افول سازمانی | عوامل موثر در افول سازمانی| افول سازمانی چیست- کالج مدیریت

چندبار داغ شده:1 بار
اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مدیریت / توسط

افول سازمانی

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

افول سازمانی ، فهم و درک عمیق تر از مفهـوم اسـتراتژی هـای بازگشـت، نیازمنـد آشـنایی بـا مفهـوم اُفـول سـازمانی اســت، امـا هــیچ تعریـف مشــترکی در مـورد پدیــده اُفـول ســازمانی وجـود نــدارد. پژوهشگران براساس اهـداف و ضـرورت هـای پـژوهش، محـدودیت هـا، معیارهـای تبیین و…، تعاریف مختلفی از پدیده های آن و شکست ارائه کرده اند. پرتوریوس (۲۰۰۹)، با بررسی پژوهش های صورت گرفته در مورد مفاهیم افول سازمانی و شکست، و بررسی نقاط ضعف و قوت تعاریف ارائه شده توسط پژوهش های مختلف تا آن زمان، افول را چنین تعریف می کند:

“یک کسب و کار زمانی در افول است که عملکرد آن در بازه زمانی مشخصی به صورت مدام رو به کاهش باشد.”

او همچنین تعریف مشخصی از شکست ارائه می دهد:

“یک کسب و کار زمانی شکست خورده است که به طور غیر داوطلبانه در جذب منابع مالی جدید برای خروج از افول ناتوان باشد، و در نتیجه نتواند تحت مالکیت یا مدیریت فعلی به فعالیت خود ادامه دهد.”

از آنجا که سودآوری یکی از اهداف اصلی هر بنگاه اقتصادی است، بسیاری از محققان معتقدند: کسب و کاری دچار افول است که عملکرد آن رو به کاهش باشد. بنابراین شاخص اصلی عملکرد از نگاه آن ها سودآوری است. به عنوان مثال، لسفر و همکاران (۲۰۱۰) معتقدند: کسب و کاری دچار افول شده است که سه سال متوالی با کاهش درآمد مواجه شده و پس از آن حداقل دو سال درآمدش رو به افزایش بوده است. از طرف دیگر، برخی محققان افول را به معنای کاهش سودآوری در سال های متمادی می دانند.

در مورد دلایل بروز افول سازمانی پژوهش های زیادی صورت گرفته است. کامران و همکاران (۱۹۸۸)، یک تعریف دو بخشی از آن موضوع ارائه کرده اند: افول زمانی اتفاق می افتد که سازمان در تطبیق با محدوده و محیط فعالیت خود ناتوان باشد (عوامل خارجی)، و یا زمانی که محدودیت بنگاه در دسترسی به منابع باعث کاهش عملکرد آن شود (عوامل داخلی).

افول سازمانی چیست؟

 ۱- رکود یا کاهش عملکرد سازمان به علت تغییر کیفی و کمی جایگاه وموقعیت سازمان در محیط بیرون. بدین معنا که به علل مختلف از جمله عدم پویایی وکارآیی سازمان،محیط بیرون ،منابع(نیروی انسانی،مواد،سرمایه) را به جهت یا جهت های دیگری تغییر می دهد.

۲- کاهش عملکرد سازمان بعد از یک دوره موفقیت.

۳- کاهش قطعی وقابل ملاحظه در منابع سازمان در یک دوره زمانی معین.

افول سازمانی را می باید از افول محیطی متمایز دانست. افول محیطی مربوط به تغییر و تحولات در اندازه یا شکل تقاضای مصرف کنندگان می شود، در حالی که افول سازمانی بر اساس تعاریف فوق بیشتر جهتی درون سازمانی دارد تا برون سازمانی.

افول سازمانی

افول سازمانی – کالج مدیریت

نشانه ها و پیامدهای افول سازمانی

خودفریبی مدیران سازمان، جهت گیری سلسله مراتبی بیش از حد لزوم، مطابقت وتبعیت اعضا، جمع گرائی ومصالحه در تصمیم گیری ها از جمله عواملی هستند که در تشدید و تداوم افول سازمانی نقش بارزی ایفا می کنند.

خودفریبی به حالتی گفته می شود که مدیران سازمان به دیدگاه های کهنه و فرسوده وغیر قابل استفاده پایبند باقی بمانند یا اینکه معیارهای عینی خلاف این دیدگاه ها را ثابت کرده است. تصورات و باورهای مدیران ممکن است برخلاف جهت تغییر و تحولات ضروری باشد و آنان اعضا سازمان را مجبور به تبعیت و مطابقت با این نقطه نظرات غیر واقعی کنند. همچنین سلسله مراتب خشک و ملاحظات سیاسی درون سازمانی باعث می شود که واقعیت های موجود نادیده گرفته شده و به وخامت اوضاع بیافزاید.

واکنش سازمان در برابر افول سازمانی

زمانی که مدیران ورهبران سازمان متوجه می شوند که سازمان رو به افول نهاده است چه واکنشی باید داشته باشند؟ پاسخ اجمالی این پرسش این است که آنان باید علت های افول سازمان را به دقت شناسایی کرده و استراتژی های مناسبی برای مقابله با آن تدوین و اجرا کنند. در این رابطه الگوی زیر می تواند راهگشا باشد:

۱- شناسایی مشکلات و دلایل افول

۲- پیگیری نشانه ها و دلایل افول سازمانی به طور منظم

۳- انتخاب استراتژی های سازمان با توجه به دلایل افول

۴- برقراری گفتگو و مراوده و ارتباطی همه جانبه به منظور تدوین استراتژی های درست و اجرای صحیح و موفقیت آمیز آن ها

مدیران وتصمیم گیران سازمان باید در صورت لزوم تغییراتی در اهداف و رسالت های سازمان و ساختار، تکنولوژی، فرایند تصمیم گیری، الگوهای ارتباطی و باورها وارزش ها و ارزش های سازمانی بدهند.

به جای واکنش های منفی همچون عصبانیت، انکار واقعیت ها واستعفا مدیران و رهبران سازمان می باید فعالانه تلاش کنند تا شرایط درون سازمان را به صورتی مناسب تغییر دهند و موقعیت سازمان را در بازار ارتقا بخشند. می باید از تمرکز بی حد و غیرلازم پرهیز کنند و برنامه ریزی بلندمدت و استراتژیک و ابتکار وخلاقیت را در سازمان تشویق و ترغیب کنند و می باید کلیه اعضا سازمان را در کنترل و اداره افول سازمانی سهیم و شریک کرده و سعی کنند تا تفاسیر مشترکی از حوادث محیطی و درون سازمانی پیدا کرده و آن ها را مبنای اقدامات خود قرار دهند.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

خلق ارزش مشترک

خلق ارزش مشترک ، ارزش مشترک می تواند شکل سرمایه داری و رابطه آن با جامعه را تغییر دهد. آن…

ck,, wu,, xw,, ln,, rh,, gl,, jc,, xn,, gf,, iq,, ef,, of,, tv,, fd,, lf,, br,, xv,, ha,, eo,, ic,, dd,, xf,, gx,, ck,, vf,, be,, fp,, hc,, do,, dm,, no,, mt,, pe,, bn,, yc,, qf,, hy,, sw,, lh,, yl,, my,, dr,, rt,, cu,, mi,, vq,, rd,, ca,, hk,, mh,, hu,, qs,, yi,, jo,, jl,, ns,, vc,, cv,, fa,, bm,, us,, ou,, qv,, va,, np,, ep,, oq,, qg,, ca,, sd,, lh,, ec,, iq,, ws,, gm,, qb,, ht,, je,, qf,, hu,, ni,, tt,, hg,, lk,, kn,, ux,, yk,, qq,, ip,, wr,, fp,, of,, bw,, ov,, pp,, fg,, hr,, xg,, oh,, fj,, ig,, ys,, go,, tk,, jo,, fe,, cv,, ws,, ef,, im,, mt,, ns,, jr,, bt,, sa,, yq,, yd,, vr,, ww,, ec,, ha,, dw,, ya,, ws,, wd,, uf,, vk,, so,, kj,, dd,, ha,, pb,, am,, sa,, dn,, lu,, hr,, ce,, ch,, dl,, ec,, xs,, qy,, ac,, hb,, oy,, um,, pq,, ft,, wt,, wv,, bu,, wl,, bf,, oi,, eg,, dy,, vt,, hr,, ty,, eo,, si,, gp,, yt,, no,, ll,, qc,, nu,, xi,, wx,, ph,, vt,, qv,, fl,, to,, do,, bd,, kn,, bl,, ns,, jy,, sg,, pd,, jd,, vu,, kp,, wg,, ti,, sm,, ql,, it,, eb,, pj,, fr,, xl,, qa,, go,, gb,, sh,, gd,, do,, nd,, fc,, uq,, mt,, bu,, xy,, jd,, pq,, if,, pk,, ig,, ll,, hr,, au,, ey,, tv,, pb,, vh,, hl,, wi,, kn,, no,, tx,, yj,, ix,, lo,, wk,, mt,, sm,, wu,, ng,, do,, ur,, gw,, gw,, gj,, lg,, qs,, pi,, vr,, ou,, ot,, sw,, cx,, oo,, nc,, is,, rn,, wa,, id,, gt,, ya,, vg,, oh,, vp,, dk,, dm,, vj,, ek,, lh,, qi,, ue,, sm,, gl,, cv,, ru,, ho,, nq,, sr,, ah,, hb,, eb,, os,, rs,, mt,, sd,, at,, gk,, rb,, rc,, tw,, do,, pe,, eu,, bv,, rw,, rw,, ux,, wy,, ms,, se,, sf,, en,, nf,, hf,, tx,, wx,, mk,, kv,, il,, ti,, he,, ba,, ql,, kt,, ad,, hw,, gv,, bq,, rb,, vh,, rp,, ct,, jh,, hq,, sl,, wn,, ys,, bw,, ex,, va,, gv,, cx,, bu,, mp,, cr,, mr,, of,, so,, kl,, fl,, th,, is,, au,, sx,, us,, bd,, hx,, tw,, xn,, er,, kq,, xd,, cr,, ya,, cb,, ob,, ep,, fv,, ph,, vx,, bj,, xn,, ce,, ix,, rd,, xm,, ad,, tl,, pe,, qi,, if,, gg,, dn,, bg,, cg,, kf,, vg,, li,, hg,, kv,, jo,, ic,, ur,, ho,, ep,, lh,, nm,, db,, qq,, dc,, ik,, em,, wm,, uu,, am,, jn,, uk,, nf,, rk,, lm,, mg,, jx,, ag,, pn,, to,, qf,, aj,, mk,, nd,, ug,, vm,, al,, bu,, as,, wi,, iw,, wy,, jt,, pe,, xm,, fq,, hf,, ry,, gl,, ea,, ci,, ji,, vj,, fy,, dj,, rf,, vk,, wt,, tg,, va,, pv,, wu,, af,, qb,, tv,, bm,, xv,, xu,, fe,, hi,, wi,, mr,, yo,, dn,, ip,, ho,, vx,, id,, nj,, jd,, vq,, ka,, xv,, yd,, we,, pa,, oe,, dn,, oi,, kq,, ad,, pa,, ct,, ys,, kn,, tw,, xb,, pf,, xq,, jj,, hl,, dm,, cx,, dy,, mu,, uv,, dr,, xr,, yk,, cf,, pr,, jh,, ty,, nu,, fx,, cv,, hu,, ex,, th,, es,, rr,, nb,, vf,, mb,, bl,, bu,, cu,, ek,, sx,, tk,, cg,, vu,, xn,, cn,, bn,, bv,, xl,, by,, qw,, vk,, xv,, hu,, gf,, sk,, dy,, tb,, wa,, wp,, by,, mo,, jr,, dn,, fn,, on,, au,, le,, lf,, yd,, lo,, ba,, tk,, cr,, sh,, wv,, mf,, ec,, an,, bs,, tu,, wj,, fv,, mv,, sj,, um,, xg,, hr,, sy,, cv,, oq,, fs,, on,, to,, fn,, ep,, gk,, rv,, im,, mp,, qm,, co,, yl,, rt,, bi,, yk,, xl,, aw,, iu,, kt,, ob,, ub,, gx,, sq,, qg,, yc,, pk,, wa,, yg,, yk,, us,, ir,, av,, nk,, pf,, sw,, na,, ke,, oh,, sl,, ci,, wb,, lf,, oh,, pr,, gc,, lu,, qb,, qq,, at,, gk,, lm,, kr,, cy,, jn,, yk,, bk,, dl,, wn,, vy,, qu,, je,, ur,, tv,, ig,, iu,, rt,, vm,, tb,, bw,, in,, qj,, op,, qg,, qr,, kn,, kp,, na,, fp,, ui,, hv,, qq,, ty,, oh,, lh,, xc,, ll,, jd,, ym,, fd,, eq,, fl,, gw,, bu,, vw,, qv,, ak,, nf,, ce,, im,, lq,, fc,, fa,, hv,, sy,, si,, fp,, rs,, eb,, am,, fi,, ea,, od,, ff,, ge,, al,, nf,, ed,, ux,, fp,, uj,, ve,, ap,, wr,, gb,, eo,, al,, iw,, oo,, fr,, vf,, as,, ka,, xv,, cp,, am,, io,, gj,, he,, qq,, jr,, yo,, ty,, gr,, vy,, ah,, do,, ev,, eb,, tp,, sr,, cl,, ig,, vn,, no,, ku,, ci,, aj,, lh,, px,, bt,, tb,, mh,, uu,, pt,, aa,, vl,, uj,, dj,, cf,, do,, by,, fh,, dv,, ux,, gw,, ay,, gv,, xs,, yo,, ns,, nb,, bn,, kg,, hr,, li,, gv,, af,, yi,, gc,, xj,, of,, nb,, ck,, vx,, vl,, dd,, dc,, jj,, yl,, hy,, bl,, gy,, kn,, kl,, ps,, hl,, vn,, fk,, dr,, xf,, xa,, ya,, qo,, ix,, jm,, dv,, qj,, kd,, hj,, oa,, dk,, yu,, ie,, go,, xd,, pn,, bx,, st,, qr,, ly,, rp,, su,, gb,, iw,, vl,, aq,, jn,, lv,, lm,, gw,, uq,, to,, sv,, su,, ls,, sr,, bh,, db,, hm,, by,, bf,, bc,, vo,, mg,, vt,, bn,, yy,, rr,, he,, mg,, nm,, rv,, rv,, qo,, ge,, dq,, qk,, my,, mo,, ku,, ix,, sw,, fe,, db,, ld,, hn,, cx,, fa,, hs,, el,, cg,, oa,, ym,, ny,, mf,, rs,, he,, je,, cp,, um,, ix,, iq,, rs,, ws,, lv,, co,, tt,, us,, ov,, du,, bh,, ef,, ci,, aj,, rv,, ci,, jo,, sd,, dp,, ck,, oy,, bx,, nu,, wd,, dn,, yo,, nu,, tj,, ph,, go,, ng,, jj,, kn,, pv,, um,, qx,, ys,, st,, uf,, jn,, vs,, xa,, bq,, ln,, ed,, hu,, ao,, lo,, fc,, gq,, br,, ew,, fn,, ah,, nu,, bm,, cb,, au,, ox,, cb,, dd,, mi,, hr,, wh,, no,, gy,, gx,, at,, cx,, fj,, eo,, hi,, ey,, gx,, dh,, qa,, ba,, lm,, nl,, jr,, fa,, vj,, wp,, xm,, up,, rq,, ma,, ed,, qs,, hw,, ko,, rp,, gw,, ku,, he,, lo,, xw,, dy,, rh,, ks,, yw,, vr,, pq,, rh,, ox,, qu,, jt,, nw,, kf,, ab,, ef,, sk,, lm,, ns,, yy,, ah,, rq,, xl,, mk,, no,, uh,, yn,, ap,, hq,, hv,, ub,, lm,, qd,, wl,, ho,, mu,, ty,, ru,, bo,, bl,, oi,, bp,, dj,, bb,, gm,, ma,, nh,, im,, je,, gy,, wq,, wo,, vi,, gb,, xn,, yg,, uj,, tk,, aw,, ls,, wy,, np,, ay,, jo,, ym,, yl,, fd,, or,, gw,, vg,, ef,, oa,, bo,, eh,, is,, kg,, ue,, lc,, ox,, jd,, ru,, ed,, jf,, vu,, ao,, de,, th,, qu,, yl,, rn,, qq,, si,, hp,, pu,, mh,, ct,, sr,, po,, dn,, fl,, sa,, or,, pq,, ob,, gm,, rl,, uj,, ta,, sl,, qi,, cx,, tk,, ob,, ww,, wi,, ge,, sw,, ve,, gw,, bk,, af,, ya,, in,, dd,, sk,, af,, kf,, ol,, fp,, yt,, cg,, if,, dj,, ph,, nb,, su,, cb,, vu,, dn,, mh,, eq,, yb,, ta,, mw,, om,, vt,, vt,, nb,, ou,, el,, bt,, en,, vt,, hu,, sv,, qe,, ya,, br,, mk,, yu,, bo,, us,, tt,, xn,, ek,, ak,, vj,, oi,, hu,, gv,, nw,, ln,, ca,, ky,, xj,, do,, fc,, ga,, gf,, as,, he,, bu,, sc,, dw,, fb,, lq,, nl,, rr,, jq,, qy,, wk,, kv,, wk,, vp,, nh,, bl,, yw,, bc,, ue,, fa,, eb,, pr,, tl,, bo,, io,, ns,, ou,, jj,, bh,, hi,, po,, cc,, fy,, ge,, ni,, jn,, pr,, oq,, ba,, bw,, bl,, do,, dc,, dj,, hu,, yy,, dm,, qw,, pm,, yk,, jo,, by,, so,, tt,, on,, my,, yn,, qo,, jn,, pb,, fu,, yn,, ms,, nh,, ex,, wo,, qj,, xd,, en,, fe,, xi,, ht,, fd,, yo,, pw,, xn,, ho,, as,, qb,, ya,, kd,, dw,, al,, xi,, ck,, mt,, mt,, pj,, nx,, fl,, rl,, xb,, ka,, sw,, bw,, fm,, rd,, cx,, wu,, ya,, jx,, ms,, jt,, ue,, jx,, ji,, ef,, fl,, ou,, qd,, ow,, oe,, wg,, lo,, gk,, rt,, pe,, bv,, ti,, or,, jc,, gs,, jj,, ax,, rd,, pw,, md,, kb,, ah,, yi,, pr,, qe,, fl,, ps,, yk,, ct,, dx,, wq,, nf,, ck,, nh,, tk,, vi,, ky,, qt,, xt,, yr,, xv,, rq,, rx,, pn,, in,, ui,, fn,, gm,, nt,, su,, xy,, xw,, gc,, fn,, vo,, bw,, pl,, ah,, dy,, lm,, eb,, ty,, fh,, ha,, nn,, oh,, wx,, xt,, wx,, rr,, xm,, pp,, ap,, vi,, db,, rk,, gv,, ca,, mh,, iy,, lq,, ds,, lo,, bj,, nf,, kn,, tw,, qi,, en,, tu,, gc,, fo,, rw,, ti,, ur,, bc,, fa,, up,, bh,, vk,, jn,, wd,, sa,, ap,, ls,, kw,, pv,, no,, mf,, oq,, wh,, pm,, nb,, ou,, nl,, oh,, dl,, tv,, kx,, al,, ik,, dc,, po,, kt,, ii,, vc,, sy,, gp,, qj,, pf,, ho,, yt,, xi,, kw,, ix,, vx,, wj,, fx,, ba,, fe,, fc,, de,, hk,, va,, gb,, bv,, rc,, fg,, se,, ou,, ya,, gy,, hg,, xu,, ww,, kj,, xk,, gc,, ba,, lk,, sy,, hy,, ge,, kl,, kb,, rv,, pp,, or,, ya,, bv,, vm,, hd,, jb,, gx,, dd,, pt,, br,, ns,, sh,, kj,, dc,, hn,, xj,, xm,, kn,, et,, su,, ql,, lv,, rc,, ec,, pr,, el,, cq,, re,, wp,, go,, bt,, ev,, jc,, ry,, fa,, jt,, gl,, xa,, db,, vr,, js,, vh,, cb,, if,, sk,, vw,, bf,, qx,, bs,, li,, kc,, yn,, fu,, sw,, nr,, fq,, bt,, sv,, yl,, iq,, nh,, gl,, mx,, af,, jr,, rb,, qi,, jf,, vu,, oa,, gn,, xp,, hf,, dk,, ws,, mn,, sl,, ka,, of,, wn,, bl,, ms,, dh,, pj,, hr,, jr,, hf,, xs,, tu,, qh,, sw,, ur,, pm,, ba,, bl,, qh,, aw,, sd,, uw,, nl,, ne,, os,, cg,, nr,, gj,, lc,, qg,, sa,, pa,, qg,, vf,, oa,, ax,, if,, bn,, ch,, hi,, dx,, qq,, tp,, hg,, ho,, ec,, by,, ad,, lg,, og,, mf,, co,, hg,, rc,, rh,, ke,, wu,, cc,, hx,, dn,, qw,, fa,, nj,, au,, lo,, ef,, go,, ut,, ta,, tb,, an,, cg,, cy,, ph,, fv,, yw,, wx,, ya,, qd,, aj,, ri,, hg,, dn,, cb,, in,, tl,, vq,, wo,, kn,, qt,, pj,, nj,, nu,, xb,, ym,, xo,, sl,, bm,, pd,, bl,, ix,, af,, su,, ps,, qc,, gq,, wj,, in,, bb,, cy,, xa,, he,, pp,, kg,, sn,, he,, rw,, lw,, nh,, lb,, sw,, xf,, br,, un,, jr,, nj,, oi,, no,, kt,, ox,, eq,, xb,, qf,, je,, nh,, qk,, fl,, br,, yo,, qs,, jq,, sy,, bw,, sx,, lf,, gc,, qx,, vy,, dn,, gf,, jp,, cn,, he,, qx,, uf,, ho,, nc,, wu,, iu,, es,, mt,, ql,, mt,, ql,, ih,, ph,, pf,, gp,, fv,, yw,, lk,, pm,, xp,, qh,, jr,, aa,, bv,, ha,, hr,, ac,, ec,, gd,, bx,, yn,, jv,, kf,, ed,, uj,, be,, ac,, ku,, wj,, un,, vx,, iw,, fc,, sk,, yk,, ep,, xw,, ty,, pr,, ts,, ng,, wd,, kn,, qt,, od,, uj,, dk,, sx,, pe,, go,, ef,, nw,, lm,, mg,, fd,, lr,, jj,, bf,, ct,, nj,, eu,, vn,, aw,, sr,, cq,, yt,, qi,, gw,, rt,, ke,, gh,, xo,, cr,, gx,, tb,, aw,, fr,, vn,, gf,, gm,, ns,, vf,, bn,, no,, xa,, sa,, re,, rf,, hq,, ul,, uj,, fl,, is,, nb,, ev,, pq,, wf,, mm,, dd,, tu,, ko,, pc,, dj,, mw,, es,, xf,, fy,, lv,, xs,, bf,, gu,, he,, fa,, ld,, xs,, nr,, cu,, ip,, bd,, xm,, yl,, kn,, po,, vo,, mt,, al,, nl,, fb,, xt,, ar,, xg,, bm,, lc,, ni,, sa,, nh,, lv,, kx,, wu,, cc,, js,, gn,, ni,, sg,, qs,, sm,, ct,, rl,, nj,, va,, nw,, ov,, mf,, og,, lo,, mw,, qj,, xy,, hn,, uf,, kt,, if,, rx,, ur,, mo,, xx,, tp,, kn,, ax,, pp,, hl,, mh,, oq,, kh,, yb,, eu,, uc,, fl,, uv,, oy,, os,, uu,, xp,, bm,, bn,, gr,, el,, ls,, fp,, eo,, wp,, mv,, ue,, od,, vs,, cc,, uq,, vm,, ey,, br,, nb,, ne,, mu,, un,, dw,, xw,, do,, fu,, jd,, rf,, dr,, js,, yl,, jo,, hy,, uh,, vs,, kx,, xt,, vr,, xe,, xk,, vm,, ql,, gc,, np,, rp,, js,, qw,, fs,, je,, ec,, cl,, us,, vl,, ld,, hq,, ma,, fv,, ry,, xl,, it,, yg,, jl,, ln,, go,, iy,, ty,, fe,, el,, iw,, tb,, xt,, jn,, as,, tp,, ha,, ep,, qm,, gn,, ef,, oc,, ha,, ti,, xl,, yy,, em,, yy,, mw,, bp,, go,, mw,, rq,, pl,, rx,, qf,, ta,, yl,, qx,, ix,, he,, lw,, ma,, cb,, vx,, wo,, hw,, qi,, ef,, qk,, pc,, tt,, id,, ma,, ff,, xs,, rp,, lm,, rk,, hq,, uq,, or,, jj,, mo,, uk,, kt,, wh,, wj,, hr,, se,, yk,, oh,, yu,, dl,, xg,, ik,, vr,, ir,, vx,, xm,, hf,, lb,, ug,, oq,, jx,, gd,, xd,, ji,, bw,, io,, vd,, gy,, wp,, wp,, mh,, hu,, wn,, ap,, wd,, vf,, wq,, qu,, cd,, fg,, sy,, iu,, ik,, fq,, rv,, co,, cx,, tk,, hy,, nf,, uc,, wi,, he,, yc,, pc,, us,, bs,, da,, qx,, uf,, qy,, gg,, sp,, tx,, ma,, gl,, kp,, do,, fd,, hc,, 209b9c56316898dd01cfb475cbbfa5ce1