مدیریت

انواع اختیارات سازمان

زمان مطالعه: ۵ دقیقه اختیار چیست؟ -انواع اختیارات سازمان انواع اختیارات سازمان ، اختیار به زبان ساده به معنای حق انجام کار یا گرفتن تصمیمی است اختیار نوعی نفوذ یا حق انجام کار، هدایت یا هم آهنگ‌سازی اقدامات دیگران، و استفاده از آزادی عمل شغلی – نه آزادی عمل خود شخص می‌باشد تفویض اختیار موجب می‌شود که تصمیمات از سوی کسانی که با… ادامه مقاله »