اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

آزمون های آماری

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

تست های آماری: از کدام یک باید استفاده کنید؟

آزمون های آماری ، در آزمون فرضیه از آزمون های آماری استفاده می شود. از آن ها می توان به موارد زیر استفاده کرد:

. تعیین کنید که آیا یک متغیر پیش بینی کننده از نظر آماری با متغیر نتیجه رابطه معناداری دارد.
. تفاوت بین دو یا چند گروه را تخمین بزنید.

آزمون های آماری فرضیه صفر را در رابطه بدون تفاوت یا عدم تفاوت بین گروه ها فرض می کنند. سپس آن ها تعیین می کنند که آیا داده های مشاهده شده خارج از محدوده مقادیر پیش بینی شده توسط فرضیه صفر است.

اگر قبلاً می دانید با چه نوع متغیرهایی سر و کار دارید، می توانید از نمودار جریان برای انتخاب آزمون آماری مناسب برای داده های خود استفاده کنید.

 

آزمون آماری چه کاری انجام می دهد؟

آزمون های آماری با محاسبه آماری از آزمون کار می کنند – عددی که توصیف می کند تفاوت بین متغیرهای آزمون شما با فرضیه صفر عدم رابطه تفاوت دارد.

سپس مقدار p (مقدار احتمال) را محاسبه می کند. مقدار p تخمین می زند که اگر فرضیه صفر عدم رابطه صحیح باشد، تفاوت توصیف شده توسط آزمون را مشاهده خواهید کرد.

اگر مقدار آماره آزمون شدیدتر از آماری است که از فرضیه صفر محاسبه شده است، پس می توانید از نظر آماری رابطه معنی داری بین متغیرهای پیش بینی کننده و نتیجه گیری کنید.

اگر مقدار آماره آزمون نسبت به فرضیه صفر محاسبه شده بسیار افراطی باشد، بنابراین نمی توانید از نظر آماری رابطه معنی داری بین متغیرهای پیش بینی کننده و نتیجه گیری کنید.

 

چه موقع آزمون آماری انجام شود؟

شما می توانید آزمایشات آماری را روی داده هایی که از نظر آماری معتبر جمع آوری شده اند انجام دهید – یا از طریق یک آزمایش، یا از طریق مشاهدات انجام شده با استفاده از روش های نمونه گیری احتمال.

برای معتبر بودن آزمون آماری، اندازه نمونه شما باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا توزیع واقعی جمعیت مورد مطالعه را تخمین بزنید.

برای تعیین اینکه از کدام تست آماری استفاده کنید، باید بدانید:

. آیا داده های شما با پیش فرض های خاصی مطابقت دارد
. انواع متغیرهایی که با آن ها سر و کار دارید.

فرضیات آماری

آزمون های آماری برخی مفروضات رایج را درباره داده هایی که آزمایش می کنند ارائه می دهند:

۱٫ استقلال مشاهدات (به عنوان مثال بدون همبستگی خودکار): مشاهدات / متغیرهایی که در آزمون خود قرار می دهید به هم ربطی ندارند (به عنوان مثال، اندازه گیری های متعدد از یک آزمودنی منفرد مستقل نیستند، در حالی که اندازه گیری چندین آزمودنی مختلف مستقل هستند).
۲٫ همگنی واریانس: واریانس موجود در هر گروه در مقایسه با همه گروه ها مشابه است. اگر تنوع گروهی بسیار بیشتر از گروه دیگر باشد، اثربخشی آزمون را محدود می کند.
۳٫ نرمال بودن داده ها: داده ها از یک توزیع عادی پیروی می کنند (به عنوان مثال منحنی زنگ). این فرض فقط در مورد داده های کمی اعمال می شود.

اگر داده های شما با مفروضات نرمال بودن یا همگنی واریانس مطابقت نداشته باشد، ممکن است بتوانید یک تست آماری غیر پارامتری انجام دهید، که به شما امکان می دهد بدون هیچ فرضی در مورد توزیع داده ها مقایسه کنید.

اگر داده های شما با فرض استقلال مشاهدات مطابقت ندارند، ممکن است بتوانید از آزمایشی استفاده کنید که ساختار آن را در داده های شما حساب می کند (آزمون های اندازه گیری مکرر یا آزمون هایی که شامل متغیرهای مسدود کننده هستند).

