/ در پایان نامه / توسط

تحقیقات کیفی

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

مقدمه ای بر تحقیقات کیفی

تحقیقات کیفی ، شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های غیر عددی (به عنوان مثال، متن، فیلم یا صدا) برای درک مفاهیم، نظرات یا تجربیات است. می تواند برای جمع آوری بینش عمیق یک مسئله یا تولید ایده های جدید برای تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.

تحقیقات کیفی برعکس تحقیقات کمی است، که شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های عددی برای تجزیه و تحلیل آماری است.

تحقیقات کیفی معمولاً در علوم انسانی و اجتماعی، در موضوعاتی مانند انسان شناسی، جامعه شناسی، آموزش، علوم بهداشتی، تاریخ و … مورد استفاده قرار می گیرد.

رویکردهای تحقیق کیفی

برای درک چگونگی تجربه مردم از دنیا، از تحقیقات کیفی استفاده می شود. گرچه رویکردهای زیادی برای تحقیقات کیفی وجود دارد، آن ها تمایل به انعطاف پذیری دارند و هنگام تفسیر داده ها بر حفظ معنای غنی تمرکز می کنند.

رویکردهای مشترک شامل نظریه مبتنی بر اساس، مردم نگاری، اقدام پژوهی، تحقیقات پدیدارشناسی و تحقیقات روایی است. آن ها برخی شباهت ها را دارند، اما بر اهداف و دیدگاه های مختلف تأکید دارند.

روش های تحقیق کیفی

هر یک از رویکردهای تحقیق شامل استفاده از یک یا چند روش جمع آوری داده است. این ها برخی از متداول ترین روش های کیفی است:

مشاهدات: ثبت آنچه در یادداشت های میدانی دقیق مشاهده، شنیده و یا با آن روبرو شده اید.
مصاحبه ها: شخصاً از افراد در مکالمات یک به یک سوال می پرسید.
گروه های متمرکز: پرسیدن سوال و ایجاد بحث در میان گروهی از افراد.
نظرسنجی ها: توزیع پرسشنامه با سوالات باز.
تحقیقات ثانویه: جمع آوری داده های موجود به صورت متن، تصویر، ضبط صدا یا فیلم و غیره.

 

تحقیقات کیفی

تحقیقات کیفی – کالج مدیریت

تجزیه و تحلیل داده های کیفی

داده های کیفی می تواند به صورت متن، عکس، فیلم و صدا باشد. به عنوان مثال، شما ممکن است با متن مصاحبه، پاسخ نظرسنجی، یادداشت های زمینه یا ضبط شده از تنظیمات طبیعی کار کنید.

اکثر انواع تجزیه و تحلیل داده های کیفی از پنج مرحله مشابه برخوردارند:

۱٫ داده های خود را آماده و سازماندهی کنید. این ممکن است به معنی رونویسی مصاحبه یا تایپ کردن یادداشت های زمینه باشد.
۲٫ داده های خود را مرور و کاوش کنید. داده ها را برای الگوها یا ایده های مکرر ظهور کنید.
۳٫ یک سیستم کدگذاری داده ایجاد کنید. بر اساس ایده های اولیه خود، مجموعه ای از کدها را ایجاد کنید که می توانید برای دسته بندی داده های خود استفاده کنید.
۴٫ کدها را به داده ها اختصاص دهید. به عنوان مثال، در تجزیه و تحلیل کیفی، این ممکن است به معنای عبور از پاسخ های هر یک از شرکت کنندگان و نشان کردن آن ها با کد در صفحه گسترده باشد. وقتی اطلاعات خود را مرور می کنید، می توانید کدهای جدیدی ایجاد کنید تا در صورت لزوم به سیستم خود اضافه کنید.
۵٫ مضامین تکراری را شناسایی کنید. کدها را به مضامین منسجم و اصلی پیوند دهید.

چندین روش خاص برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی وجود دارد. اگرچه این روش ها فرآیندهای مشابهی دارند، اما بر مفاهیم مختلف تأکید دارند.

مزایای تحقیق کیفی

تحقیقات کیفی غالباً سعی در حفظ صدا و دیدگاه شرکت کنندگان دارد و در صورت بروز سوالات جدید تحقیق، قابل تنظیم است. تحقیقات کیفی برای موارد زیر مناسب است:

انعطاف پذیری

فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها می تواند با ظهور ایده ها یا الگوهای جدید سازگار شود. آن ها از قبل به سختی تصمیم گیری نمی شوند.

تنظیمات طبیعی

جمع آوری داده ها در زمینه های دنیای واقعی یا به روش های طبیعی انجام می شود.

بینش معنادار

در طراحی، آزمایش یا بهبود سیستم ها یا محصولات می توان از شرح دقیق تجربیات، احساسات و ادراک افراد استفاده کرد.

تولید ایده های جدید

پاسخ های باز به این معنی است که محققان می توانند مشکلات جدید یا فرصت هایی را کشف کنند که در غیر این صورت فکر نمی کردند.

