/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

قابلیت اطمینان در مقابل اعتبار: تفاوت چیست؟

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

قابلیت اطمینان در مقابل اعتبار: تفاوت چیست؟ ، قابلیت اطمینان و روایی مفاهیمی هستند که برای ارزیابی کیفیت تحقیق استفاده می شوند. آن ها نشان می دهند که روش، تکنیک یا آزمون چقدر چیزی را اندازه گیری می کند. قابلیت اطمینان مربوط به سازگاری یک معیار است و اعتبار آن مربوط به صحت یک معیار است.

در هنگام ایجاد طرح تحقیق، برنامه ریزی روش های خود و نوشتن نتایج خود، به ویژه در تحقیقات کمی، در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و اعتبار بسیار مهم است.

 

درک قابلیت اطمینان در مقابل اعتبار

قابلیت اطمینان و اعتبار با هم ارتباط تنگاتنگی دارند، اما معنای آن ها متفاوت است. اندازه گیری می تواند بدون اعتبار معتبر باشد. با این حال، اگر اندازه گیری معتبر باشد، معمولاً قابل اعتماد است.

قابلیت اطمینان چیست؟

قابلیت اطمینان در مقابل اعتبار: تفاوت چیست؟ ، قابلیت اطمینان به چگونگی اندازه گیری مداوم یک روش اشاره دارد. اگر بتوان با استفاده از همان روش ها در همان شرایط به طور مداوم به همان نتیجه دست یافت، اندازه گیری قابل اعتماد تلقی می شود.

شما دمای نمونه مایع را چندین بار در شرایط یکسان اندازه گیری می کنید. دماسنج هر بار دمای یکسانی را نشان می دهد، بنابراین نتایج قابل اطمینان هستند.

یک پزشک از یک پرسشنامه علائم برای تشخیص بیماری با یک بیماری طولانی مدت استفاده می کند. چندین پزشک مختلف از یک پرسشنامه با همان بیمار استفاده می کنند اما تشخیص های متفاوتی می دهند. این نشان می دهد که پایایی پرسشنامه به عنوان معیار سنجش است.

اعتبار چیست؟

اعتبار به میزان دقیق اندازه گیری یک روش برای اندازه گیری یک روش اشاره دارد. اگر تحقیق از اعتبار بالایی برخوردار باشد، به این معنی است که نتایجی حاصل می کند که با خصوصیات واقعی، خصوصیات و تغییرات در جهان فیزیکی یا اجتماعی مطابقت دارد.

قابلیت اطمینان بالا یکی از شاخص های معتبر بودن اندازه گیری است. اگر روشی قابل اعتماد نباشد، احتمالاً معتبر نیست.

اگر دماسنج هر بار دمای متفاوتی را نشان می دهد، حتی اگر شما شرایط را به دقت کنترل کرده اید تا دمای نمونه ثابت بماند، دماسنج احتمالاً مشکل دارد و اندازه گیری های آن معتبر نیستند.

اگر یک پرسشنامه علائم در هنگام پاسخگویی در زمان های مختلف و با پزشکان مختلف به یک تشخیص قابل اعتماد منجر شود، این نشان می دهد که از اعتبار بالایی برای اندازه گیری وضعیت پزشکی برخوردار است.

با این وجود، قابلیت اطمینان به تنهایی برای اطمینان از اعتبار کافی نیست. حتی اگر یک آزمون قابل اعتماد باشد، ممکن است به طور دقیق وضعیت واقعی را منعکس نکند.

دماسنجی که برای آزمایش نمونه استفاده کردید، نتایج قابل اتکایی می دهد. با این حال، دماسنج به درستی کالیبره نشده است، بنابراین نتیجه ۲ درجه کمتر از مقدار واقعی است. بنابراین، اندازه گیری معتبر نیست.

گروهی از شرکت کنندگان آزمایشی را می گیرند که برای اندازه گیری حافظه فعال طراحی شده است. نتایج قابل اعتماد هستند، اما نمرات شرکت کنندگان با سطح درک مطلب آن ها ارتباط زیادی دارد. این نشان می دهد که این روش ممکن است از اعتبار پایینی برخوردار باشد: این آزمون ممکن است به جای حافظه کاری آن ها، درک مطلب شرکت کنندگان را اندازه گیری کند.

ارزیابی اعتبار از قابلیت اطمینان دشوارتر است، اما از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای دستیابی به نتایج مفید، روش هایی که برای جمع آوری داده های خود استفاده می کنید باید معتبر باشند: تحقیق باید اندازه گیری آنچه را که ادعا می کند اندازه گیری کند. این اطمینان می دهد که بحث شما درباره داده ها و نتیجه گیری شما نیز معتبر است.

 

قابلیت اطمینان و روایی چگونه ارزیابی می شود؟

قابلیت اطمینان را می توان با مقایسه نسخه های مختلف اندازه گیری یکسان تخمین زد. ارزیابی اعتبار دشوارتر است، اما می توان با مقایسه نتایج با سایر داده ها یا تئوری مربوطه، آن را تخمین زد. روش های تخمین قابلیت اطمینان و روایی معمولاً به انواع مختلف تقسیم می شوند.

قابلیت اطمینان در مقابل اعتبار: تفاوت چیست؟

قابلیت اطمینان در مقابل اعتبار: تفاوت چیست؟ – کالج مدیریت

چگونه می توان از اعتبار و قابلیت اطمینان در تحقیقات خود اطمینان حاصل کرد؟

قابلیت اطمینان و اعتبار نتایج شما به ایجاد یک طرح تحقیقاتی قوی، انتخاب روش ها و نمونه های مناسب و انجام تحقیقات با دقت و به طور مداوم بستگی دارد.

اطمینان از اعتبار- قابلیت اطمینان در مقابل اعتبار: تفاوت چیست؟

اگر از نمرات یا رتبه بندی برای اندازه گیری تغییرات در چیزی استفاده می کنید (مانند ویژگی های روانشناختی، سطح توانایی یا خصوصیات جسمی)، مهم است که نتایج شما تغییرات واقعی را تا حد ممکن با دقت منعکس کند. وقتی تصمیم می گیرید که چگونه داده های خود را جمع آوری کنید، اعتبار باید در اولین مراحل تحقیق شما در نظر گرفته شود.

< روش های مناسب اندازه گیری را انتخاب کنید

اطمینان حاصل کنید که روش و روش اندازه گیری شما از کیفیت بالا و هدفمندی برخوردار است تا دقیقاً آنچه می خواهید بدانید را بسنجید. آن ها باید کاملاً تحقیق شده و براساس دانش موجود باشد.

به عنوان مثال، برای جمع آوری داده ها در مورد ویژگی های شخصیتی، می توانید از یک پرسشنامه استاندارد استفاده کنید که قابل اعتماد و معتبر در نظر گرفته شود. اگر پرسشنامه خود را تهیه کرده اید، باید براساس نظریه ثابت شده یا یافته های مطالعات قبلی باشد، و سوالات باید با دقت و دقت بیان شده باشد.

< برای انتخاب سوژه های خود از روش های نمونه گیری مناسب استفاده کنید.

برای تولید نتایج قابل تعمیم معتبر، جمعیت مورد تحقیق خود را به روشنی تعریف کنید (به عنوان مثال افرادی از یک محدوده سنی خاص، موقعیت جغرافیایی یا شغل). اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی شرکت کننده دارید و آن ها نماینده جمعیت هستند.

اطمینان از قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان باید در تمام مراحل جمع آوری داده ها در نظر گرفته شود. وقتی از ابزار یا تکنیکی برای جمع آوری داده ها استفاده می کنید، مهم است که نتایج دقیق، پایدار و قابل تکرار باشند.

< روش های خود را به طور مداوم اعمال کنید

روش خود را با دقت برنامه ریزی کنید تا اطمینان حاصل کنید که مراحل مشابه را برای هر اندازه گیری به همان روش انجام می دهید. این امر به ویژه اگر چندین محقق درگیر باشد بسیار مهم است.

به عنوان مثال، اگر در حال انجام مصاحبه یا مشاهدات هستید، نحوه شمارش رفتارها یا پاسخ های خاص را به روشنی مشخص کنید و اطمینان حاصل کنید که سوالات هر بار به همان شکل بیان می شوند.

< شرایط تحقیق خود را استاندارد کنید

هنگام جمع آوری داده های خود، شرایط را تا حد ممکن ثابت نگه دارید تا از تأثیر عوامل خارجی که ممکن است تنوع در نتایج ایجاد کنند، بکاهید.

به عنوان مثال، در یک تنظیم آزمایشی، اطمینان حاصل کنید که به همه شرکت کنندگان اطلاعات یکسان داده شده و تحت همان شرایط آزمایش شده است.

 

در کجا می توان در مورد قابلیت اطمینان و اعتبار در یک پایان نامه نوشت؟

مناسب است که در مورد بخش های مختلف پایان نامه یا رساله خود در مورد قابلیت اطمینان و روایی بحث کنید. نشان دادن این که آن ها را در برنامه ریزی تحقیقات خود مورد توجه قرار داده اید و تفسیر نتایج کار را معتبرتر و قابل اعتمادتر می کند.

نوشته های مشابه

همبستگی در مقابل علیت

همبستگی در مقابل علیت ، همبستگی به این معنی است که بین متغیرها ارتباط آماری وجود دارد. علیت به این…

مقدمه ای بر تحقیقات همبستگی

مقدمه ای بر تحقیقات همبستگی ، یک طرح تحقیق همبستگی روابط بین متغیرها را بررسی می کند بدون اینکه محقق…