/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

نمونه گیری نظری

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

نمونه گیری نظری چیست؟

نمونه گیری نظری ، را می توان چنین تعریف کرد: “فرایند جمع آوری داده ها برای تولید نظریه که به موجب آن تحلیلگر به طور مشترک داده های خود را جمع آوری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل می کند و تصمیم می گیرد چه داده هایی را برای جمع آوری اطلاعات بعدی و کجا پیدا کند تا نظریه خود را هنگام ظهور توسعه دهد” به زبان ساده، نمونه گیری نظری را می توان فرآیند جمع آوری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت همزمان برای تولید نظریه تعریف کرد. این روش نمونه گیری از نزدیک با روش نظریه پایه ای مرتبط است.

تمایز واضح بین این روش نمونه گیری و نمونه گیری هدفمند مهم است. اگرچه این یک تنوع از نمونه گیری هدفمند است، اما بر خلاف یک نمونه گیری هدفمند استاندارد، نمونه گیری نظری سعی در کشف دسته ها و عناصر آن ها به منظور کشف و تبیین روابط متقابل بین آن ها دارد.

نمونه گیری نظری با رویکرد تئوری مبتنی بر استنباط تحلیلی مرتبط است. این روش نمونه گیری با بسیاری دیگر از روش های نمونه گیری متفاوت است به گونه ای که بجای نماینده بودن جمعیت یا آزمایش فرضیه ها، نمونه گیری نظری برای تولید و توسعه داده های نظری است.

نمونه گیری نظری ممکن است برای رساله های سطح کارشناسی یا حتی کارشناسی ارشد ضروری نباشد زیرا این روش پیچیده ترین و زمان بر است. با این حال، نمونه گیری نظری برای استفاده در مطالعات سطح دکترا بسیار مناسب است.

کاربرد نمونه گیری نظری

بیایید با استفاده از یک مثال اساسی کاربرد این روش نمونه برداری را نشان دهیم. تصور کنید موضوع پایان نامه شما به شرح زیر است:

استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و نمونه گیری نظری برای تکمیل این مطالعه شامل چهار مرحله زیر است:

مرحله ۱: تصمیمات اولیه در مورد افراد یا گروه های خاصی از افراد که در مورد حوزه تحقیق دانش دارند اتخاذ شود.

برای ارزیابی تأثیر Brexit بر روی سطح عاطفی، باید با سرپرست ۱۵ خانوار مصاحبه های نیمه ساختاری انجام شود.

مرحله ۲: تجزیه و تحلیل داده های اولیه تا زمانی که ایده های نظری شروع به ظهور کنند و مفاهیم خاصی بوجود آیند.

تجزیه و تحلیل نتایج مصاحبه ممکن است نشان دهد که مصاحبه شوندگان از احساس استقلال در نتیجه Brexit برخوردار هستند، با این حال، آن ها نگران آینده خود هستند.

مرحله ۳: بر اساس ایده ها و مفاهیم نظری که در مرحله قبل نشان داده شده، شرکت کنندگان، رویدادها یا موقعیت های بیشتری را انتخاب کنید.

مرحله ۴: با مراحل ۲ و ۳ بالا ادامه دهید تا به اشباع نظری برسید. اشباع نظری “نقطه ای از تئوری مبنا را نشان می دهد که در آن نظریه پردازی وقایع مورد بررسی به نظر می رسد که به اندازه کافی جامع به پایان رسیده باشد”

نتایج مصاحبه های متعدد اضافی ممکن است نشان دهد که تضعیف پوند، واحد پول انگلیس و از دست دادن امتیازات ویژه در تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اروپا منبع اصلی نگرانی اعضای گروه نمونه است که تأثیرات مستقیمی بر سلامت عاطفی آن ها دارد. این یافته ممکن است بارها و بارها با مصاحبه های اضافی نشان دهد که به اشباع نظری رسیده است.

تأکید مهم است که برخلاف سایر روش های نمونه گیری، نمونه گیری نظری از قبل قابل برنامه ریزی و از همان ابتدا نیست، بلکه در مرحله بعدی فرایند تحقیق رخ می دهد.

 

نمونه گیری نظری

نمونه گیری نظری – کالج مدیریت

مزایای نمونه گیری نظری

۱٫ در صورت تلاش برای ایجاد نظریه در منطقه تحقیق، امکان تقویت دقت مطالعه وجود دارد.
۲٫ استفاده از این روش نمونه گیری می تواند ساختار خاصی برای فرآیند های جمع آوری داده و تجزیه و تحلیل داده ها فراهم کند، بنابراین یکی از معایب اصلی روش های کیفی را که مربوط به فقدان ساختار است، برطرف می کند.
۳٫ این نوع نمونه گیری معمولاً هم خصوصیات استقرایی و هم قیاسی را با هم ادغام می کند، بنابراین جامعیت مطالعات را افزایش می دهد.

معایب نمونه گیری نظری

۱٫ از آنجا که این یک فرایند بسیار منظم است، استفاده از این روش نمونه گیری ممکن است به منابع بیشتری مانند زمان و هزینه در مقایسه با بسیاری از روش های دیگر نمونه نیاز داشته باشد.
۲٫ هیچ فرآیند یا راهنمایی مشخصی در رابطه با کاربرد نمونه گیری نظری در عمل وجود ندارد.
۳٫ به طور کلی، این نوع نمونه گیری پیچیده ترین روش نسبت به سایر روش های نمونه گیری است.

