اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط

تحقیقات طولی

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

تحقیقات طولی چیست؟

تحقیقات طولی ، به تحقیقاتی گفته می شود که رویدادها یا پدیده ها را برای مدت زمان طولانی بررسی می کند. مطالعات تحقیقاتی طولی می تواند به اندازه ۱ یا ۲ سال کوتاه باشد، به عنوان مثال، هنگام ارزیابی تأثیرات یک استراتژی یادگیری، روش یا درمان خاص. آن ها همچنین می توانند طی چندین دهه اجرا شوند، مانند بررسی تغییرات شخصیت و رفتارهای سلامتی بزرگسالان. آن ها اجازه می دهند تغییرات در سطوح مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند و رشد طبیعی را که در طول عمر اتفاق می افتد، در نظر بگیرند. به عنوان مثال، مطالعه ای را در نظر بگیرید که کودکان را در طی یک دوره چند ساله دنبال می کند تا پیامدهای قرار گرفتن در معرض رسانه را ارزیابی کند، در مقابل مطالعه ای که طی چند ماه برای ارزیابی اثرات قرار گرفتن در معرض تصاویر خشن بر میزان پرخاشگری آشکار انجام شده است. اولین مطالعه طولی خواهد بود، در حالی که مطالعه دوم یک مطالعه طولی در نظر گرفته نمی شود مگر اینکه کودکان یا گروه سنی به طور مکرر در مدت زمان طولانی تری ارزیابی شوند.

انواع مطالعات طولی

مطالعات طولی چهار نوع اصلی دارد: مطالعات روند، مطالعات کوهورت، مطالعات پانل و مطالعات مبتنی بر مورد. هر چهار نوع معمولاً توصیفی هستند، بدین معنا که معمولاً متغیرها را دستکاری نمی کنند (متغیر هر ماده یا سازه ای است که به وضوح توصیف شده و قابل مشاهده و تجزیه و تحلیل است)، اما نحوه تغییر متغیرهای انتخاب شده در طول زمان و ارتباط این تغییرات با سایر موارد را توصیف می کند. متغیرها مطالعات روند، همگروهی و پانل معمولاً از اقدامات ابزاری مانند نظرسنجی ها، پرسشنامه ها، آزمون های مداد و کاغذ و سایر ابزارهای استاندارد استفاده می شود که با اقدامات توصیفی تکمیل می شوند. مطالعات موردی معمولاً از اقدامات توصیفی مانند مصاحبه، تکنیک های فرافکنی، مشاهدات و روایت ها استفاده می کنند و با اقدامات ابزاری تکمیل می شوند.

مطالعات روند، تغییراتی را در یک نمونه نمونه تعریف شده که ثابت نمی مانند بررسی می کند. به عنوان مثال، اگر علاقه مند به تغییر در میزان تلویزیون یا قرار گرفتن در معرض فیلم در کودکان پیش دبستانی هستید، می توانید از کودکان در سن پیش دبستانی یک نمونه نظر سنجی را به طور مکرر و طی چندین سال گرفته و روند را بررسی کنید. کودکانی که از آن ها نمونه می گیرید دائماً در حال تغییر هستند و شما می توانید الگوهای تغییر در مواجهه با دید یک جمعیت نمونه مشخص، ۳ تا ۵ سالگی کودکان را با گذشت زمان اندازه گیری کنید.

مطالعات کوهورت، تغییراتی را در یک نمونه تعریف شده که پایدار است بررسی می کند. به عنوان مثال، اگر شما علاقه مند به تغییر در شغل و وضعیت سلامتی جانبازان جنگی دوران ویتنام آمریکایی هستید، می توانید به طور دوره ای از یک فهرست از پرسنل ارتش ایالات متحده که در سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۴ به عنوان خدمت در لیست ذکر شده بودند، نمونه بگیرید. افراد در هر نقطه جمع آوری داده ها، اما هر گروه یک گروه را نشان می دهد.

مطالعات پانل، تغییرات در طول زمان را در یک نمونه انتخاب شده ثابت نگه می دارد. به عنوان مثال، شما علاقه مند هستید تغییراتی را که با گذشت زمان با افزایش سن رخ می دهد، توصیف کنید. شما می توانید گروهی از افراد را انتخاب کرده و از آن ها بخواهید اقدامات متنوعی را در فواصل مکرر طی چند دهه انجام دهند. افراد در مطالعه در هر نقطه از جمع آوری داده ها به همان شکل باقی می مانند، علت اصلی تغییر نمونه پانل فرسایش طبیعی (به عنوان مثال، مرگ یک فرد) است.

مطالعات مبتنی بر مورد، تغییرات درون سازمان ها، گروه ها یا افراد را بررسی می کند، که اغلب با توجه به برخی مداخلات انجام می شود. این مداخله می تواند آموزش، خط مشی یا رویه جدید، برنامه آموزشی یا درمانی باشد. به عنوان مثال، شما علاقه مند به تغییر در سازمانی هستید که ناشی از معرفی یک برنامه آموزشی برای یک فناوری جدید باشد. قبل از معرفی برنامه می توانید مجموعه ای از اقدامات را از نمونه کارمندان یا دانشجویان جمع آوری کنید و سپس اقدامات را در فواصل زمانی مشخص تکرار کنید. مشابه مطالعه کوهورت یا پانل، یک نمونه موردی ثابت می ماند (در مورد نمونه های کارمند یا دانشجو در یک سازمان) یا همان نمونه (در مورد شرکت کنندگان گروه یا افراد).

 

تحقیقات طولی

تحقیقات طولی – کالج مدیریت

مزایای مطالعات طولی

تحقیقات طولی یک روش موثر و قدرتمند برای بررسی متغیرهای رشد است و در درک نتایج برای بیشتر مداخلات طبیعی یا تحمیل شده اجتماعی ضروری است. یکی از مزایای اصلی تحقیقات طولی این است که ، از آنجا که افراد یا گروه های مشابه در طول زمان دنبال می شوند و به طور مکرر نمونه برداری می شوند، تغییرات مشاهده شده را می توان به تغییرات فردی نسبت داد، به جای تغییرات در افراد (به عنوان واریانس نمونه یا آماری خطا) این اجازه می دهد تا توصیف قابل اعتماد الگوهای تغییر در افراد یا گروه ها، و توصیف جهت و میزان روابط علی بین متغیرها، که به هیچ وجه دیگر در دسترس نخواهد بود.

معایب مطالعات طولی

مطالعات طولی بدون تجربی در نظر گرفته می شوند، به این معنی که آن ها با استفاده از انتخاب تصادفی از شرکت کنندگان که با یک گروه کنترل همسان از طریق دستکاری یک متغیر مقایسه می شوند انجام نمی شود تا تأثیر آن متغیر را بر شرکت کنندگان (تجربی) نشان دهد. مطالعات غیر تجربی توسط تجربیان، که اهمیت اصلی را برای استنتاج علیتی که تصادفی سازی، کنترل و دستکاری از لحاظ نظری فراهم می کند، ناچیز ارزیابی می کنند. با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، می توان از مطالعات طولی برای توصیف جهت و میزان روابط گاه به گاه استفاده کرد، حتی اگر از نظر تئوری دقیقاً به عنوان مطالعات تجربی در تعیین روابط علی نیستند.

از منظر عملی تر، نقطه ضعف اصلی تحقیقات طولی مدت زمانی است که برای انجام یک مطالعه لازم است، همراه با مشکلات فرسایشی (در شرکت کنندگان و دستیاران تحقیق)، هزینه ها و اقدامات. انجام یک پروژه تحقیقاتی که گروهی از شرکت کنندگان را در طی سال ها یا دهه ها دنبال می کند، مستلزم سرمایه گذاری قابل توجهی از زمان از طرف شرکت کنندگان و تیم تحقیقاتی، پشتیبانی مالی قابل توجه برای برقراری ارتباط با شرکت کنندگان و مشارکت محققان و آینده نگری قابل توجه در بخش از محققان در انتخاب اقداماتی که در طول مطالعه منسوخ نمی شوند.

نمونه هایی از مطالعات طولی

مطالعه رشد بزرگسالان در هاروارد طی مدت زمان طولانی دو هیئت از افراد را دنبال کرده است: یک هیئت متشکل از ۲۶۸ دانشجوی هاروارد که از کلاس های دوم دبیرستان بین سال های ۱۹۳۹ و ۱۹۴۲ انتخاب شده اند و یک گروه دارای جامعه اجتماعی، اکثراً مرد و یک هیئت ۴۵۶ داخلی مردان شهر از بوستون متولد سال ۱۹۳۰٫ این مطالعه مبتنی بر هاروارد بر روی سلامت جسمی و روانی اعضای هیئت با استفاده از سوابق اجتماعی، پرسشنامه های دوسالانه، مصاحبه های حضوری (هر ۱۵ سال) و معاینات کامل فیزیکی متمرکز شده است. (هر ۵ سال) این دانش بینش بسیاری در مورد مولفه های پیری سالم و همچنین بینش در مورد محدودیت های اجتماعی و فرهنگی در مورد پیری، سازگاری با استرس، عادت ها و مهارت های کنار آمدن و عوامل خطر کودکی فراهم کرده است.

مطالعه طولی سیاتل، مطالعه ای درباره رشد بزرگسالان از میانسالی تا پیری، گروهی از افراد را از سال ۱۹۵۶ دنبال کرده است. پانل اصلی شامل ۵۰۰ شرکت کننده به طور تصادفی از یک برنامه بهداشت جامعه انتخاب شد و در سنین مختلف از اوایل بیست تا اواخر دهه شصت بود. این مطالعه از سال ۱۹۵۶ ادامه داشته است، با جمع آوری داده ها در سال های ۱۹۶۳، ۱۹۷۰، ۱۹۷۷، ۱۹۸۴، ۱۹۹۱ و ۱۹۹۸٫ در هر بازه زمانی، از گروه جدیدی از افراد که به طور تصادفی از همان برنامه بهداشت جامعه انتخاب شده اند، خواسته شده است شرکت کنند. از زمان جمع آوری داده های سال ۱۹۹۸، تقریباً ۶۰۰۰ نفر مدتی در این مطالعه شرکت کرده اند. از شرکت کنندگان اصلی از سال ۱۹۵۶، ۳۸ نفر باقی مانده اند که اکنون ۴۲ سال در این مطالعه بوده اند. این مطالعه داده ها را از شرکت کنندگان اولیه و همچنین خواهران و برادران و فرزندان در طول سال جمع آوری کرده است، و منبع بسیاری از انتشارات دانشگاهی، و همچنین کنگره ها و بحث های سیاست در مورد مسائل مربوط به پیری، بازنشستگی و سایر ملاحظات سیاست عمومی است .

خلاصه:

مطالعات تحقیقاتی طولی وقایع یا پدیده ها را برای مدت زمان طولانی بررسی می کند. آن ها از یک یا همان افراد مشابه پیروی می کنند و در درک تغییرات و تحولات انسانی ضروری هستند. با این حال، آن ها سرمایه گذاری قابل توجهی در زمان و منابع می خواهند و معمولاً توصیفی هستند زیرا منطق دقیق علت و معلولی مطالعات تجربی را ارائه نمی دهند. آن ها شرح قابل اعتمادی از الگوهای تغییر و جهت و اندازه تغییرات ارائه می دهند که هیچ راه دیگری در دسترس نخواهد بود.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

تحقیقات اجتماعی

تحقیق اجتماعی چیست؟ تحقیقات اجتماعی ، روشی است که دانشمندان علوم اجتماعی و محققان از آن برای یادگیری در مورد…

مطالعه مقطعی

مطالعه مقطعی چیست؟ مطالعه مقطعی ، به عنوان نوعی تحقیق مشاهده ای تعریف می شود که داده های متغیرهای جمع…