اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

کیفیت زندگی کاری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تاثیر کیفیت زندگی کاری بر نشاط سازمانی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر نشاط سازمانی در دیوان محاسبات کشور می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی _ همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های کیفیت زندگی کاری و نشاط سازمانی استفاده شد. جامعه اماری این تحقیق کارکنان دیوان محاسبات کشور به تعداد ۲۸۰ نفر بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی بین آن با نشاط سازمانی رابطه وجود دارد و همچنین به طور کلی بین پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمنی و بهداشتی، تامین فرصت و رشد و امنیت، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی، یکپارچگی و انسجام کاری، توسعه قابلیت های انسانی با نشاط سازمانی رابطه وجود دارد. بنابراین آن بر نشاط سازمانی تاثیر دارد.

"<yoastmark

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی کاری، نشاط سازمانی، دیوان محاسبات کشور .

نویسندگان: شهره محمدنژاد بیدخت

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ انجام پذیرفت.

نوشته های مشابه

سبک رهبری تحول آفرین

سبک رهبری تحول آفرین چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت یادگیری سازمانی است.…

اثربخشی سیستم آموزش

اثربخشی سیستم آموزش چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط اثربخشی سیستم آموزش با راهبردهای منابع انسانی دیوان محاسبات کشور…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *