اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

سیستم مدیریت عملکرد

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

سیستم مدیریت عملکرد

چکیده:

امروزه سازمان ها بهبود و ارتقاء عملکرد را به جد در مسیر تعالی سازمانی مورد پیگیری و پژوهش قرار می دهند . سازمان ها برای مدیریت موثرخود می توانند از مدل های نوین و کارآمد به منظور ارزیابی و اصلاح و پیشرفت برنامه هایشان استفاده نمایند. به همین دلیل در این مطالعه به تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت عملکرد موجود در معاونت پرداخته ایم تا با تجزیه و تحلیل شرایط مو جود، EFQM سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از مدل مدلی کارآمد و منطبق با ساختار سازمانی این معاونت ارایه شود. برای دستیابی به هدف پژوهش، اطلاعات مربوط به جامعه آماری متشکل از ۶۰ نفر از مدیران و کارشناسان مربوطه در معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی که به جهت آنالیز SPSS و Excel صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند جمع آوری شد. سپس از نرم افزارهای داده ها و محاسبه شاخص های آماری از قبیل فراوانی، درصد، میانگین و ترسیم نمودار در حوزه آمار توصیفی و انجام از EFQM استفاده گردید. به طور کلی در این پژوهش، میزان حاکمیت مؤلفه های تعالی سازمان مبتنی بر مدل t آزمون منظر مدیران، کارشناسان و کارمندان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا امتیازات هریک از مؤلفه ها تعیین شد و معناداری تفاوت ها در حوزه های توانمندسازها و نتایج بررسی شد. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل های انجام شده در این مطالعه با استفاده از روش های آماری نشانگر وجود تفاوت معناداری میان وضعیت موجود سازمان و وضعیت مطلوب بودند. براین اساس پیشنهاداتی کارآمد و منطبق بر ساختار معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ارایه گردید که امید است در آینده نزدیک شاهد پیشرفت ها و توسعه های چشمگیری در این زمینه باشیم.

سیستم مدیریت عملکرد

سیستم مدیریت عملکرد – کالج مدیریت

واژگان کلیدی: تعالی سازمانی ، مدیریت عملکرد ، مدل تعالی سازمانی ، بهره وری.

نویسندگان: مصطفی کلاهدوزی،دکترایمان عطارزاده، کیامرث فتحی هفشجانی

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ انجام پذیرفت.

نوشته های مشابه

انتخاب کارکنان شایسته

انتخاب کارکنان شایسته چکیده: هدف تحقیق اولویت بندی معیارهای انتخاب کارکنان توانمند جهت ورود به بانک پارسیان می باشد. از…

جایگاه مد در صنعت پوشاک

جایگاه مد در صنعت پوشاک چکیده: در شرایط پیچیده و رقابتی موجود در دنیا برای بدست آوردن بازار مصرف برای…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *