اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط

تحقیقات غیر تجربی

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه

تحقیق غیر تجربی چیست؟

تحقیقات غیر تجربی ، تحقیق غیر تجربی نوعی تحقیق است که فاقد متغیر مستقل است. در عوض، محقق زمینه ای را که پدیده در آن رخ می دهد مشاهده می کند و برای به دست آوردن اطلاعات آن را تجزیه و تحلیل می کند.

بر خلاف تحقیقات تجربی، جایی که متغیرها ثابت نگه داشته می شوند، غیر تجربی زمانی انجام می شود که در طول مطالعه، محقق نمی تواند افراد را کنترل، دستکاری یا تغییر دهد اما برای نتیجه گیری به تفسیر یا مشاهدات متکی است.

این بدان معنی است که این روش نباید به همبستگی ها، نظرسنجی ها یا مطالعات موردی متکی باشد و نمی تواند رابطه علت و معلولی واقعی را نشان دهد.

 

خصوصیات تحقیقات غیر تجربی

برخی از مهمترین خصوصیات آن عبارتند از:

۱٫ بیشتر مطالعات براساس وقایعی است که قبلاً رخ داده و بعداً مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

۲٫ در این روش، آزمایش های کنترل شده به دلایلی مانند اخلاق یا اخلاق انجام نمی شود.

۳٫ هیچ نمونه مطالعاتی ایجاد نشده است. برعکس، نمونه ها یا شرکت کنندگان از قبل در محیط آن ها وجود داشته و توسعه می یابند.

۴٫ محقق مستقیماً در محیط نمونه مداخله نمی کند.

۵٫ این روش پدیده ها را دقیقاً همانطور که رخ داده مطالعه می کند.

 

انواع تحقیقات غیر تجربی

تحقیق مقطعی

تحقیقات مقطعی شامل مقایسه دو یا چند گروه از افراد قبلی است که تحت همان معیارها قرار دارند. این روش به عنوان غیر آزمایشی طبقه بندی می شود زیرا گروه ها به طور تصادفی انتخاب نمی شوند و متغیر مستقل دستکاری نمی شود.

به عنوان مثال، ممکن است یک موسسه دانشگاهی بخواهد به دانش آموزان درجه یک خود به دلیل برتری تحصیلی خود، بورسیه شود. بنابراین، هر دانشکده با توجه به کلاس مدرک خود، دانشجویان را در گروه واجد شرایط و غیر واجد شرایط قرار می دهد.

در این حالت، کلاس مدرک دانشجو را نمی توان برای واجد شرایط ساختن بورس تحصیلی دستکاری کرد زیرا این کار غیراخلاقی است. بنابراین، جایگذاری مقطعی است.

تحقیقات همبستگی

نوع همبستگی تحقیق، رابطه آماری بین دو متغیر را مقایسه می کند. تحقیقات همبستگی به عنوان غیر آزمایشی طبقه بندی می شود زیرا متغیرهای مستقل را دستکاری نمی کند.

به عنوان مثال، ممکن است یک محقق بخواهد رابطه بین کلاس دانش آموزان خانواده و نمرات آن ها را در مدرسه بررسی کند. ممکن است یک پرسشنامه به دانش آموزان داده شود تا میانگین درآمد خانواده خود را بدانند، سپس آن را با CGPA مقایسه کنند.

محقق در پایان تحقیق کشف خواهد کرد که آیا این دو عامل همبستگی مثبت دارند، اصلاح منفی می شوند یا همبستگی صفر دارند.

تحقیقات مشاهده ای

تحقیق مشاهده ای بر مشاهده رفتار یک موضوع تحقیقاتی در یک محیط طبیعی یا آزمایشگاهی متمرکز است. به عنوان غیر آزمایشی طبقه بندی می شود زیرا شامل دستکاری متغیرهای مستقل نمی شود.

مثال خوبی از تحقیقات مشاهده ای، بررسی تأثیر جمعیت یا روانشناسی در گروه خاصی از افراد است. شرایطی را تصور کنید که در یک مکان ۲ دستگاه خودپرداز وجود دارد و فقط یکی از دستگاه های خودپرداز با یک صف پر می شود، در حالی که دیگری رها می شود.

اثر جمعیت نتیجه می گیرد که اکثر تازه واردان خودپرداز دیگر را نیز رها می کنند.

مشاهده خواهید کرد که هر یک از این تحقیقات غیر آزمایشی ماهیتی توصیفی دارند. سپس کافی است بگوییم که تحقیق توصیفی نمونه ای از تحقیقات غیر تجربی است.

