/ در پایان نامه / توسط

عناصر مهم در مسئله یابی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

عناصر مهم در مسئله یابی

عناصر مهم در مسئله یابی ، مسئله، توده ای از سوال هایی بی پاسخ است که با توجه به واقعیت های موجود و خلاء معرفتی آن، در ذهن پژوهشگر شکل می گیرد. البته همه سوال های ذهنی، قابل پژوهش نیستند؛ سوال هایی مهم اند که ارزش تحقیق و تازگی و اولویت داشته و نیاز جامعه علمی را برآورده سازند و امکان دست یابی به منابع برای پاسخ گویی به آنها وجود داشته باشد. با توانمندی محقق هماهنگ بوده و قلمرو و حدود آن مشخص باشد. البته تعیین نوع مسئله، تعیین طرح دقیق و عنوان مناسب و پیشینه سازی مسئله،فرضیه یابی و روش شناسی مسئله نیز مورد انتظار است.

تبارشناسی مسئله

شناخت نژاد، نسل و خاستگاه، اهمیت بسیاری دارد. باید بدانیم که مسئله مورد نظر در چه علمی ریشه دارد و در چه شاخه هایی قابل بحث است. با تبارشناسی درست، محقق از هر خلط و خطایی ایمن می ماند، مرزبندی ها را به درستی می شناسد، تحقیق خود را سامان بند می کند و چارچوب نظری، اصول، ضوابط، روش ها و ابزارهای تحقیق را از همان گسترده خاص دریافت می دارد. در واقع، نوآور بودن نیز در گرو تبار شناسی دقیق است؛ زیرا ملاک نوآوری در تحقیق، توجهی مشکافانه به تاریخ علم و تولید علم، به معنای رسیدن به امری جدید در ناریخ علم است. نکته اساسی اینکه، وقتی به یافته تازه ای رسیدیم، ممکن است آن پدیده نوین، مسئله، نظریه یا روش تازه ای باشد.

اقسام مسئله – عناصر مهم در مسئله یابی

شاید بتوان مسئله را به فقهی، کلامی، فلسفی، روایی، تفسیری، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آنها تقسیم کرد. این تقسیم بندی در اثر یک تبارشناسی درست صورت می پذیرد.

البته گاهی تقسیم مسئله به اعتبار، پیشینه، شخصی بودن، علمی بودن، هدفمندی و مانند آن هم قابل توجه است.

عناصر مهم در مسئله یابی

عناصر مهم در مسئله یابی – کالج مدیریت

طرح مسئله

بهرین راه طرح مسئله این است که در چند سطر اول به حقایق و واقعیت ها در قالب چند جمله خبری اشاره کنیم و پس از این مقدمه چینی ماهرانه، به شکل طبیعی و منطقی، یک سوال عمیق و نسبتا کلی طرح کنیم. البته باید توجه داشته باشیم که انتقال از واقعیت های موجود به این پرسش، باید به صورت طبیعی انجام شود و به عبارتی، وصله ناجوری نباشد.

بایسته هایی در مورد انتخاب مسئله پژوهشی

در انتخاب مسائل پژوهشی، به نکته هایی باید توجه داشتکه مهم ترین آنها عبارت اند از:

  1. پرهیز از دوباره کاری در تحقیقات و وفاداری به تحقیقات انجام شده پیشین؛
  2. مهم بودن مسئله تحقیق و ارزش بررسی داشتن آن (جدید و بدیع بودن موضوع، حد و مرز داشتن، مبهم نبودن و برخورداری از اهمیت و اولویت)؛
  3. علاقه مندی، کنجکاوی و کشش علمی برای شناخت آن؛
  4. بهره مندی از آموزش لازم و برخورداری از شرایط و توانمندی مناسب (متناسب بودن با توانایی، دانش و مهارت پژوهشگر)؛
  5. فراهم بودن اطلاعات برای سنجش و عملی بودن روش تحقیق؛
  6. وجود وسائل و امکانات، منابع و اسناد مورد نیاز تحقیق و اطمینان نسبی به موفقیت آمیز بودن آن؛
  7. پیش بینی مسائل، موانع، رویدادها و خسارت های احتمالی در رابطه با تحقیق؛
  8. وجود زمان لازم برای انجام تحقیق؛
  9. توجه به کنه و جنبه های مسئله تحقیق با عنایت به سوال های زیر:

۱- ۹٫ آیا زمینه مسئله، گستردگی و ویژگی های آن با توجه به پیشینه تحقیق بیان شده است؟

۲- ۹٫ آیا مسئله، دامنه مطالعه را محدود می کند؟

۳- ۹٫ آیا مسئله قلمرو علمی تحقیق را مشخص می کند؟

۴- ۹٫ آیا اهمیت مسئله، بر حسب یک یا چند ملاک زیر بررسی شده است:

الف) دست یابی به یک شیوه نو در اجرای امور؛

ب) تدوین یک نظریه؛

ج) عمومیت بخشیدن و گسترش دانش و نظریه علمی؛

د) پاسخ گویی به مسائل جامعه؛

ه) پیشبرد روش شناسی در تحقیق؛

۵- ۹٫ آیا می توان در مورد آن فرضیه هایی مطرح کرد؟

۶- ۹٫ آیا فرضیه های تحقیق، قابلیت جهت دهی و هدایت سامان مند به تحقیق را دارد؟

۷- ۹٫ آیا متغیرهای پژوهش در آن مشخص است؟

۸- ۹٫ آیا تعریف عملیاتی متغیرهای آن امکان پذیر است؟

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

مهارت های پایان نامه نویسی

می خواهیم در مورد مهارت های پایان نامه نویسی با دانشجویان عزیز صحبت کنیم. بهتر است بدانیم پایان نامه چیست؟…

دفاع از پایان نامه

ما پیشتر در مورد انجام پایان نامه با شما دانشجویان صحبت کرده ایم. همه می دانیم نیازمند مهارت های پایان…