اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

چشم انداز سازمان

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

چکیده:

در دنیای پرچالش کنونی، رقابت پذیری یک موضوع مهم در بین سیاستگذاران سطوح مختلف در بخش های مختلف است. چه در عرصه رقابت در بازارهای داخلی، و چه در عرصه جهانی، استراتژیهای کسب وکار بدین منظور تدوین میشوند تا سازمانها راه حرکت از موقعیت فعلیشان به یک موقعیت قویتر را تعیین کنند. در عصر حاضر سازمان هایی موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد که چشم انداز خوبی همسو با واقعیت تدوین کرده و برای رسیدن به اهداف خود استراتژی های مناسبی را طراحی کنند. با توجه به ضرورت و اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان، بانک توسعه تعاون در شهر تهران درصدد است با ایجاد یک رابطه بلند مدت به اهداف استراتژیک خود دست یابد. جامعه آماری تحقیق برای بازاریابی داخلی کارکنان حوزه ستادی بانک توسعه تعاون شهر تهران که متشکل از ۲۵۰ نفر می باشند تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۵۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. جهت بررسی بازاریابی رابطه مند از مشتریان بانک که جامعه نامحدود می باشد از فرمول حجم نمونه استفاده گردیده و ۳۸۵ نفر به عنوان حجم نموه انتخاب گردید. تحقیق پیشنهادی از لحاظ ماهیت و هدف از نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری و تحلیل دادهها از نوع توصیفی می باشد، تحقیق پیشنهادی از پرسشنامه به عنوان ابزار برای گردآوری داده ها، از آزمون تی استیودنت برای آزمون فرضیه و از ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق استفاده میکند. با در نظر گرفتن مقدار آماره T = 6.82 و ۸۱۱ نتایج پیاده سازی حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت مسیر(چشم انداز سازمان) بر (بازاریابی رابطه مند) است.

واژگان کلیدی: بازاریابی داخلی ، چشم انداز سازمان ، بازار یابی رابطه مند، بانک توسعه و تعاون.

نویسندگان: جعفر موقر حور، سید مجتبی فاطمی، حسین صمدی

دانلود مقاله

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

هویت مندی مکان

چکیده: پایداری در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... موضوعی است که در دهه های اخیر بسیار مورد…

اثربخشی دوره های آموزشی

چکیده: تغییرات سریع و فناوری در همه سازمان ها به خصوص بر سازمان های بزرگ صنعتی تأثیر بسیاری می گذارد…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *