بازاریابی

شبکه اجتماعی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه شبکه اجتماعی چیست؟ شبکه اجتماعی آندره کاپلن و مایکل هانلین رسانه‌های اجتماعی را این گونه تعریف می‌کنند: “گروهی از برنامه‌های… ادامه مقاله »