 

چه زمانی باید از تحقیقات غیر تجربی استفاده کرد؟

تحقیقات غیر آزمایشی را می توان به روش های زیر اعمال کرد:

. وقتی سوال تحقیق ممکن است در مورد یک متغیر باشد تا یک رابطه آماری در مورد دو متغیر.

. بین متغیرها در سوال تحقیق رابطه آماری غیر علی وجود دارد.

. سوال تحقیق دارای رابطه علتی است، اما متغیر مستقل قابل دستکاری نیست.

. در تحقیقات اکتشافی یا گسترده که در آن تجربه خاصی روبرو می شود.

 

مزایا و معایب تحقیقات غیر تجربی

برخی از مزایای آن عبارتند از:

. در طول فرایند تحقیق بسیار انعطاف پذیر است.

. علت این پدیده شناخته شده است، و تأثیر آن بررسی شده است.

. محقق می تواند مشخصات گروه مطالعه را تعریف کند.

از جمله معایب تحقیقات غیر تجربی عبارتند از:

. این گروه ها نماینده کل جمعیت نیستند.

. خطاهایی در متدولوژی ممکن است رخ دهد که منجر به سوگیری شود.

این تحقیق مبتنی بر مشاهده پدیده ها در محیط طبیعی آن ها است. به این ترتیب می توان بعداً آن ها را مورد مطالعه قرار داد تا به نتیجه رسید.

 

تحقیقات غیر تجربی

تحقیقات غیر تجربی – کالج مدیریت

 

تفاوت تحقیقات تجربی و غیر تجربی

تعاریف

تحقیق تجربی نوعی تحقیق است که از رویکرد علمی در زمینه دستکاری یک یا چند متغیر کنترل و اندازه گیری نقص آن ها بر روی متغیرهای وابسته استفاده می کند، در حالی که تحقیق غیر تجربی نوعی تحقیق است که شامل دستکاری متغیرهای کنترل نمی شود.

تمایز اصلی در این ۲ نوع تحقیق نگرش آن ها نسبت به دستکاری متغیرهای کنترل است. تجربی امکان دستکاری متغیرهای کنترل را فراهم می کند در حالی که این عنوان تحقیق این کار را نمی کند.

مثال ها

نمونه هایی از تحقیقات تجربی آزمایش های آزمایشگاهی است که شامل مخلوط کردن عناصر شیمیایی مختلف با یکدیگر برای دیدن تأثیر یک عنصر بر ماده دیگر است در حالی که نمونه های تحقیق غیر تجربی بررسی ویژگی های عناصر شیمیایی مختلف است.

برای تعیین تأثیر افزودن گاز نیتروژن به گاز هیدروژن، یک محقق را در حال انجام آزمایش آزمایشگاهی در نظر بگیرید. ممکن است کشف شود که با استفاده از فرآیند Haber می توان گاز نیتروژن ایجاد کرد.

برای تعیین خصوصیات، رفتار و ماهیت آن، ممکن است تحقیق غیر تجربی بیشتر در مورد آمونیاک انجام شود.

انواع

۳ نوع تحقیق تجربی وجود دارد، یعنی. تحقیقات تجربی، تحقیقات نیمه تجربی و تحقیقات تجربی واقعی. اگرچه تعداد آن ها نیز ۳ است، اما تحقیق غیر تجربی را می توان به تحقیق مقطعی، تحقیق همبستگی و تحقیقات مشاهده ای تقسیم کرد.

انواع مختلف تحقیقات تجربی بیشتر به بخش های مختلف تقسیم می شوند، در حالی که انواع تحقیق غیر تجربی بیشتر تقسیم نمی شوند. واضح است که این تقسیمات در تحقیقات تجربی و غیر تجربی یکسان نیست.

مشخصات

تحقیقات تجربی معمولاً کمی، کنترل شده و چند متغیره است. تحقیقات غیر آزمایشی می تواند کمی و کیفی باشد، دارای یک متغیر غیرقابل کنترل است و همچنین دارای یک مسئله تحقیق مقطعی است.

خصوصیات تحقیقات تجربی کاملاً مخالف تحقیق غیر تجربی است. متمایزترین عنصر مشخصه توانایی کنترل یا دستکاری متغیرهای مستقل در تحقیقات تجربی است و نه در غیر تجربی.

در تحقیقات تجربی، معمولاً سطحی از کنترل بر متغیرهای اضافی اعمال می شود، بنابراین در تنظیم تحقیقات طبیعی دستکاری می شود. تنظیمات تحقیقاتی تجربی معمولاً طبیعی تر هستند و هیچ دستکاری در متغیرهای اضافی ندارند.

جمع آوری داده ها / ابزارها

داده های مورد استفاده در طول تحقیقات تجربی از طریق مطالعه مشاهده ای، شبیه سازی ها و نظرسنجی ها جمع آوری می شود در حالی که داده های غیر تجربی از طریق مشاهدات، نظرسنجی ها و مطالعات موردی جمع آوری می شود. تمایز اصلی بین این ابزار جمع آوری داده ها مطالعات موردی و شبیه سازی است.

حتی در آن، از ابزارهای مشابه متفاوت استفاده می شود. به عنوان مثال، یک مطالعه مشاهده ای ممکن است در طی یک آزمایش آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد که چگونگی تأثیر یک متغیر شاهد را در یک دوره زمانی در تحقیقات تجربی آزمایش می کند.

با این حال، هنگامی که در تحقیق غیر تجربی استفاده می شود، داده ها براساس صلاحدید محقق جمع می شوند و نه از طریق واکنش علمی واضح. در این حالت، تفاوت در سطح عینیت را مشاهده می کنیم.

هدف

هدف از تحقیقات تجربی اندازه گیری علل و تأثیرات متغیرهای موجود در تحقیق است، در حالی که تحقیق غیر تجربی اطلاعات بسیار کمی را در مورد عوامل ایجاد می کنند.

تحقیقات تجربی به این سوال پاسخ می دهند که چرا اتفاقی می افتد؟ این در تحقیق غیر تجربی کاملاً متفاوت است، زیرا ماهیت آن ها توصیفی بیشتر است و هدف نهایی توصیف آنچه است.

استفاده می کند

تحقیقات تجربی بیشتر برای ایجاد نوآوری های علمی و یافتن راه حل های اصلی برای مشکلات استفاده می شود در حالی که تحقیق غیر تجربی برای تعریف ویژگی های موضوع، اندازه گیری روند داده ها، مقایسه موقعیت ها و اعتبارسنجی شرایط موجود استفاده می شود.

به عنوان مثال، اگر تحقیقات تجربی به کشف یا راه حل ابتکاری منجر شود، تحقیقات غیر آزمایشی برای اعتبار سنجی این کشف انجام می شود. این تحقیق به منظور مطالعه صحیح موضوع تحقیق برای مدتی انجام می شود.

مزیت – فایده – سود – منفعت

روند تحقیق تجربی معمولاً از ساختار خوبی برخوردار است و به همین ترتیب نتایج بسیار کمی و بدون خطا را ایجاد می کند، در حالی که تحقیق غیر تجربی به ایجاد آزمایش های مرتبط با زندگی واقعی کمک می کند. تحقیقات آزمایشی و غیر تجربی مزایای بسیار بیشتری دارد که فقدان هر یک از این مزایا در مزایای دیگر است.

به عنوان مثال، عدم وجود یک فرآیند انتخاب تصادفی در تحقیقات غیر تجربی، منجر به عدم توانایی در رسیدن به یک نتیجه قابل تعمیم می شود. به طور مشابه، توانایی دستکاری متغیرهای کنترل در تحقیقات تجربی ممکن است منجر به سوگیری شخصی محقق شود.

عیب

تحقیقات تجربی بسیار مستعد خطاهای انسانی هستند در حالی که عمده ترین ضرر تحقیق غیر تجربی این است که نتایج بدست آمده نمی توانند کاملاً واضح و بدون خطا باشند. در طولانی مدت، خطای به دست آمده از خطای انسانی ممکن است بر نتایج تحقیقات تجربی تأثیر بگذارد.

برخی دیگر از معایب تحقیقات تجربی شامل موارد زیر است: متغیرهای اضافی همیشه قابل کنترل نیستند، اندازه گیری پاسخ های انسانی دشوار است و همچنین ممکن است شرکت کنندگان باعث سوگیری شوند.

متغیرها

در تحقیقات تجربی، محققان می توانند متغیرهای کنترل را کنترل و دستکاری کنند، در حالی که در تحقیق غیر تجربی، محققان نمی توانند این متغیرها را دستکاری کنند. به دلایل اخلاقی نمی توان این کار را انجام داد.

به عنوان مثال، هنگام ارتقا کارمندان به دلیل میزان خوبی که در بررسی عملکرد سالانه خود داشتند، دستکاری نتایج بررسی عملکرد (متغیر مستقل) غیراخلاقی خواهد بود. به این ترتیب، می توانیم نتایج بی طرفانه افرادی را که شایسته ارتقا هستند و کسانی که شایسته ارتقا نیستند، بدست آوریم.

محققان تجربی همچنین ممکن است تصمیم بگیرند متغیرهای اضافی را حذف کنند تا کنترل کافی بر روند تحقیق داشته باشند. یک بار دیگر، این چیزی است که در تحقیق غیر تجربی قابل انجام نیست زیرا بیشتر مربوط به موقعیت های زندگی واقعی است.

تنظیمات

تحقیقات تجربی در یک محیط غیر طبیعی انجام می شود زیرا اکثر عواملی که بر این محیط تأثیر می گذارند کنترل می شوند در حالی که محیط تحقیق غیر تجربی طبیعی و کنترل نشده است. یکی از مواردی که معمولاً در حین تحقیق با آن دستکاری می شود، متغیرهای اضافی است.

در تلاش برای بدست آوردن یک فرایند و نتایج تحقیق کامل و با ساختار، محققان گاهی متغیرهای اضافی را حذف می کنند. اگرچه گاهی اوقات ناچیز دیده می شود، حذف این متغیرها ممکن است بر نتایج تحقیق تأثیر بگذارد.

مشکل بهینه سازی را در نظر بگیرید که هدف آن به حداقل رساندن هزینه تولید یک ماشین است، محدودیت ها تعداد کارگران و ساعات کار روزانه آن ها است.

در این مشکل، متغیرهای اضافی مانند میزان خرابی ماشین یا حوادث حذف می شوند. در طولانی مدت، این موارد ممکن است رخ دهد و ممکن است نتیجه را فاقد اعتبار کند.

رابطه علت و معلولی

رابطه علت و معلولی در تحقیقات تجربی برقرار است در حالی که نمی توان آن را در تحقیق غیر تجربی ایجاد کرد. تحقیقات غیر تجربی به جای ایجاد رابطه علت و معلولی، بر ارائه نتایج توصیفی متمرکز است.

اگرچه متغیر علی و تأثیر آن بر متغیرهای وابسته را تأیید می کند، اما چگونگی یا میزان تغییر این متغیرهای وابسته را اندازه گیری نمی کند. اما، این تغییرات را مشاهده می کند، تغییرات را در ۲ متغیر مقایسه می کند و آن ها را توصیف می کند.

مقایسه

تحقیقات تجربی متغیرها را مقایسه نمی کند در حالی که تحقیقات غیر تجربی مقایسه می کند. ۲ متغیر را مقایسه می کند و رابطه بین آن ها را توصیف می کند.

رابطه بین این متغیرها می تواند همبستگی مثبت، همبستگی منفی یا اصلاً همبستگی نداشته باشد. به عنوان مثال، موردی را در نظر بگیرید که موضوع تحقیق آن طبل است و متغیر کنترل یا مستقل، چوب طبل است.

تحقیقات تجربی تأثیر ضربه زدن به چوب طبل را بر روی طبل اندازه گیری می کند، جایی که نتیجه این تحقیق کاملاً صحیح خواهد بود. یعنی وقتی شما یک طبل را به طبل می زنید، یک صدا ایجاد می شود.

از طرف دیگر، تحقیقات غیر تجربی همبستگی بین ضربه سخت طبل و بلندای صدای خارج شده را بررسی خواهد کرد. به این معنی که اگر صدا با صدای محکم تری بلندتر شود، با صدای محکم تری پایین بیاید یا هر چقدر هم که به طبل بزنیم ثابت خواهد ماند.

کمی بودن

تحقیقات تجربی یک روش تحقیق کمی است در حالی که تحقیقات غیر تجربی بسته به زمان و موقعیتی که مورد استفاده قرار می گیرد می تواند کمی و کیفی باشد. نمونه ای از روش تحقیق کمی غیر آزمایشی، پژوهش همبستگی است.

محققان از آن برای ارتباط دو یا چند متغیر با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل ریاضی استفاده می کنند. الگوها، روابط و روندهای اصلی شرط بندی می کنند.

 

نتیجه

بسیاری از محققان تمایز بین تحقیقات تجربی و غیر تجربی را بسیار مهم می دانند. این تا حدی به این دلیل است که تحقیقات تجربی می تواند از دستکاری متغیرهای مستقل استفاده کند، چیزی که تحقیقات غیر تجربی نمی تواند.

بنابراین، به عنوان محققی که علاقه مند به استفاده از هر یک از تحقیقات تجربی و غیر تجربی است، درک تمایز بین این دو مهم است. این به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که کدام روش برای انجام تحقیقات خاص بهتر است.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار چیست؟ تحقیقات بازار ، یک فرایند سیستماتیک از جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات است. این…

تحقیقات توصیفی

تحقیق توصیفی چیست؟ تحقیقات توصیفی ، به عنوان یک روش تحقیق تعریف می شود که ویژگی های جمعیت یا پدیده…