اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

سرمایه فکری

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

سرمایه فکری

چکیده:

شرح وظایف گسترده و جایگاه واحد HSE در شرکت پتروشیمی از جمله شناسایی و کنترل و حذف منابع ریسک و اولویت بندی ها در شرایط اضطراری و شیوه درست عملیات ها و اجرای مناسب دستورالعمل ها و نیز گستره ارتباط این واحد با کلیه واحدهای پشتیبانی و خدماتی و عملیاتی و نیز داشتن کارکنان توانمند و دارای مهارت در زمینه کاری خود بر اهمیت مدیریت مناسب سرمایه فکری موجود در این واحد جهت موفقیت هرچه بهتر در اجرای سیاست ها و اهداف و وظایف و ماموریت های محوله می افزاید. تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی در واحد HSE شرکت پتروشیمی کارون انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان واحد HSE شرکت پتروشیمی کارون تشکیل دادهاند. که تعداد آنها برابر با ۴۱ نفر بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، تمام آنها به عنوان نمونه آماری (روش سرشماری) در نظر گرفته شدند. کلیه اطلاعات میدانی مورد نظر بوسیله دو پرسشنامه؛ پرسشنامه استاندارد سرمایه های فکری (بونتیس،۱۹۹۷) و پرسشنامه عملکرد سازمانی (مقیمی و همکاران ۱۳۹۰) گردآوری گردید. روایی پرسشنامه ها توسط تکنیک های روایی صوری و پایایی آن بوسیله تکنیک آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری SEM (نرم افزار SMART PLS) به منظور آزمون فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین سرمایه  و عملکرد سازمانی در واحد HSE شرکت پتروشیمی کارون رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در بین ابعاد سرمایه به ترتیب؛ سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی در واحد HSE شرکت پتروشیمی کارون داشته اند.

"<yoastmark

واژگان کلیدی: سرمایه های فکری، عملکرد سازمانی، واحد HSE،شرکت پتروشیمی کارون .

نویسندگان: امیرحسین کاظم پور، علیرضا انوری

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ انجام پذیرفت.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

کارآفرینی و مدیریت

چکیده: چکیده با تحولات عظیمی که امروزه درفناوری ها روی داده ،جامعه ی عصر صنعتی جای خود را به جامعه…

ابعاد مدیریت دانش

ابعاد مدیریت دانش چکیده: یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی آن است است…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *