۲۲- رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از ابزار داده کاوی

۲۳- محاسبه نرخ تمرکز صنعت بانکداری (بانکهای دولتی و خصوصی) و بررسی ارتباط آن با سودآوری بانکها

۲۴- بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده ار تکنیک داده کاوی

۲۵- پیش بینی میزان سپرده های بانک با استفاده از روش شبکه عصبی و آریما و مقایسه نتایج

۲۶- بررسی تاثیر ریسک های بانکی (عملیاتی،اعتباری، نقدینگی و بازار) بر عملکرد بانکهای کشور

۲۷- ارزیابی عملکرد بانکها از بعد ریسک اعتباری با مدل DEA

۲۸- شناسایی و رتبه بندی شاخص های موفقیت اجرای مدیریت دانش بانک با استفاده از مدل PLS

۲۹- ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با استفاده از AHP (یا AHP فازی)

۳۰- بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای محیطی سازمان با ساختار سازمانی (موردی بانک …)

۳۱- بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد (موردی بانک …)

۳۲- تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی (موردی بانک …)

۳۳- بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و کارایی و اثربخشی سازمان (موردی بانک …)

۳۴- بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان (موردی بانک …)

۳۵- بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان (موردی بانک …)

۳۶- شناسایی و اولویت بندی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی (موردی بانک …)

۳۷ – بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان (موردی بانک …)

۳۸- بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان (موردی بانک …)

۳۹- بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان (موردی بانک …)

۴۰- بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و  کارایی سازمان (موردی بانک …)

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی ۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی بررسی تاثیر استراتژی های تکنولوژی محور…

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه

برترین موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه ۴۰ موضوعات پایان نامه رشته مدیریت بیمه ۱- بررسی راههای افزایش اثربخشی و…