اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله حسابداری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

عقود مشارکتی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی

چکیده:

اجرای صحیح عقود مشارکتی در نظام بانکداری اسلامی در سالهای اخیر به چالش اساسی در حوزههای شریعت، اقتصادی و حرفهای تبدیل شده و مانع اساسی در تحقق اهداف راهبردی نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصاد کشور بوده است. این در حالی است که میان نظام بانکداری اسلامی کشور و نظام بانکی مرسوم تفاوت چندانی وجود نداشته و همین امر باعث شده یکسری موانع و مشکلات در جهت اجرایی عقود مشارکتی بوجود آمده و باعث چشم پوشی بانکها از این عقود و دلسردی آنها بهمراه داشته باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و معرفی راهکارهایی برای کاهش مشکلات اجرایی این نوع عقود در نظام بانکداری کشور و سهولت بهرهگیری از آنها خواهد بود. لذا به کمک منابع کتابخانهای موجود و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مطالعاتی برای معرفی گونه های مختلف، شناسایی مشکلات و ارائه – راهکارهای کاربردی صورت گرفت. نتایج حاصل، راهکارهایی همچون شرط ضمانت، محاسبه سود و زیان واقعی، مشارکت حقوقی، صندوقهای پروژه محور، مشارکت کاهنده و اوراق مرابحه بود که تا حد زیادی مشکلات موجود را بطرف خواهند کرد. شناسایی و رفع مشکلات موجود این نوع قراردادها میتواند باعث سرعت بخشیدن به گردش منایع مالی در بازار اقتصادی کشور و بواسطه آن افزایش هرچه بیشتر فرصت های شغلی برای نیروی کار در کشور شود.

عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی

عقود مشارکتی در بانکداری اسلامی -کالج مدیریت

واژگان کلیدی: نظام بانکداری، بانکداری اسلامی، عقود مشارکتی، توسعه اقتصادی .

نویسندگان: الهه دیناروند

می توانید مقاله استارت آپ را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ انجام پذیرفت.

نوشته های مشابه

اخلاق در حسابداری

اخلاق در حسابداری چکیده: وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه و قابل اعتماد یکی از ارکان مهم پاسخگویی و…

خدمات بانکداری الکترونیک

خدمات بانکداری الکترونیک چکیده: بانکداری الکترونیک را میتوان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول)…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *