اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

برنامه ریزی راهبردی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

برنامه ریزی راهبردی

چکیده:

در دنیای امروز که شاهد تغییر و تحولات شگرف در زمینه های مختلف هستیم، سیستم های سازمانی در راستای کسب موفقیت در میدان رقابت باید از نوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد، به طوری که ضمن شناسایی عوامل و تحولات محیطی، در یک افق زمانی بلندمدت تأثیر آنها را بر سازمان و نحوه تعامل سازمان با آنها را مشخص کند و این نوع برنامه ریزی درواقع همان برنامه ریزی راهبردی است. برای هدایت یک سازمان، تخصص داشتن ضروری، اما کافی نیست، بنابراین نیروی انسانی سازمان با آموزش و کسب مهارت بیشتر، خود و سازمان مربوطه خود را توسعه می دهد. با توجه به این که نیروی حیاتی یک سازمان های خدماتی نظیر بانک ها، منابع انسانی آن سازمان هستند، کارکنان هر سازمان، گرانبهاترین سرمایه یک سازمان هستند و تحول و پویایی هر سازمان به میزان توانایی و موفقیت نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی راهبردی بر موفقیت منابع انسانی است و روش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کارکنان بانک های دولتی(شامل – بانک ملی، کشاورزی، مسکن و سپه) شهرستان ایلام به تعداد ۶۱۶ نفر و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برابر ۲۴۲ نفر، به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. در تحقیق حاضر از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف، رگرسیون خطی در محیط نرم افزاری SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که برنامه ریزی راهبردی بر موفقیت منابع انسانی که یکی از ابعاد توسعه منابع انسانی می باشد، تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

برنامه ریزی راهبردی

برنامه ریزی راهبردی – کالج مدیریت

واژگان کلیدی: برنامه ریزی راهبردی، موفقیت، توسعه منابع انسانی .

نویسندگان: سارا مهدی زاد، اردشیر شیری

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ انجام پذیرفت.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

اثربخشی سیستم آموزش

اثربخشی سیستم آموزش چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط اثربخشی سیستم آموزش با راهبردهای منابع انسانی دیوان محاسبات کشور…

عوامل مؤثر بر فضیلت سازمانی

عوامل مؤثر بر فضیلت سازمانی چکیده: مفهوم فضیلت اشاره به شایستگی های اخلاقی فطری دارد که از طریق فعالیت های…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *