/ در پایان نامه / توسط

تحقیقات نیمه تجربی

زمان مطالعه: ۸ دقیقه

تحقیقات نیمه تجربی چیست؟

تحقیقات نیمه تجربی ، پیشوند شبه به معنای “شبیه” است. بنابراین تحقیق نیمه تجربی تحقیقاتی است که شبیه تحقیقات تجربی است اما تحقیقات تجربی درست نیست. اگرچه متغیر مستقل دستکاری می شود، شرکت کنندگان به طور تصادفی به شرایط یا ترتیب شرایط اختصاص نمی یابند. از آنجا که متغیر مستقل قبل از اندازه گیری متغیر وابسته دستکاری می شود، تحقیقات نیمه تجربی مسئله جهت گیری را برطرف می کند. اما از آنجا که شرکت کنندگان به طور تصادفی تعیین نشده اند – این احتمال وجود دارد که تفاوت های دیگری نیز بین شرایط وجود دارد – تحقیقات نیمه تجربی مشکل متغیرهای مخدوش کننده را برطرف نمی کند. از نظر اعتبار داخلی، بنابراین، شبه آزمایش ها عموماً بین مطالعات همبستگی و آزمایشات واقعی قرار دارند.

شبه آزمایش ها به احتمال زیاد در تنظیمات میدانی انجام می شود که در آن ها انتساب تصادفی دشوار یا غیرممکن است. آن ها اغلب برای ارزیابی اثر بخشی یک درمان – شاید نوعی روان درمانی یا یک مداخله آموزشی – انجام می شوند. انواع مختلفی از شبه آزمایش وجود دارد، اما ما فقط در اینجا به چند مورد از رایج ترین آن ها خواهیم پرداخت.

طراحی گروه های غیر تعدادی

به یاد بیاورید که وقتی شرکت کنندگان در یک آزمایش بین افراد به طور تصادفی به شرایطی اختصاص می یابند، گروه های حاصل کاملاً مشابه خواهند بود. در حقیقت، محققان آن ها را معادل می دانند. اگر شرکت کنندگان به طور تصادفی در شرایطی قرار نگیرند، گروه های به دست آمده از بعضی جهات متفاوت خواهند بود. به همین دلیل، محققان آن ها را غیرتغییر می دانند. بنابراین، یک طرح گروه های غیرهم ارز، طرحی بین موضوعی است که در آن شرکت کنندگان به طور تصادفی در شرایط تعیین نشده اند.

به عنوان مثال محققی را تصور کنید که می خواهد روش جدیدی را برای آموزش کسرها به کلاس سوم ارزیابی کند. یک روش انجام مطالعه با یک گروه درمانی متشکل از یک کلاس دانش آموزان کلاس سوم و یک گروه کنترل متشکل از کلاس دیگری از دانش آموزان کلاس سوم است. این طرح یک طراحی گروهی غیرتعادل است زیرا دانش آموزان به طور تصادفی توسط محقق در کلاس ها قرار نمی گیرند، به این معنی که تفاوت های مهمی بین آن ها وجود دارد. به عنوان مثال، والدین دانش آموزان با موفقیت بالاتر یا انگیزه بیشتر احتمالاً درخواست کرده اند که فرزندانشان به کلاس خانم ویلیامز منصوب شوند. یا ممکن است مدیر اصلی “دردسر سازان” را به کلاس آقای جونز اختصاص داده باشد زیرا او یک نظم دهنده قوی تر است. البته، سبک های معلمان و حتی محیط های کلاس ممکن است بسیار متفاوت باشد و باعث ایجاد سطوح مختلف موفقیت یا انگیزه در دانش آموزان شود. اگر در پایان مطالعه در دانش دو کلاس از کسرها تفاوتی وجود داشت، ممکن است به دلیل تفاوت بین روش های آموزش ایجاد شده باشد – اما ممکن است توسط هر یک از این متغیرهای مخدوش کننده ایجاد شده باشد.

البته، محققان با استفاده از طراحی گروه های غیرتعدادی می توانند گام هایی را برای اطمینان از شباهت هر چه بیشتر گروه هایشان بردارند. در مثال حاضر، محقق می تواند دو کلاس را در یک مدرسه انتخاب کند، جایی که دانش آموزان دو کلاس در آزمون ریاضی استاندارد نمرات مشابهی دارند و معلمان هم جنس هستند، از نظر سن نزدیک به هم هستند و آموزش های مشابهی دارند سبک ها انجام چنین اقداماتی اعتبار داخلی مطالعه را افزایش می دهد زیرا برخی از مهمترین متغیرهای مخدوش کننده را از بین می برد. اما بدون تخصیص تصادفی واقعی دانشجویان به شرایط، احتمال وجود سایر متغیرهای مهم مخدوش کننده ای که محقق قادر به کنترل آن ها نبود، وجود دارد.

 

تحقیقات نیمه تجربی

تحقیقات نیمه تجربی – کالج مدیریت

 

طرح پیش آزمون-پس آزمون- تحقیقات نیمه تجربی

در یک طرح پیش آزمون-پس آزمون، متغیر وابسته یک بار قبل از اجرای درمان و یک بار بعد از اجرای آن اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، محققی را تصور کنید که به تأثیر یک برنامه آموزش ضد دارویی بر نگرش دانش آموزان دبستانی نسبت به داروهای غیرقانونی علاقه مند است. محقق می تواند نگرش دانش آموزان در یک مدرسه ابتدایی خاص را در طول یک هفته اندازه گیری کند، برنامه ضد دارو را در هفته آینده اجرا کند و در آخر، هفته بعد دوباره نگرش آن ها را اندازه گیری کند. طرح پیش آزمون-پس آزمون تقریباً شبیه یک آزمایش درون آزمودنی است که در آن هر شرکت کننده ابتدا تحت شرایط کنترل و سپس تحت شرایط درمان آزمایش می شود. با این حال، این برخلاف یک آزمایش درون موضوعی نیست، زیرا ترتیب شرایط متعادل نیست زیرا به طور معمول آزمایش برای یک شرکت کننده در ابتدا در شرایط درمانی و سپس در یک کنترل کنترل “درمان نشده” امکان پذیر نیست.

اگر میانگین نمره پس آزمون بهتر از میانگین نمره پیش آزمون باشد، نتیجه گیری منطقی است که درمان ممکن است مسئول بهبود باشد. متأسفانه، غالباً نمی توان با اطمینان از درجه بالایی نتیجه گرفت، زیرا ممکن است توضیحات دیگری در مورد بهتر بودن نمرات پس آزمون وجود داشته باشد. یک دسته از توضیحات جایگزین تحت عنوان تاریخ است. ممکن است اتفاقات دیگری بین پیش آزمون و پس آزمون رخ داده باشد. شاید یک برنامه مبارزه با مواد مخدر از تلویزیون پخش شده باشد و بسیاری از دانشجویان آن را تماشا کنند، یا شاید یک فرد مشهور در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر در گذشته و بسیاری از دانشجویان در مورد آن خبر داشته باشند. دسته دیگری از توضیحات جایگزین تحت عنوان بلوغ قرار دارد. شرکت کنندگان ممکن است بین پیش آزمون و پس آزمون از راه هایی که به هر حال می رفتند تغییر کرده باشند زیرا در حال رشد و یادگیری هستند. اگر این یک برنامه یک ساله باشد، ممکن است شرکت کنندگان دلیل کمتری داشته باشند یا دلیل بهتری داشته باشند و این ممکن است مسئول تغییر باشد.

توضیح جایگزین دیگر برای تغییر در متغیر وابسته در یک طرح پیش آزمون-پس آزمون، بازگشت به میانگین است. این به این واقعیت آماری اشاره دارد که فردی که در یک موقعیت امتیازات فوق العاده ای در یک متغیر کسب کند، در موقعیت بعدی امتیاز کمتری کسب خواهد کرد. به عنوان مثال، یک بولر با میانگین دراز مدت ۱۵۰ که به طور ناگهانی با یک کاسه ۲۲۰، تقریباً در بازی بعدی نمره کمتری می گیرد. نمره وی به میانگین نمره ۱۵۰ خود “پسرفت” خواهد کرد. هنگامی که شرکت کنندگان به دلیل نمره فوق العاده خود برای مطالعه بیشتر انتخاب می شوند، رگرسیون به میانگین می تواند یک مشکل باشد. به عنوان مثال تصور کنید که فقط به دانشجویانی که در آزمون کسرها امتیاز کمتری کسب کردند، یک برنامه تمرینی ویژه داده می شود و سپس دوباره امتحان می شود. رگرسیون به معنای متوسط​​، اما تضمین می کند که نمرات آن ها حتی اگر برنامه آموزشی هیچ تأثیری نداشته باشد، بالاتر خواهد بود. یک مفهوم بسیار نزدیک – و یک مفهوم بسیار مهم در تحقیقات روانشناسی – بهبود خود به خودی است. این گرایش برای بسیاری از مشکلات پزشکی و روانی است که به مرور زمان و بدون هیچ نوع درمانی بهبود می یابند. سرماخوردگی مثال خوبی است. اگر امروز بخواهید شدت علائم را در ۱۰۰ فرد مبتلا به سرماخوردگی اندازه گیری کنید، هر روز یک کاسه سوپ مرغ به آن ها بدهید و سپس در عرض یک هفته مجدداً شدت علائم آن ها را بسنجید، احتمالاً بسیار بهتر خواهد شد. این بدان معنا نیست که سوپ مرغ مسئول این بهبود بوده است، زیرا بدون هیچ گونه درمانی بسیار بهتر شده بودند. همین مسئله در مورد بسیاری از مشکلات روانشناختی نیز صدق می کند. گروهی از افراد به شدت افسرده امروز به طور متوسط ​​در مدت ۶ ماه کمتر افسرده می شوند. در مرور نتایج چندین مطالعه در مورد درمان افسردگی، محققان مایکل پاسترناک و ایوان میلر دریافتند که شرکت کنندگان در شرایط کنترل لیست انتظار به طور متوسط ​​۱۰ تا ۱۵ درصد قبل از اینکه هرگونه درمانی دریافت کنند، بهبود می یابند. بنابراین به طور کلی باید در مورد استنباط علیت از طرح های پیش آزمون-پس آزمون بسیار محتاط بود.

طراحی سری زمانی قطع شده

یک نوع از طرح پیش آزمون-پس آزمون، طرح سری زمانی قطع شده است. سری زمانی مجموعه ای از اندازه گیری ها است که در فواصل زمانی معین انجام می شود. به عنوان مثال، یک شرکت تولیدی ممکن است هر هفته به مدت یک سال بهره وری کارگران خود را اندازه گیری کند. در طراحی سری های زمانی قطع شده، یک سری زمانی مانند این “درمان” قطع می شود. در یک مثال کلاسیک، درمان کاهش شیفت کاری کارخانه از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بود. از آنجا که بهره وری پس از کوتاه شدن شیفت های کاری خیلی سریع افزایش می یابد و به دلیل اینکه ماه ها بعد از آن بالا بود، محقق نتیجه گرفت که کوتاه شدن شیفت ها باعث افزایش بهره وری می شود. توجه داشته باشید که طرح سری زمانی قطع شده مانند یک طرح پیش آزمون-پس آزمون است زیرا شامل اندازه گیری متغیر وابسته هم قبل و هم بعد از درمان است. برخلاف طرح پیش آزمون-پس آزمون، از این لحاظ که شامل چندین اندازه گیری پیش آزمون و پس آزمون است.

طرح های ترکیبی

نوعی از طرح نیمه آزمایشی که به طور کلی بهتر از طراحی گروه های غیرهم ارز یا طرح پیش آزمون-پس آزمون است که ترکیبی از عناصر هر دو باشد. یک گروه درمانی وجود دارد که به آن ها پیش آزمون داده می شود، درمانی دریافت می کنند و سپس پس آزمون داده می شود. اما در همان زمان یک گروه کنترل وجود دارد که به آن ها پیش آزمون داده می شود، درمانی دریافت نمی کنند و سپس پس آزمون داده می شود. بنابراین سوال این نیست که آیا شرکت کنندگانی که تحت درمان قرار می گیرند بهبود می یابند بلکه آیا آن ها بیشتر از شرکت کنندگانی که درمان نمی کنند بهبود می یابند.

به عنوان مثال تصور کنید که به دانش آموزان یک مدرسه پیش آزمون در مورد نگرش خود نسبت به مواد مخدر داده می شود، سپس در معرض یک برنامه ضد دارویی قرار می گیرند و در آخر یک پس آزمون به آن ها داده می شود. دانش آموزان در یک مدرسه مشابه پیش آزمون داده می شوند، در معرض برنامه ضد دارویی قرار نمی گیرند و در نهایت پس آزمون به آن ها داده می شود. باز هم، اگر دانش آموزان در شرایط درمانی نسبت به مواد مخدر منفی تر شوند، این تغییر نگرش می تواند تأثیر درمان باشد، اما همچنین می تواند مسئله تاریخچه یا بلوغ باشد. اگر واقعاً تاثیری در درمان است، دانشجویان باید در شرایط درمانی منفی تر از دانشجویان در شرایط کنترل شوند. اما اگر این مسئله مربوط به تاریخ باشد (به عنوان مثال، خبرهایی در مورد مصرف بیش از حد داروی مشهور) یا بلوغ (به عنوان مثال، استدلال بهتر)، در این صورت دانش آموزان در دو شرایط احتمالاً تغییرات مشابهی را نشان می دهند. با این وجود، این نوع طراحی به طور کامل امکان متغیرهای مخدوش کننده را از بین نمی برد. ممکن است اتفاقی در یکی از مدارس رخ دهد اما در مدرسه دیگر (به عنوان مثال، مصرف بیش از حد مواد مخدر توسط دانش آموزان)، بنابراین دانش آموزان در مدرسه اول تحت تأثیر آن قرار می گیرند در حالی که دانش آموزان در مدرسه دیگر این امر را ندارند.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

متغیر

متغیرها چیست؟ متغیر ، در چارچوب یک تحقیق تحقیقاتی، از مفاهیم به طور کلی به عنوان متغیر یاد می شود.…

روش تحقیق ترکیبی

روش تحقیق ترکیبی ، به عنوان نوعی تحقیق در مورد کاربر تعریف می شود که روش های کمی و کیفی…