اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در استارت آپ / توسط

کارآفرینی اجتماعی سازمان

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

کارآفرینی اجتماعی سازمان

کارآفرینی اجتماعی سازمان ، برای تبیین کارآفرینی اجتماعی سازمانی که هدف این تحقیق است، نیازمند متغیری هستیم که بتواند به بهترین شکل نشانگر این سازه باشد. تحقیقات نشان می دهفد عملکرد کارآفرینانه اجتماعی می تواند مبین خوبی برای این منظور باشد. سازمان های غیر انتفاعی که عملکرد کارآفرینانه بالایی دارند درگیر کارهایی می شوند که متمایز از رویه های مرسوم در غیر انتفاعی هاست. برای مثال توسعه محصول – خدمت جدیدی توسعه می دهند که سطح کمی و کیفی خدمات به مددجویان یا مشتریانشان را ارتقا دهند رسالت اجتماعی شان را بازنگری کرده و در روشهای تحقق رسالت، تکنولوژیها و طراحی مشاغل تغییرایجاد می کنند و حتی گاها تغییرات رادیکال در رسالتشان ایجاد می کنند. همچنین نوآوری هایی در عملکرد مالی و روشهای تأمین مالی شان انجام می دهند برای مثال شبکه سازی های خالقانه، کنسرسیوم های غیر انتفاعی، ایجاد کسب و کارهای جدید مستقل یا مکمل رسالت اجتماعی شان.

درپاسخ به این سؤال که چرا برخی غیرانتفاعی ها کارآفرینانه رفتار می کنند، محققان کارآفرینی اجتماعی، با عاریه گرفتن از متون کارآفرینی اقتصادی، مفهوم “گرایش کارآفرینی” را مطرح کردند. پرابو(۱۹۹۸)، از جمله اولین محققانی بود که گرایش کارآفرینانه را با ابعاد نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی۳ به عنوان عوامل اصلی در کارآفرینی اجتماعی نیز بکاربرد. ولی بعدها محققانی چون موریس و همکاران۴( ۲۰۱۱ ) با در نظر گرفتن تفاوتهای بارزی مثل منع توزیع سود و اولویت اهداف اجتماعی، ابعاد گرایش کارآفرینانه را باز تعریف و مناسب سازی کردند. طبق تعاریف ایشان، بعد نوآوری گرایش کارآفرینانه در غیر انتفاعی ها شامل؛ نوآوری رسالت محور (تاکید سازمان بر نوآوری برای افزایش کمی و کیفی خدمات به مخاطبان)، نوآوری تجاری (تاکید سازمان بر نوآوری در ایجاد منابع درآمدی جدید مانند فروش محصولات) و نوآوری یکپارچه (تاکید سازمان بر نوآوری هایی که به طور همزمان و یکپارچه، رسالت اجتماعی و درآمدزایی را محقق می کنند) است. همچنین، بعد پیشگامی گرایش کارآفرینانه در غیر انتفاعی ها را، پیش رو بودن در روشهای نوآورانه تحقق رسالت، نسبت به سازمان های هم رسالت، پیش رو بودن در روشهای تأمین مالی نوآورانه، نسبت به سازمان های هم رسالت و پیشرو بودن نسبت به انتظارات ذی نفعان کلیدی تعریف کردند. در بعد ریسک پذیری نیز، تمایل سازمان به ریسک مالی (از دست دادن منابع مالی)، ریسک اجتماعی (از دست دادن اثر اجتماعی خلق شده) و ریسک اعتباری (از دست دادن همراهی ذی نفعان) را مطرح کردند.

 

کارآفرینی اجتماعی سازمان

کارآفرینی اجتماعی سازمان – کالج مدیریت

 

با این وجود موریس و همکاران (۲۰۱۱)همانند بسیاری محققان دیگر، بعد ریسک پذیری را در غیر انتفاعی ها به عنوان رفتار کارآفرینانه لحاظ کردند ولی، نتایج تحقیق کیفی وراواردنا و مورت (۲۰۰۶) در سازمان های غیر انتفاعی، تمایل زیاد غیر انتفاعی ها به مدیریت ریسک را نشان داد. همچنین این محققان، نشان دادند که رفتارهای کارآفرینانه مشروط به تحقق رسالت اجتماعی، پاسخگویی به پویایی محیطی و پایداری سازمان است و به ایجاد ارزش اجتماعی منتج می شود. با پذیرش این نتیجه تحقیق، به این مهم می رسیم که ابعاد گرایش کارآفرینانه در زمینه غیر انتفاعی ها، باید مقید به ایجاد ارزش اجتماعی باشد در غیراین صورت، هر رفتار نوآورانه، پیشگامانه یا مدیریت ریسک که یک سازمان غیرانتفاعی انجام دهد را باید، کارآفرینانه اجتماعی در نظر گرفت که در واقع چنین نیست. نمونه های چنین سازمان هایی که نیستند که در عنوان، سازمان اجتماعی غیر انتفاعی هستند ولی در عمل، همانند کسب و کارهای اقتصادی و با ذهنیت مسلط کارآفرینی اداره و راهبری می شوند. به عبارتی، قید ایجاد ارزش اجتماعی از رفتارهای کارآفرینانه شان حذف شده و سازمان غیر انتفاعی به سمت سازمان اقتصادی کارآفرین سوق پیدا کرده و تعادل ذهنیت کارآفرینانه و عقلانیت اجتماعی به سمت ذهنیت کارآفرینانه رفته است.

با توجه به همین نکته، و نتایج ورواردنا و مورت (۲۰۰۶) ویویدی و ووراوردنا(۲۰۱۸) در تعریف گرایش کارآفرینانه سازمانی، علاوه بر جایگزینی مدیریت ریسک به جای ریسک پذیری، گرایش به رسالت اجتماعی را هم به عنوان بعد جدید در تعریف گرایش کارآفرینانه اجتماعی مطرح کردند. ولی از نظر نویسنده این تحقیق، از آتجائیکه گرایش کارآفرینانه اجتماعی یک سازه مکنون است نه سازه بر سازنده، بنابراین، هر بعد آن به صورت مستقل از ابعاد دیگر تغییر خواهد کرد و مستقلا هم سنجیده می شود (همان) در نتیجه، اگر گرایش به رسالت اجتماعی را بعدی مستقل بدانیم، این امکان وجود دارد که سازمان غیر انتفاعی را کارآفرینانه اجتماعی با امتیاز بالا تشخیص دهیم که، امتیاز گرایش به رسالت اجتماعی پایین ولی دارای رفتار نوآورانه و پیشگامی بالایی است و در نتیجه به غلط، یک سازمان غیر انتفاعی که مثل یک کسب و کار کارآفرینانه عمل کرده را به عنوان کارآفرین اجتماعی تشخیص دهیم. در نتیجه، در این تحقیق، برای جلوگیری از این انحراف نظری و برای تفکیک بنیادین رفتار کارآفرینانه اجتماعی از رفتارهای کارآفرینانه اقتصادی، ایجاد ارزش اجتماعی را به عنوان قید عجین شده در ابعاد سه گانه رفتار کارآفرینانه اجتماعی در نظر می گیریم و به این باز تعریف از مفهوم گرایش کارآفرینانه اجتماعی می رسیم : تأکید بر توسعه محصول/ خدمت و روشهای جدید تأمین مالی به شرط ایجاد ارزش اجتماعی (بعد نوآور بودن مشروط)، پیاده سازی این نوآوری ها پیش از سازمانهای هم رسالت به شرط ایجاد ارزش اجتماعی (بعد پیشگامی مشروط) و گامهای مدیریت شده از نظر ریسک به شرط ایجاد ارزش اجتماعی (بعد مدیریت ریسک مشروط).

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

مربیگری کارآفرینانه

مربیگری کارآفرینانه مربیگری کارآفرینانه ، در واقع مربیگری یک رویکرد رشد و توسعه است که فرد تمایل به افزایش مهارت…