/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

نمونه گیری سیستماتیک

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

نمونه گیری سیستماتیک چیست؟

نمونه گیری سیستماتیک ، نوعی از روش نمونه گیری احتمالی است که در آن اعضای نمونه از جمعیت بیشتری با توجه به یک نقطه شروع تصادفی اما با یک بازه دوره ای ثابت و مشخص انتخاب می شوند. این بازه که بازه نمونه گیری نامیده می شود با تقسیم اندازه جمعیت بر اندازه نمونه مورد نظر محاسبه می شود. با وجود اینکه جمعیت نمونه از قبل انتخاب شده است، اگر دوره تناوبی از قبل تعیین شود و نقطه شروع آن تصادفی باشد، هنوز این نوع نمونه گیری تصادفی تصور می شود.

 

درک نمونه گیری سیستماتیک

از آنجا که نمونه گیری تصادفی ساده از یک جمعیت می تواند ناکارآمد و وقت گیر باشد، آمار شناسان به روش های دیگری مانند نمونه گیری منظم روی می آورند. انتخاب اندازه نمونه از طریق یک رویکرد سیستماتیک می تواند به سرعت انجام شود. هنگامی که یک نقطه شروع ثابت مشخص شد، یک فاصله ثابت برای تسهیل انتخاب شرکت کننده انتخاب می شود.

در صورت کم خطر بودن دستکاری داده ها، این نمونه گیری به نمونه گیری تصادفی ساده ارجح است. اگر هنگامی که یک محقق می تواند طول فاصله را دستکاری کند تا نتایج مطلوبی را بدست آورد، چنین خطری زیاد است، روش ساده نمونه گیری تصادفی مناسب تر خواهد بود.

نمونه گیری سیستماتیک به دلیل سادگی در بین محققان و تحلیلگران محبوب است. محققان به طور کلی تصور می کنند که نتایج نشان دهنده اکثر جمعیت های طبیعی است مگر اینکه یک ویژگی تصادفی با هر نمونه داده “n” به طور متناسب وجود داشته باشد (که بعید است). به عبارت دیگر، یک جمعیت نیاز به نشان دادن درجه طبیعی تصادفی در امتداد معیار انتخاب شده دارد. اگر جمعیت دارای نوعی الگوی استاندارد باشد، خطر انتخاب تصادفی موارد بسیار شایع بیشتر مشهود است.

در این نوع نمونه گیری، مانند سایر روش های نمونه گیری، قبل از انتخاب شرکت کنندگان، یک جامعه هدف باید انتخاب شود. یک جمعیت را می توان بر اساس تعداد مشخصه مورد نظر که متناسب با هدف مطالعه در حال انجام است، شناسایی کرد. برخی از معیارهای انتخاب ممکن است شامل سن، جنس، نژاد، مکان، سطح تحصیلات و / یا شغل باشد.

 

نمونه هایی از نمونه گیری سیستماتیک

به عنوان یک مثال فرضی از نمونه گیری سیستماتیک، فرض کنید که در جمعیت ۱۰ هزار نفری، یک آمارگیر هر صدمین فرد را برای نمونه گیری انتخاب می کند. فواصل نمونه گیری نیز می تواند سیستماتیک باشد، مانند انتخاب یک نمونه جدید برای کشیدن از هر ۱۲ ساعت.

به عنوان مثال دیگر، اگر می خواهید با استفاده از این عنوان نمونه گیری، یک گروه تصادفی متشکل از ۱۰۰۰ نفر را از جمعیت ۵۰۰۰۰ نفری انتخاب کنید، همه شرکت کنندگان بالقوه باید در یک لیست قرار بگیرند و نقطه شروع انتخاب شود. پس از تشکیل لیست، هر پنجاهمین نفر در لیست (شروع شمارش از نقطه شروع انتخاب شده) به عنوان یک شرکت کننده انتخاب می شود، از ۵۰،۰۰۰ / ۱،۰۰۰ = ۵۰٫

به عنوان مثال، اگر نقطه شروع انتخاب شده ۲۰ باشد، ۷۰ امین فرد لیست و سپس ۱۲۰ ام و غیره انتخاب می شوند. پس از رسیدن به پایان لیست و در صورت نیاز به شرکت کنندگان اضافی، تعداد کارها به انتهای لیست می رسد تا شمارش پایان یابد.

 

نمونه گیری سیستماتیک در مقابل نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری سیستماتیک و نمونه گیری خوشه ای در نحوه برداشتن نقاط نمونه از جمعیت موجود در نمونه متفاوت است. نمونه گیری خوشه ای جمعیت را به خوشه تقسیم می کند، در حالی که در این نوع نمونه گیری از فواصل مشخص جمعیت بزرگتر برای ایجاد نمونه استفاده می شود.

با نمونه گیری سیستماتیک، یک نقطه شروع تصادفی از جمعیت انتخاب می شود و سپس بسته به اندازه آن، از فواصل ثابت منظم جمعیت نمونه ای گرفته می شود. نمونه گیری خوشه ای جمعیت را به خوشه تقسیم می کند و سپس از هر خوشه یک نمونه تصادفی ساده می گیرد.

نمونه گیری خوشه ای نسبت به سایر روش های نمونه گیری دقیق تر است. با این حال، ممکن است هزینه های به دست آوردن نمونه را پس انداز کند. نمونه گیری خوشه ای یک روش نمونه گیری دو مرحله ای است. ممکن است در صورت دشوار بودن تکمیل لیستی از کل افراد مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، ساخت کل جمعیت مشتریان یک فروشگاه مواد غذایی برای مصاحبه دشوار است.

با این حال، یک شخص می تواند یک زیر مجموعه تصادفی از فروشگاه ها ایجاد کند، که اولین قدم در این روند است. مرحله دوم مصاحبه با یک نمونه تصادفی از مشتریان آن فروشگاه ها است. این یک فرایند دستی ساده است که می تواند در وقت و هزینه شما صرفه جویی کند.

 

نمونه گیری سیستماتیک

نمونه گیری سیستماتیک – کالج مدیریت

 

محدودیت های نمونه گیری سیستماتیک

یک خطر که آماردانان باید هنگام انجام نمونه گیری سیستماتیک در نظر بگیرند، شامل چگونگی سازماندهی لیست استفاده شده با فاصله نمونه گیری است. اگر جمعیتی که در این لیست قرار دارد به صورت چرخه ای سازمان یافته باشد که با فاصله نمونه گیری مطابقت داشته باشد، نمونه انتخاب شده ممکن است مغرضانه باشد.

به عنوان مثال، بخش منابع انسانی یک شرکت می خواهد نمونه ای از کارمندان را انتخاب کند و از احساس آن ها در مورد سیاست های شرکت بپرسد. کارمندان در تیم های ۲۰ نفره گروه بندی می شوند و هر تیم به سرپرستی کار می کند. اگر لیستی که برای انتخاب اندازه نمونه استفاده می شود، با تیم های متشکل از یکدیگر سازمان یافته باشد، بسته به بازه زمانی نمونه گیری، آمارگیر فقط مدیران را انتخاب می کند (یا اصلاً مدیر ندارند).

 

مزایای نمونه گیری سیستماتیک

نمونه گیری منظم به سادگی انجام می شود و فهم آن آسان است، به همین دلیل محققان عموماً از آن استقبال می کنند. فرض اصلی، که نتایج نشان دهنده اکثر جمعیت طبیعی است، تضمین می کند که کل جمعیت به طور مساوی نمونه برداری می شود. همچنین، نمونه گیری سیستماتیک به دلیل روند آن، در مقایسه با سایر روش های نمونه برداری، درجه کنترل بیشتری را فراهم می کند. همچنین این نمونه گیری دارای یک عامل کم خطر است زیرا احتمال آلودگی داده ها کم است.

 

مضرات نمونه گیری سیستماتیک

عیب اصلی این روش نمونه گیری این است که به اندازه جمعیت نیاز است. بدون دانستن تعداد مشخصی از شرکت کنندگان در یک جمعیت، نمونه گیری سیستماتیک به خوبی کار نمی کند. به عنوان مثال، اگر یک آمارگیر بخواهد سن افراد بی خانمان در یک منطقه خاص را بررسی کند اما نتواند به طور دقیق تعداد بی خانمان ها را بدست آورد، در این صورت تعداد جمعیت یا نقطه شروع آن ها نخواهد بود. یکی دیگر از معایب این است که جمعیت باید مقدار طبیعی تصادفی را به نمایش بگذارند، در غیر این صورت خطر انتخاب نمونه های مشابه افزایش می یابد، هدف نمونه را شکست می دهد.

 

چگونه نمونه گیری خوشه ای و سیستماتیک متفاوت است؟

نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری سیستماتیک در نحوه برداشتن نقاط نمونه از جمعیت موجود در نمونه متفاوت است. نمونه گیری خوشه ای جمعیت را به خوشه تقسیم می کند و سپس از هر خوشه یک نمونه تصادفی ساده می گیرد. با نمونه گیری سیستماتیک، یک نقطه شروع تصادفی از جمعیت انتخاب می شود و سپس بسته به اندازه آن، از فواصل ثابت منظم جمعیت نمونه ای گرفته می شود. نمونه گیری خوشه ای نسبت به این روش نمونه گیری نسبت به یک نمونه گیری سیستماتیک مستعد ابتلا به خطای نمونه برداری بزرگتر است، اگرچه ممکن است فرآیند ارزان تری باشد.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

نمونه گیری تصادفی ساده

نمونه گیری تصادفی ساده ، یک نمونه تصادفی ساده یک زیر مجموعه از جمعیت است که به طور تصادفی انتخاب…

نمونه گیری تصادفی طبقه ای

نمونه گیری تصادفی طبقه ای چیست؟ نمونه گیری تصادفی طبقه ای ، روشی از نمونه گیری است که شامل تقسیم…