/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

مقدمه ای بر طراحی های نیمه آزمایشی

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

مقدمه ای بر طراحی های نیمه آزمایشی ، مانند یک آزمایش واقعی، یک طرح نیمه آزمایشی هدف ایجاد رابطه علت و معلولی بین یک متغیر مستقل و وابسته است.

با این حال، برخلاف یک آزمایش واقعی، یک شبه آزمایش به انتساب تصادفی متکی نیست. در عوض، افراد بر اساس معیارهای غیر تصادفی به گروه ها اختصاص می یابند.

طراحی نیمه آزمایشی ابزاری مفید در شرایطی است که به دلایل اخلاقی یا عملی نمی توان از آزمایش های واقعی استفاده کرد.

 

تفاوت های شبه آزمایش با آزمایش های واقعی

مقدمه ای بر طراحی های نیمه آزمایشی ، چندین تفاوت مشترک بین طرح های واقعی و نیمه آزمایشی وجود دارد.

نمونه ای از یک آزمایش واقعی در مقابل یک شبه آزمایش
بگذارید بگوییم شما به تأثیر یک درمان روانشناختی جدید بر بیماران مبتلا به افسردگی علاقه مند هستید.

مثال: طرح آزمایشی واقعی
برای اجرای یک آزمایش واقعی، شما به طور تصادفی نیمی از بیماران را در یک کلینیک بهداشت روان تعیین می کنید تا درمان جدید را دریافت کنند. نیمی دیگر – گروه کنترل – دوره استاندارد درمان افسردگی را دریافت می کنند.
هر چند ماه، بیماران یک صفحه را پر می کنند که علائم آن ها را توصیف می کند تا ببیند آیا درمان جدید اثرات قابل توجهی بهتر (یا بدتر) از روش استاندارد دارد.

با این حال، به دلایل اخلاقی، مدیران کلینیک بهداشت روان ممکن است به شما اجازه ندهند که بیماران خود را به طور تصادفی برای درمان تعیین کنند. در این حالت، شما نمی توانید یک آزمایش واقعی را انجام دهید.

در عوض، می توانید از یک طرح نیمه آزمایشی استفاده کنید.

مثال: طرح نیمه آزمایشی
شما در می یابید که تعدادی از روان درمانگران در کلینیک تصمیم گرفته اند که روش درمانی جدید را امتحان کنند، در حالی که دیگران که بیماران مشابه را معالجه می کنند ترجیح می دهند پروتکل طبیعی را رعایت کنند.
شما می توانید از این گروه های موجود برای مطالعه پیشرفت علائم بیماران تحت درمان با درمان جدید در مقابل کسانی که دوره درمان استاندارد را دریافت می کنند، استفاده کنید.

اگرچه این گروه ها به طور تصادفی تعیین نشده بودند، اما اگر تفاوت های سیستماتیک بین آن ها را به درستی حساب کنید، می توانید اطمینان کافی داشته باشید که هرگونه اختلاف باید از درمان ناشی شود و متغیرهای مخدوش کننده دیگر.

 

انواع طرح های نیمه آزمایشی

انواع مختلفی از طرح های نیمه آزمایشی وجود دارد. در اینجا سه مورد از رایج ترین انواع را توضیح می دهیم: طراحی گروه های غیرتعدادی، انقطاع رگرسیون و آزمایش های طبیعی.

گروه های غیرتعدادی طراحی می کنند

در طراحی گروه های غیرهمسان، محقق گروه های موجود را انتخاب می کند که به نظر مشابه می رسند، اما فقط در یکی از گروه ها درمان وجود دارد.

در یک آزمایش واقعی با تخصیص تصادفی، گروه های کنترل و درمان از هر نظر غیر از درمان از نظر معادل در نظر گرفته می شوند. اما در یک شبه آزمایش که گروه ها تصادفی نیستند، ممکن است از جهات دیگر متفاوت باشند – آن ها گروه های غیرتساویلی هستند.

هنگام استفاده از این نوع طراحی، محققان سعی می کنند متغیرهای مخدوش کننده را با کنترل آن ها در تجزیه و تحلیل خود یا با انتخاب گروه هایی که تا حد امکان مشابه هستند، حساب کنند. این متداول ترین نوع طراحی نیمه آزمایشی است.

مثال: طراحی گروه های غیرتعدادی
شما فرض می کنید که یک برنامه جدید بعد از مدرسه منجر به نمره بالاتر می شود. شما دو گروه مشابه از کودکان را انتخاب می کنید که در مدارس مختلف تحصیل می کنند، یکی از آن ها برنامه جدید را اجرا می کند در حالی که گروه دیگر این برنامه را اجرا نمی کند.
با مقایسه کودکانی که در این برنامه شرکت می کنند با سایر افرادی که این برنامه را نمی بینند، می توانید بفهمید که آیا این برنامه بر نمرات تأثیر دارد یا خیر.

ناپیوستگی رگرسیون

بسیاری از درمان های بالقوه ای که محققان مایل به مطالعه آن هستند، حول یک قطع اساساً خودسرانه طراحی شده است، جایی که افراد بالای آستانه تحت درمان قرار می گیرند و افراد زیر آن درمان نمی کنند.

در نزدیکی این آستانه، اختلافات بین دو گروه اغلب به قدری کم است که تقریباً وجود ندارد. بنابراین، محققان می توانند از افراد دقیقاً زیر آستانه به عنوان یک گروه کنترل و از افراد بالاتر از آن به عنوان یک گروه درمانی استفاده کنند.

مثال: ناپیوستگی رگرسیون
برخی از دبیرستان های ایالات متحده برای دانش آموزان با موفقیت بالا در نظر گرفته شده است که برای مجاز به شرکت در آزمون باید از نمره خاصی عبور کند. کسانی که این آزمون را قبول می کنند به احتمال زیاد با کسانی که قبول نمی شوند تفاوت سیستماتیک دارند.
با این حال، از آنجا که نمره دقیق قطع خودسرانه است، دانش آموزان نزدیک به آستانه – کسانی که فقط به سختی امتحان را قبول می شوند و کسانی که با اختلاف بسیار کم موفق می شوند – بسیار شبیه هستند، با تفاوت های کوچک در نمرات بیشتر به دلیل تصادفی است شانس. فرصت. بنابراین می توانید نتیجه بگیرید که هر اختلاف نتیجه باید از مدرسه ای که آن ها تحصیل کرده اند ناشی شود.

برای آزمایش تأثیر حضور در یک مدرسه انتخابی، می توانید نتایج طولانی مدت این دو گروه از دانش آموزان (کسانی که به سختی موفق شدند و کسانی که به سختی موفق شدند) را مطالعه کنید.

آزمایشات طبیعی

در هر دو آزمایش آزمایشگاهی و میدانی، محققان به طور معمول کنترل می کنند که افراد به کدام گروه اختصاص می یابند. در یک آزمایش طبیعی، یک رویداد یا موقعیت خارجی (“طبیعت”) منجر به انتساب تصادفی یا تصادفی مانند افراد به گروه درمان می شود.

حتی اگر برخی از تکالیف تصادفی استفاده می کنند، آزمایش های طبیعی به دلیل ماهیت مشاهده ای بودن، آزمایش درستی محسوب نمی شوند.

اگرچه محققان هیچ کنترلی بر متغیر مستقل ندارند، آن ها می توانند پس از واقعیت از این رویداد برای بررسی اثر درمان سوء استفاده کنند.

مثال: آزمایش طبیعی
مطالعه بهداشتی اورگان یکی از مشهورترین آزمایش های طبیعی است. در سال ۲۰۰۸، ایالت اورگان تصمیم گرفت تا ثبت نام در Medicaid، برنامه بیمه سلامت عمومی کم درآمد آمریکا را برای بزرگسالان کم درآمد بیشتر گسترش دهد.
با این حال، از آنجا که توانایی پرداخت هزینه های هرکسی را که صلاحیت برنامه را داشتند، ندارند، در عوض بر اساس قرعه کشی تصادفی نقاطی را در برنامه اختصاص دادند.

محققان توانستند تأثیر برنامه را با استفاده از افراد ثبت نام شده به عنوان یک گروه درمانی تصادفی اختصاص داده شده و سایر افرادی که واجد شرایط بودند اما به عنوان یک گروه کنترل در قرعه کشی موفق نبودند، مطالعه کنند.

مقدمه ای بر طراحی های نیمه آزمایشی

مقدمه ای بر طراحی های نیمه آزمایشی – کالج مدیریت

چه زمانی از طراحی نیمه تجربی استفاده شود

اگرچه آزمایش های واقعی از اعتبار داخلی بالاتری برخوردارند، شما می توانید به دلایل اخلاقی یا عملی از یک طرح نیمه آزمایشی استفاده کنید.

اخلاقی

گاهی اوقات تهیه و یا ممانعت از درمان به صورت تصادفی غیراخلاقی است، بنابراین یک آزمایش واقعی عملی نیست. در این حالت، یک شبه آزمایش به شما امکان می دهد همان رابطه علی را بدون مسائل اخلاقی مطالعه کنید.

مطالعه بهداشتی اورگان مثال خوبی است. ارائه بیمه درمانی به طور تصادفی برای برخی از افراد غیراخلاقی خواهد بود اما عمداً از دریافت آن فقط برای اهداف تحقیق جلوگیری می کند.

با این حال، از آنجایی که دولت اورگان با محدودیت های مالی روبرو شد و تصمیم گرفت بیمه درمانی را از طریق قرعه کشی ارائه دهد، مطالعه این رویداد پس از واقعیت یک رویکرد اخلاقی تر برای مطالعه همان مشکل است.

کاربردی

طراحی آزمایشی واقعی ممکن است غیرقابل اجرا باشد، یا به خصوص برای محققانی که به منابع مالی گسترده دسترسی ندارند، بسیار گران باشد.

در مواقع دیگر، کار زیادی در جذب و طراحی صحیح یک مداخله آزمایشی برای تعداد کافی از افراد برای توجیه یک آزمایش واقعی انجام می شود.

در هر صورت، طرح های نیمه آزمایشی به شما امکان می دهد با استفاده از داده هایی که قبلاً برای دیگران پرداخت شده یا توسط دیگران (اغلب دولت) جمع آوری شده است، سوال را مطالعه کنید.

 

مزایا و معایب- مقدمه ای بر طراحی های نیمه آزمایشی

طرح های نیمه آزمایشی در مقایسه با انواع دیگر مطالعات، موافقان و مخالفان مختلفی دارند.

< اعتبار خارجی بالاتر از بیشتر آزمایش های واقعی، زیرا آن ها اغلب به جای تنظیمات آزمایشگاهی مصنوعی، شامل مداخلات در دنیای واقعی هستند.
< اعتبار داخلی بالاتر از سایر تحقیقات غیر آزمایشی است، زیرا به شما امکان می دهد متغیرهای مخدوش کننده را بهتر از سایر مطالعات انجام دهید.
> اعتبار داخلی پایین تر از آزمایش های واقعی – بدون تصادفی، بررسی اینکه همه متغیرهای مخدوش کننده حساب شده اند دشوار است.
> استفاده از داده های گذشته نگر که قبلاً برای اهداف دیگر جمع آوری شده است می تواند نادرست، ناقص یا دسترسی به آن دشوار باشد.

نوشته های مشابه

درک متغیرهای اضافی

درک متغیرهای اضافی ، در یک آزمایش، متغیر خارجی هر متغیری است که شما تحقیق نمی کنید و می تواند…

درک متغیرهای مخدوش کننده

درک متغیرهای مخدوش کننده ، در تحقیقاتی که رابطه بالقوه علت و معلولی را بررسی می کند، یک متغیر مخدوش…