مدیریت

استراتژی

زمان مطالعه: ۶ دقیقه استراتژی بنا بر تعریف جانسون (Johnson) و شولز (Scholes) استراتژی یعنی «دامنه‌ی فعالیت و مسیر حرکت سازمان در درازمدت که… ادامه مقاله »