مضرات تحقیقات کیفی

محققان باید در تحلیل و تفسیر داده های آن ها محدودیت های عملی و نظری را در نظر بگیرند. تحقیقات کیفی از موارد زیر رنج می برد:

غیر قابل اعتماد بودن

تنظیمات دنیای واقعی به دلیل عوامل کنترل نشده ای که بر داده ها تأثیر می گذارند، اغلب تحقیقات کیفی را غیر قابل اعتماد می کند.

ذهنیت

با توجه به نقش اصلی محقق در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها، تحقیق کیفی قابل تکرار نیست. محقق تصمیم می گیرد که در تجزیه و تحلیل داده ها چه چیزهایی مهم هستند و چه ارتباطی ندارند، بنابراین تفسیر همان داده ها می تواند بسیار متفاوت باشد.

قابلیت تعمیم محدود

از نمونه های کوچک اغلب برای جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد زمینه های خاص استفاده می شود. علیرغم روش های دقیق تحلیل، نتیجه گیری قابل تعمیم دشوار است زیرا داده ها ممکن است مغرضانه بوده و از جمعیت بیشتری نشان ندهند.

پر کار

اگرچه از نرم افزار می توان برای مدیریت و ضبط مقادیر زیادی از متن استفاده کرد، تجزیه و تحلیل داده ها اغلب باید به صورت دستی بررسی یا انجام شود.

محدودیت های تحقیق کیفی

همانطور که تحقیقات کیفی ارزشمند است، بدون محدودیت نیست. این محدودیت ها شامل واکنش شرکت کننده، پتانسیل یک محقق کیفی برای شناسایی بیش از حد با یک یا چند شرکت کننده در مطالعه، “غیر عملی بودن ایده Glaser-Strauss که فرضیه ها از داده های غیرقابل قبول انتظارات قبلی ناشی می شود”، ناکافی بودن تحقیقات کیفی برای آزمایش فرضیه های علت و معلولی و شخصیت باکونی تحقیقات کیفی. واکنش پذیری شرکت کنندگان به این واقعیت اشاره دارد که افراد معمولاً وقتی می دانند تحت مشاهده قرار می گیرند رفتار متفاوتی دارند. هویت بیش از حد با شرکت کنندگان به یک محقق دلسوز اشاره دارد که گروهی از افراد را مطالعه می کند و بیش از حد مجاز بودن، یک فضیلت یا ویژگی دیگر را برای یک یا چند شرکت کننده توصیف می کند. در مقایسه با تحقیقات کیفی، تحقیقات تجربی و انواع خاصی از تحقیقات غیرتجربی (به عنوان مثال، مطالعات آینده نگر) اگرچه کامل نیستند، اما روش های بهتری برای نتیجه گیری علت و معلولی هستند.

گلاسر و اشتراوس، اعضای با نفوذ جامعه تحقیق کیفی، این ایده را مطرح کردند که دسته بندی ها و فرضیه های مهم نظری می توانند “به طور طبیعی” از مشاهدات محقق کیفی جمع شوند، به شرطی که محقق با پیش فرض ها هدایت نشود. دیوید کاتز، متخصص شناس، نوشت: “یک حیوان گرسنه محیط را به چیزهای خوراکی و غیرقابل خوردن تقسیم می کند … به طور کلی، اشیا change تغییر می کنند … با توجه به نیازهای حیوان.” کارل پوپر که نظر کاتز را پیش می برد، نوشت که ” اشیا can را می توان طبقه بندی کرد و فقط به این طریق – با ارتباط با نیازها و علایق، مشابه یا غیرمشابه می شوند. این قاعده نه تنها در مورد حیوانات بلکه در مورد دانشمندان نیز اعمال می شود. ” پوپر اظهار داشت که مشاهده همیشه انتخابی است، براساس تحقیقات گذشته و اهداف و انگیزه های محققان و تحقیقات پیش تصور غیرممکن است.

ویژگی Baconian تحقیق کیفی به این ایده اشاره دارد که یک محقق کیفی می تواند مشاهدات کافی را جمع آوری کند، به طوری که دسته ها و فرضیه ها از داده ها بیرون بیایند. گلاسر و اشتراوس ایده نمونه گیری نظری را از طریق جمع آوری مشاهدات تا زمان اشباع نظری به دست آوردند و برای درک شخصیت افراد مورد مطالعه نیازی به مشاهدات اضافی نیست. برتراند راسل اظهار داشت که هیچ نظم منظمی از مشاهدات وجود ندارد به گونه ای که یک فرضیه از آن مشاهدات مرتب شده خارج شود. برخی فرضیه های موقت معمولاً مجموعه مشاهدات را راهنمایی می کنند.

نوشته های مشابه

هیئت مدیره

هیئت مدیره ، یکی از چندین نامی است که برای نشان دادن گروهی از افراد که مسئولیت اداره یک سازمان،…

تحقیقات کاربردی

تحقیقات کاربردی ، هر تحقیقی با ترسیم مشخص هدف تحقیق آغاز می شود زیرا این امر تا تعیین روند تحقیق…