مدیریت

مدیریت علمی

زمان مطالعه: ۴ دقیقه مکتب مدیریت علمی (یا مکتب تیلوریسم) مکتب مدیریت علمی که به نام بنیانگذار آن فردریک وینسلوتیلور معروف شد اولین حرکت… ادامه مقاله »

1 2 3