چه زمانی از نمونه گیری نظری استفاده می کنید؟

اگر می خواهید نظریه جدیدی را براساس داده ها تعیین کنید، مثلاً هنگام استفاده از روش تحقیق مبتنی بر تئوری، باید نمونه گیری نظری کنید. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که در نحوه استخدام و جدول زمانی که روی آن کار می کنید دارای درجه انعطاف پذیری باشید.

اگر در حال انجام تحقیق برای تأیید یا تأیید فرضیه های موجود یا انجام تحقیقاتی هستید که قصد دارد توصیفی باشد، نباید نمونه گیری نظری کنید. اگر معیارهای سختگیری برای استخدام یا یک جدول زمانی دقیق برای تحقیقات خود دارید، نباید نمونه گیری نظری کنید.

چگونه نمونه گیری نظری را انجام می دهید؟

با شروع از جایی، جمع آوری اطلاعات را شروع کنید

برای اولین مجموعه داده ای که جمع آوری می کنید، آن را بر اساس دانش دامنه موجود یا یک چارچوب جزئی جمع آوری کنید، حتی اگر هنوز نمی دانید که آیا این سازه ها در پایان به تئوری شما مربوط می شوند یا خیر. به عنوان مثال، اگر شما در حال تحصیل در بیمارستان هستید، ممکن است با مصاحبه با پرستاران، پزشکان و بیماران شروع کنید، حتی اگر این “نقش ها” در تئوری نهایی شما مهم نباشد.

از لحاظ نظری حساس باشید و ذهنیت آزاد داشته باشید

هنگام جمع آوری داده ها، باید در مورد نظریه ها و دسته های مختلفی که می توانند از داده های شما بیرون بیایند، ذهنیت آزادانه داشته باشید. شما باید دائماً در تلاش باشید تا روابط بین دسته هایی را که از داده ها بدست می آورید کشف کنید. در مثال تحقیق در بیمارستان، فقط بر تفاوت بین تجربه های پرستار و بیمار متمرکز نشوید. در برابر احتمالات و تئوری های جدید باز باشید. هنگامی که داده ها را تجزیه و تحلیل می کنید، ممکن است تمایزات دیگری را پیدا کنید که بیشتر مربوط به نظریه های نوظهور شما هستند.

از قبل برنامه ریزی برای جمع آوری اطلاعات خود انجام ندهید

برخی از مطالعات تحقیقاتی، به ویژه مطالعاتی که برای تأیید یا توصیف فرضیه در نظر گرفته شده است، شامل یک فرایند دقیق تعریف معیارهای استخدام و روش های جمع آوری داده ها، قبل از بیرون رفتن برای جمع آوری یا تجزیه و تحلیل داده ها است. در نمونه گیری نظری، این کار را نمی کنید. در عوض، شما مجموعه اولیه داده هایی را که جمع آوری می کنید، تجزیه و تحلیل می کنید، مشخص می کنید که برخی از دسته های ظهور یافته چیست و سپس از این دسته ها تصمیم می گیرید که در مرحله بعدی داده ها را جمع آوری کنید. تجزیه و تحلیل نورد و دسته های ظهور شما مرحله بعدی را مشخص می کند.

استخدام براساس هدف و ارتباط نظری

معیارهای استخدام خود را انعطاف پذیر نگه دارید و بدانید که هدف شما ایجاد نظریه جدید است و نه فقط تأیید آنچه از قبل می دانید. پس از انجام تجزیه و تحلیل از دوره های قبلی، باید در مورد دسته هایی که از داده های شما استخراج شده اند، ایده بگیرید. به شکاف های موجود در این دسته ها نگاه کنید و از سوالات جدیدی که پیش می آید استفاده نکنید. از این خلا ها و سوالات جدید برای راهنمایی معیارهای خود برای جذب در دور بعدی جمع آوری اطلاعات استفاده کنید.

گروه های مقایسه را بر اساس هدف و ارتباط نظری انتخاب کنید

بسیاری از مطالعات تحقیقاتی، به ویژه مواردی که برای تأیید یا توصیف در نظر گرفته شده است، ممکن است پیش تعیین کند که کدام گروه ها باید در تجزیه و تحلیل مقایسه شوند. مسئله این رویکرد این است که داده هایی که شما بر اساس این معیارهای از پیش تعیین شده جمع آوری می کنید از نظر تئوری های ظهور شما بی ربط هستند. در نمونه گیری نظری، شما زودتر از موعد تصمیم نمی گیرید که چه گروه هایی را مقایسه کنید و در عوض از داده های خود برای تعیین اینکه چه گروه هایی بیشترین مقایسه را دارند، استفاده می کنید.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

نمونه گیری راحت

نمونه گیری راحت چیست؟ نمونه گیری راحت ، به عنوان روشی که محققان در آنجا جمع آوری می کنند، داده…

مطالعه موردی

مطالعه موردی چیست؟ مطالعه موردی ، یک روش تحقیق است که به طور معمول در علوم اجتماعی و زندگی مشاهده…