انواع متغیرها

انواع متغیرهایی که دارید معمولاً تعیین می کند که از چه نوع آزمون آماری می توانید استفاده کنید.

متغیرهای کمی مقادیر چیزها را نشان می دهند (به عنوان مثال تعداد درختان یک جنگل). انواع متغیرهای کمی عبارتند از:

. مداوم (متغیرهای نسبت a.k.a): نشان دهنده اندازه گیری است و معمولاً می تواند به واحدهای کوچکتر از یک تقسیم شود (به عنوان مثال ۰٫۷۵ گرم).
. گسسته (متغیرهای عدد صحیح): تعداد را نشان می دهد و معمولاً نمی توان آن ها را به واحدهای کوچکتر از یک (مثلاً ۱ درخت) تقسیم کرد.

متغیرهای دسته بندی گروه بندی چیزها را نشان می دهند (به عنوان مثال گونه های مختلف درخت در یک جنگل). انواع متغیرهای دسته بندی عبارتند از:

. عددی: داده ها را با یک نظم نشان می دهد (به عنوان مثال رتبه بندی).
. اسمی: نشان دهنده نام گروه ها (به عنوان مثال نام های تجاری یا گونه ها).
. باینری: نمایش داده ها با نتیجه بله / خیر یا ۱/۰ (به عنوان مثال برد یا باخت).

آزمایشی متناسب با انواع متغیرهای پیش بینی و نتیجه را که جمع آوری کرده اید انتخاب کنید (اگر آزمایشی انجام می دهید، این متغیرهای مستقل و وابسته هستند). برای دیدن اینکه کدام آزمون با متغیرهای شما مطابقت دارد، با جداول زیر مشورت کنید.

 

آزمون های آماری

آزمون های آماری – کالج مدیریت

 

انتخاب آزمون پارامتریک: رگرسیون، مقایسه یا همبستگی

آزمون های پارامتریک معمولاً الزامات سختگیرانه تری نسبت به آزمون های غیرپارامتری دارند و می توانند نتیجه گیری قوی تری از داده ها داشته باشند. آن ها فقط با داده هایی انجام می شوند که به مفروضات رایج آزمون های آماری پایبند باشند.

متداول ترین انواع آزمون پارامتریک شامل آزمون رگرسیون ، آزمون مقایسه و آزمون همبستگی است.

تست های رگرسیون

از آزمون رگرسیون برای آزمایش روابط علت و معلولی استفاده می شود. آن ها به دنبال تأثیر یک یا چند متغیر پیوسته بر متغیر دیگر هستند.

آزمون های مقایسه ای

آزمون های مقایسه به دنبال تفاوت بین میانگین های گروه هستند. می توان از آن ها برای آزمایش تأثیر یک متغیر دسته ای بر روی مقدار متوسط برخی دیگر از ویژگی ها استفاده کرد.

از آزمون های T هنگام مقایسه دقیقاً میانگین دو گروه (به عنوان مثال متوسط قد زنان و مردان) استفاده می شود. از آزمون های ANOVA و MANOVA هنگام مقایسه میانگین بیش از دو گروه (به عنوان مثال متوسط قد کودکان، نوجوانان و بزرگسالان) استفاده می شود.

آزمون های همبستگی

آزمون های همبستگی بررسی می کنند که آیا دو متغیر بدون فرض روابط علت و معلولی با هم ارتباط دارند.

اینها را می توان برای بررسی اینکه آیا دو متغیری که می خواهید در یک آزمون رگرسیون چندگانه استفاده کنید، همبسته هستند یا نه.

 

انتخاب آزمون غیر پارامتری

آزمون های غیرپارامتری درمورد داده ها به همان اندازه فرض نمی کنند و در صورت نقض یک یا چند فرض آماری رایج مفید هستند. با این حال، استنتاجی که آن ها ارائه می دهند به اندازه آزمایش های پارامتریک قوی نیستند.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

مصاحبه

چگونه می توانید مصاحبه را در پایان نامه بگنجانید؟ مصاحبه ، شما با انجام مصاحبه هایی که اکنون می خواهید…

نتایج

نوشتن نتایج خود در یک پایان نامه یا پایان نامه نتایج ، پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل…