اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

کیفیت زندگی کاری کارکنان

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

کیفیت زندگی کاری کارکنان

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان می پردازد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. این مطالعه به صورت پیمایشی و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی در بین ۱۶۵ نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کارکنان والتون (۱۹۷۳) مورد سنجش قرار گرفته است. میزان پایایی کل سوالات تحقیق ۰/۹۴۴ می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نمره آن و مولفه های آن، در بازه میانگین (۵-۱) ،۳/۴ پرداخت منصفانه وکافی با نمره میانگین ۳/۴ محیط کار ایمن و بهداشتی با نمره میانگین ۳/۳ تامین فرصت رشد امنیت مداوم با نمره میانگین ۳/۶ قانون گرایی در سازمان با نمره میانگین ۳/۴ وابستگی اجتماعی زندگی کاری با نمره میانگین ۳/۵ ،فضای کلی زندگی با نمره میانگین ۳/۱ ،یکپاچگی و انسجام اجتماعی در سازمان با نمره میانگین ۳/۸ و توسعه قابلیت های انسانی با نمره میانگین ۳/۷ را کارکنان کسب کرده اند. متغیر میزان یکپاچگی و انسجام اجتماعی در سازمان با نمره ۳/۸ بالاترین میانگین و مؤلفه ی فضای کلی زندگی با نمره میانگین ۳/۱ کمترین میانگین را از نظر توصیفی دارد. داده ها نشانگر این است که آن در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در از حد متوسط بالاتر می باشد.

"<yoastmark

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی کاری، پرداخت منصفانه وکافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، قانون گرایی، فضای کلی زندگی .

نویسندگان: سعید صیفی، اکرم برزوئی

می توانید مقاله استارت آپ را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ انجام پذیرفت.

نوشته های مشابه

مزایای بانکداری الکترونیک

مزایای بانکداری الکترونیک چکیده: رشد و گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسان ها…

معماری دانش سازمانی

معماری دانش سازمانی چکیده: مطالعه سازمان از خانواده برنامه ریزی های راهبردی است که برای ترسیم و بهبود کارائی سازمانی…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *