/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

روش های تحقیق عمل نگر

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

روش های تحقیق عمل نگر ، تحقیق عمل نگر ۳ نوع اصلی دارد. این سه نوع اصلی متناظر با سه روش فلسفی اصلی تحقیق هستند؛ یعنی تحقیق عمل نگر می تواند حالت های مثبت گرا، تفسیری یا انتقادی داشته باشد.

نخستین نوع تحقیق عمل نگر، تحقیق عمل نگر اثبات گراست. تحقیق عمل نگر اثبات گرا که تحقیق عمل نگر کلاسیک نیز نامیده می شود (الدن و چیشولم، ۱۹۹۳) تحقیق عمل نگر را نوعی آزمایش اجتماعی و تلاش برای روبرو شدن با نیازهای علوم اجتماعی اثبات گرا در نظر می گیرد. تحقیق هایی از این نوع معمولا در غالب نظریه های اثبات گرا تفسیر می شوند؛ بدین معنا که تحقیق عمل نگر روشی برای بررسی و تصحیح فرضیه ها در دنیای واقعی است. برای نمونه، کلارک (۱۹۷۲) می گوید: «تحقیق عمل نگر را می توان برای بررسی و تکرار نظربه در یک فضای (زمینه) جدید از طریق مداخله بی واسطه در مرحله اجرای یک موفعیت استفاده کرد. به گفته پین، تحقیق عمل نگر در ابتدا برای ارائه یک آزمایش تجربی از راه های ممکن طراحی شده است؛ به عبارت دیگر، تحقیق عمل نگر یک نوع از تحقیق کاربردی است که الزاما یک تجربه (بررسی) اجتماعی است و برخی سیاست های جدید را معرفی و سپس تاثیرات آن را بررسی می کند.

نوع دوم تحقیق عمل نگر، تحقیق عمل نگر تفسیری است. الدن و چیشولم (۱۹۹۳) آن را تحقیق عمل نگر موقت می نامند که ب ر شناخت شناسی تفسیری و سازنده گرایانه اصولی استناد می کند؛ یعنی واقعیت اجتماعی در جامعه شناخته می شود. مدل این روش، مدل «گرینوود، وایت و هارکاوی» (۱۹۹۳) است که در آن تحقیق عمل نگر همیشه یک فرایند پیش آمدی است؛ از این رو به طور گسترده با شرایط محیطی کنترل می شود.

سومی نوع تحقیق عمل نگر، تحقیق عمل نگر انتقادی است. در امر آموزش، تمایل زیادی برای ادغام تحقیق عمل نگر با نظریه اجتماعی انتقادی هابرماس (۱۹۸۴) وجود دارد. برای نمونه، «کار و کمبس» تحقیق نگر را «نوعی خودسنجی اندیشمندانه تعریف می کنند که توسط افراد در موقعیت های اجتماعی برای ارتقای درک و توجیه عملکردهای خود صورت می گیرد و در آ ن ها از این شیوه ها و موقعیت هایی را که این شیوه ها در آن ها به اجرا درمی آید، تضمین می کند.»

بنابر استدلال آن ها، تحقیق عمل نگر باید مشارکتی باشد و هدف آن آزادسازی است. به گفته آن ها تحقیق عمل نگر «بر مبنای حقیقت است و به عنوان عملی اجتماعی و محصور در تاریخ معرفی می شود.» به عقیده آن ها اگر چه محققان آموزشی تفسیری، دارای دیدگاه علمی مشابهی هستند، محققان عمل نگر در انتخاب دیدگاهی فعال تر از نقش خود، تمایز بیشتری دارند.

برخلاف محققان تفسیری که هدف آن ها فهم اهمیت گذشته تا کنون است، هدف محققان عمل نگر تغییر وضعیت حال برای ایجاد آینده ای متفاوت است. به پیشنهاد ان ها، هدف تحقیق عمل نگر در نهایت باید دستیابی به عدالت اجتماعی باشد که شامل تفکر انتقادی برای شیوه های فعلی و پرس وجو درباره فرضیه های است که زمینه ساز این شیوه ها می باشد و هدف آن ها اقدام جمعی است.

 افزون بر این سه گونه اصلی تحقیق عمل نگر، انواع دیگری نیز وجود دارد. یک نوع تحقیق عمل نگر، تحقیق عمل مشارکتی نامیده می شود. در تحقیق مشارکتی، شرکت کنندگان به عنوان موضوعات مورد بحث و دستیار محققان در تحقیق شرکت می کنند. آن ها با تنظیم دستور کار تحقیقی مربوط به خود، بر روند تحقیق نظارت کامل دارند و به جمع آوری و تحلیل داده ها کمک و روند به کار گیری نتایج داده ها را کنترل می کنند. تحقیق عمل مشارکتی بسیار شبیه تحقیق های عمل انتقادی است.

گونه دیگری از تحقیق نگر تحقیق عمل گرای علوم [طبیعی] نامیده می شود. این نوع تحقیق بر فهم تفاوت های میان رفتار افراد شاغل (نظریه های در حال اجرا) و باورهای آن ها (نظریه های حمایتی) تاکید دارد و استفاده از یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای را برای بهبود وضع خود (خود بهبودی) پیشنهاد می کند.

