اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تاثیر هوش هیجانی بر استرس شغلی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

تاثیر هوش هیجانی بر استرس شغلی

چکیده:

یکی از تفکرهای نوین در کسب و کار، تفکر هوش هیجانی می باشد که به سازمان ها کمک می کند تا کارکنان انطباق پذیر داشته باشند. از آنجا که موقعیت سازمان تا اندازه زیادی وابسته به شغل، انگیزه و روحیه کارکنان است، لذا می توان پی برد که هوش هیجانی به عنوان یک عامل مهم در سازگاری کارکنان با شغل و شرایط اشتغال و استفاده صحیح از هیجانات در محیط کار بوده و می تواند در کاهش استرس شغلی کارکنان موثر باشد. به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر استرس شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه میاندوآب پرداخته شده است. جامعه اماری در تحقیق حاضر تمامی کارکنان شرکت مای پخش فرآورده های نفتی می باشد که به تعداد ۲۰۰ نفر می باشد، روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش تحلیل آماری از نوع همبستگی است بدین منظور دو پرسشنامه برای بررسی مولفه های هوش هیجانی و استرس شغلی طراحی گردیده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از مدل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است، و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش هیجانی و ابعاد آن با استرس شغلی رابطه منفی و مستقیم وجود دارد. بدین معنی که هر چه کارکنان سازمان دارای هوش هیجانی بالاتری باشند، استرس شغلی در میان آنان کاهش می یابد. در میان ابعاد هوش هیجانی، مولفه کنترل هیجانات و احساسات بیشترین تاثیر را بر کاهش استرس شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه میاندوآب داشته است.

"<yoastmark

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، استرس شغلی، کم باری نقش، محیط کار، شرکت ملی پخش .

نویسندگان: سیامک خدائی، احمدعلی مقتدرزاده

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ انجام پذیرفت.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی چکیده: از آنجا که امروزه نیروی انسانی کارآمد به عنوان مهمترین سرمایه هر سازمان و عامل پویایی…

هوش هیجانی

چکیده: تحقیق حاضر به بررسی نقش تأثیر هوش هیجانی بر بهره وری کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *