/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تحلیل روایی

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

تحلیل روایی (تحلیل روایت)، همانند تحلیل گفتمان و نشانه شناسی، یک رویکرد خاص در تحلیل داده های کیفی است.

در فرهنگ لغت آکسفورد، در تعریف روایت آمده است: «شرحی مکتوب یا شفاهی از رویدادهای متصل به هم، حکایت و قصه.» به طور معمول، روایت در معنای داستان، به یک طرح و همچنین مقداری پیوستگی نیاز دارد؛ دارای توالی نسبتا منظم و اغلب خطی، شروع، وسط و پایان است. داستان ها به طور معمول یک مضمون و نکته اصلی یا نکته اخلاقی دارند. همچنین، گفته شده است که داستان، شیوه بسیار مهمی است که تجربه انسان از طریق آن معنادار می گردد.

در علوم اجتماعی، واژه داستان به مطالب تجربی گفته می شود که توسط محقق گردآوری شده است. در این معنا، داستان به تاریخ زندگی فردی اشاره دارد که با او مصاحبه شده است؛ داستانی درباره جنبه های مهم یا رویدادهای خاص در زندگی آنها. یک روایت شخصی ممکن است به خاطرات، دفتر یادداشت روزانه و یا نامه های اشخاص اشاره شده باشد. از این رو، تحلیل روایی، داستان افراد آگاه را بررسی کرده و با تحلیل درمی یابد که منابع زبانی و فرهنگی استفاده شده، چگونه در کنار هم قرار می گیرند و شنونده را درباره اعتبار سخن خود متقاعد می کنند.

با وجود این، یک داستان می تواند به روایت سازمانی نیز اشاره داشته باشد. «چارنیوسکی» (۱۹۹۸) می گوید روایت سازمانی، اصلی ترین شکل شناخت و برقراری ارتباط در سازمان هاست و ساخت و تولید دوباره آنها باید مستند و محتوای آنها باید تفسیر شود. تحلیل روایی می تواند متن های سازمانی را برای مذاکره آماده کند و در نتیجه، وارد رابطه گفت وگو و عمل سازمانی شود. همچنین، روایت می تواند داستانی باشد که توسط محقق ایجاد شده است. این نوع از روایت، بازسازی ویرایش شده ای از رویدادها یا جنبه هایی است که به موضوع یا نظریه مورد بحث مربوط است.

در هر مورد، یک روایت همیشه یک زنجیره یا توالی دارد. داستان، یک راه متمایز برای درک جهان است. استفاده از واژه روایت، نشانه تاکید بر فرد تعریف کننده داستان است و بر منحصر به فرد بودن داستان تاکید دارد. همانطور که «چیس» (۲۰۰۵) توضیح می دهد:

روایت به نوعی، درک گدشته نگر است که در آن به تجربیات گذشته نظم و ترتیب داده می شود. روایت راهی برای درک اعمال خود و دیگران است؛ راهی برای سازمانی رویدادها و اشیا و ساختن یک کل معنادار و راهی برای اتصال و دیدن عواقب اقدامات و حوادث در طول زمان است… . بر خلاف گاه شمار که رویدادها را در طول زمان گزارش می کند، روایت دیدگاه راوی را بیان می کند؛ از جمله، به این نکته اشاره می کند مه چرا این روایت ارزش تعریف کردن دارد.

«مکنا» نیز به نکته مشابهی اشاره می کند؛ آن جا که می گوید: «روایت شیوه ای برای ایجاد هویت، نشان دادن تجارب و معنا دادن به زندگی گذشته، حال و پیش بینی آینده است.»

 

تحلیل روایی

تحلیل روایی – کالج مدیریت

تجزیه و تحلیل روایت در بسیاری رشته ها استفاده شده است؛ ازجمله، انسان شناسی، سیستم های اطلاعاتی، مدیریت، بازاریابی، روان شناسی و جامعه شناسی. مرحله جمع آوری داده در تحقیق کیفی اغلب به شکل داستان نوشته می شود. در سیستم اطلاعات، تمرکز بیشتر بر درک زبان، ارتباط و معنا در میان توسعه دهندگان سیستم ها و اعضای سازمان است. در بازاریابی، محققان روایت های مصرف کنندگان و این که مصرف کنندگان چگونهه درباره خود و جهان پیرامونی داستان می سازد را بررسی می کنند.

روایت در مدیریت، یک روش رایج برای ارائه اطلاعات درباره سازمان و کنش گران سازمانی است. محققان سازمانی این نکته را در نظر می گیرند که داستان ها چگونه حاکی از جنبه های فرهنگ سازمانی اند و در معنادار شدن نقش سازمان تلاش می کنند.

رویکردها در تجزیه و تحلیل روایت – تحلیل روایی

رویکردهای بسیار مختلفی در تجزیه و تحلیل روایت وجود دارد؛ با وجود این، برخی از رویکردها در برخی از رشته ها بیش از موارد دیگر ارجحیت دارند. بسیاری از روایت ها تاریخچه زندگی یک فرد را توصیف می کنند. روایت، گزارش حوادثی است که راوی آنها را مهم و شایان توجه می داند. روایت های دیگر، رویدادهای مهم در زندگی یک سازمان را توصیف می کنند. از سوی دیگر، تحلیل ضد روایی، روایت های خیلی طولانی را به بهانه تک صدایی بودن نمی پذیرد و در مقابل، به دنبال تکه هایی در روایت های متعدد می گردد.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

تعریف نظریه داده – بنیاد

تعریف نظریه داده - بنیاد، «بانری گلاسر و آنسلم استراوس» در سال ۱۹۶۷، تحقیق تاثیر گذار خود را درباره نظریه…

استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی ، این روزها بیشتر محققان از بسته های نرم افزاری کاربردی برای…