 

روش های تحقیق عمل نگر

روش های تحقیق عمل نگر – کالج مدیریت

نظریه حمایتی به ارائه دیدگاه و ارزش های جهانی می پردازد که رفتار افراد را تشکیل می دهد. منظور از نظریه حمایتی چیزی است که آن ها به آن فکر کرده و انجام می دهند و در مصاحبه ها عنوان خواهند کرد. در مقابل، مبنای نظریه های در حال اجرا دیدگاه و ارزش های جهانی است که بر رفتار افراد دلالت دارد؛ همچنین، آن ها نقش هایی هستند که آن ها برای اقدام به کار می برند. یکی از فرضیه های بنیادی تحقیق عمل گرای علوم [طبیعی] معمولا تفاوت میان گفته ها و کردار افراد است. بر اساس دیدگاه «آرگیریس و شون» (۱۹۹۱) مردم نمی دانند که نظریه های در حال اجرا با نظریه های حمایتی یکی نیستند و به طور معمول، این افراد از نظریه های در حال اجرای خود ناآگاهند. البته، یک نطریه در حال اجرا، فقط با بررسی کار در حال انجام (به جای شنیدن این که چه کاری انجام شود) شناسایی می شود.

یادگیری تک حلقه ای هنگامی صورت می گیرد که اصلاحاتی به واسطه اعمال مجموعه ای از تغییرات، در نظریه های حمایتی یا فرضیه ها در همه فرایند انجام شود؛ اگر چه معیارها در این میان به خودی خود دستخوش تغییرات نمی شوند.از طرف دیگر، یادگیری دو حلقه ای شامل تغییرلتی در معیارها و همچنین نظریه های حمایتی یا فرضیه ها می شود؛ بنابراین، یادگیری دو حلقه ای بسیار مهم تر و گسترده تر از یادگیری تک حلقه ای است.

 

نحوه آغاز فرایند

ممکن است پیدا کردن شرکتی که بتوان در آن تحقیق عمل نگر انجام داد، دشوار باشد. یک راه مناسب برای پیدا کردن شرکتی مناسب، یافتن روابط دوستانه خصوصی یا سازمانی است. برای نمونه، شرکت هایی که اکنون به شیوه های مختلف از دانشگاه شما حمایت مالی می کنند، احتمالا نسبت به ایده تحقیق عمل نگر، پذیراترند. دانش آموختگان پیشین دانشگاه (هم دانشگاهی های شما) از یک فرد کاملا غریبه به تحقیق عمل نگر تمایل بیشتری نشان می دهند. البته، اگر یک شرکت از دانشگاهی تقاضا کند که طرح تحقیق در آن انجام شود، کار به مراتب راحت تر خواهد بود.

می توانید مقاله تحقیق اثبات گرا را مطالعه کنید.

نقد تحقیق عمل نگر

مزایا و معایب تحقیق عمل نگر

یکی از مهمترین مزایای انجام تحقیق عمل نگر این است که مرتب بودن عملی تحقیق تجاری را تضمین می کند. از آنجا که تحقیق تجاری به دلیل ماهیت بسیار نظری نقد می شود، به طور معمول بازرگانان بر این باورند که نتایج تحقیق هایی از این نوع، کاربردی نیست. این که بیشتر مقاله های تحقیقی منتشر شده در مجله های تحقیقی معروف، تنها چندصد مخاطب  و آن هم از میان افراد دانش آموخته دارند، حقیقتی است انکارناپذیر. با وجود این، از آنجا که هدف تحقیق عمل نگر حل مشکلات کاربردی محل کار و همچنین کار با افراد در سازمان های تجاری است، می توان به بهبود تاثیر و تصور از تحقیق تجاری در جامعه مرتبط با آن کمک کنند.

یکی از اصلی ترین معایب انجام تحقیق عمل نگر، سختی انجام تحقیق برای بسیاری افراد است. انجام تحقیقی که به حل مشکلات کاربردی تجاری کمک می کنند و همزمان به یک مقاله علمی میانجامد که برای چاپ در یک نشریه تحقیقی هم ختم شود، دشوار است. بیشتر مقاله های تحقیقی از این نوع، به انتشار در نشریه ها و مجله های مربوط به مشاغل تمایل دارند که در دانشکده های تجارت، رتبه پایین تری از مجله های منحصرا تحقیقی دارند؛ اما این کار همانطور که ویژه نامه فصلنامه MIS نشان داده، عملی است.

یکی از معایب تحقیق عمل نگر، تمایل محققان عمل نگر در اغراق به میزان اهمیت مداخله در سازمان و دانش افزایی آن در کمک به عنوان یک تحقیق دانشگاهی است. به عقیده «اوتز» (۲۰۰۶)، محققان عمل نگر، شاید به طور ناخودآگاه، می خواهند نشان دهند اقدامشان مفید بوده و در نهایت نظریه یا روش آن ها متفاوت است. او این پدیده را «خودتوهّمی و فکر گروهی» می نامد. اوتز استفاده از روش های نقد تصنعی و موضعگیری صوری را برای مقابله با این مسئله پیشنهاد می کند.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

تحقیق انتقادی

تحقیق انتقادی ، شکل های اثبات گرا و تفسیری تحقیق، در بسیاری از گرایش های مدیریت و تجارت به طور…

تعریف تحقیق بررسی موردی

تعریف تحقیق بررسی موردی ، واژه «بررسی موردی» معانی زیادی دارد. ساده ترین آن ها این است که «یک مورد»،…