/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

استدلال استقرایی در مقابل قیاسی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

استدلال استقرایی در مقابل قیاسی ، تفاوت اصلی بین استدلال استقرایی و استنتاجی این است که استدلال استقرایی توسعه نظریه را هدف قرار می دهد در حالی که استدلال قیاسی آزمایش نظریه موجود را هدف قرار می دهد.

استدلال استقرایی از تحقیقات مشاهدات خاص به سمت کلیات گسترده و برعکس استدلال قیاسی حرکت می کند. هر دو رویکرد در انواع تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد و تلفیق آن ها در یک مطالعه بزرگ غیرمعمول نیست.

 

رویکرد تحقیق استقرایی

وقتی ادبیات موجود در مورد موضوعی کم باشد و یا وجود داشته باشد، انجام تحقیقات استقرایی معمول است زیرا نظریه ای برای آزمایش وجود ندارد. رویکرد استقرایی شامل سه مرحله است:

مشاهده
پرواز هواپیمایی ارزان قیمت به تأخیر می افتد
سگ های A و B کک دارند
وجود فیل ها به آب بستگی دارد

الگویی را مشاهده کنید
۲۰ پرواز دیگر از خطوط هوایی ارزان قیمت با تأخیر انجام می شود
تمام سگ های مشاهده شده کک دارند
همه حیوانات مشاهده شده به آب بستگی دارند

یک نظریه بسازید
خطوط هوایی کم هزینه همیشه تأخیر دارند
همه سگ ها کک دارند
تمام حیات بیولوژیکی به وجود آب بستگی دارد

محدودیت های رویکرد استقرایی

نتیجه گیری مقاله تحقیق بر اساس یک روش استقرایی هرگز قابل اثبات نیست، اما می تواند فاقد اعتبار باشد.

مثال
شما ۱۰۰۰ پرواز از خطوط هوایی ارزان قیمت را مشاهده می کنید. همه آن ها تاخیری را تجربه می کنند که با نظریه شما مطابقت دارد. با این حال، هرگز نمی توانید ثابت کنید که پرواز ۱۰۰۱ نیز به تأخیر می افتد. با این وجود، هرچه مجموعه داده های شما بزرگتر باشد، نتیجه قابل اعتمادتر است.

استدلال استقرایی در مقابل قیاسی

استدلال استقرایی در مقابل قیاسی – کالج مدیریت

رویکرد تحقیق قیاسی -استدلال استقرایی در مقابل قیاسی

هنگام انجام تحقیقات قیاسی، شما همیشه با یک نظریه (نتیجه تحقیقات استقرایی) شروع می کنید. استدلال به صورت قیاسی به معنای آزمایش این نظریه ها است. اگر هنوز نظریه ای وجود نداشته باشد، نمی توانید تحقیق قیاسی انجام دهید.

رویکرد تحقیق قیاسی از چهار مرحله تشکیل شده است:

با یک تئوری موجود شروع کنید
خطوط هوایی کم هزینه همیشه تأخیر دارند
همه سگ ها کک دارند
تمام حیات بیولوژیکی به وجود آب بستگی دارد

بر اساس نظریه موجود فرضیه ای را تدوین کنید
اگر مسافران با خطوط هوایی ارزان قیمت پرواز کنند، پس همیشه تاخیرهایی را تجربه می کنند
تمام سگ های حیوان خانگی در ساختمان آپارتمان من کک دارند
همه پستانداران خشکی به وجود آب بستگی دارند

جمع آوری داده ها برای آزمایش فرضیه
داده های پرواز ایرلاین های ارزان قیمت را جمع آوری کنید
تمام سگ های موجود در ساختمان را از نظر کک مورد آزمایش قرار دهید
تمام گونه های پستانداران خشکی را مطالعه کنید تا ببینید آیا به آب بستگی دارند

نتایج را تحلیل کنید: آیا داده ها فرضیه را رد می کنند یا از آن پشتیبانی می کنند؟
۵ پرواز از ۱۰۰ پرواز خطوط هوایی ارزان قیمت به تأخیر نمی افتد = فرضیه را رد کنید
۱۰ از ۲۰ سگ کک نداشتند = فرضیه را رد می کنند
همه گونه های پستانداران خشکی به فرضیه آب = آب بستگی دارند

محدودیت های یک رویه قیاسی

نتیجه گیری از استدلال قیاسی تنها در صورتی می تواند درست باشد که تمام مقدمات تعیین شده در مطالعه استقرایی درست باشد و اصطلاحات روشن باشد.

مثال

همه سگ ها کک دارند (فرض)
Benno یک سگ است (پیش فرض)
بنو کک دارد (نتیجه گیری)

با توجه به مقدماتی که داریم، نتیجه گیری باید درست باشد. با این حال، اگر پیش فرض اول نادرست باشد، نمی توان به این نتیجه رسید که بنو کک دارد.

 

ترکیب تحقیق استقرایی و استنتاجی

بسیاری از دانشمندان که یک پروژه تحقیقاتی بزرگتر را انجام می دهند، با یک مطالعه استقرایی (توسعه یک تئوری) شروع می کنند. مطالعه استقرایی با تحقیق استنباطی برای تأیید یا بطلان نتیجه گیری دنبال می شود.

در مثال های بالا، نتیجه گیری (نظریه) مطالعه استقرایی نیز به عنوان نقطه شروع مطالعه قیاسی استفاده می شود.

نوشته های مشابه

راهنمای گام به گام تجزیه و تحلیل آماری

راهنمای گام به گام تجزیه و تحلیل آماری ، تجزیه و تحلیل آماری به معنای بررسی روندها، الگوها و روابط…

نحوه قالب بندی مقاله به سبک شیکاگو

نحوه قالب بندی مقاله به سبک شیکاگو ، اطلاعات این مقاله عمدتا از سبک تورابیان گرفته شده است - نسخه…