مدیریت

استراتژی

زمان مطالعه: ۶ دقیقه استراتژی بنا بر تعریف جانسون (Johnson) و شولز (Scholes) استراتژی یعنی «دامنه‌ی فعالیت و مسیر حرکت سازمان در درازمدت که… ادامه مقاله »

مدیریت

مدل SMART

زمان مطالعه: ۴ دقیقه مدل SMART مدل  smart : تمام کسب‌وکارهایی که در صنعت موردنظر شما فعالیت می‌کنند، لزوما موفق نیستند. از میان طیف… ادامه مقاله »