اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

آزمون فرضیه

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

راهنمای گام به گام تست فرضیه

آزمون فرضیه ، تست فرضیه یک روش رسمی برای بررسی ایده های ما در مورد جهان با استفاده از آمار است. بیشتر اوقات توسط دانشمندان برای آزمایش پیش بینی های خاص، به نام فرضیه ها، ناشی از نظریه ها استفاده می شود.

۵ مرحله اصلی در آزمون فرضیه وجود دارد:

۱٫ فرضیه تحقیق خود را به عنوان یک فرضیه صفر (Ho) و جایگزین (Ha) بیان کنید.
۲٫ جمع آوری داده ها به روشی که برای آزمایش فرضیه طراحی شده است.
۳٫ یک تست آماری مناسب انجام دهید.
۴٫ در مورد تایید یا رد فرضیه صفر تصمیم بگیرید.
۵٫ یافته ها را در بخش نتایج و بحث خود ارائه دهید.

اگرچه جزئیات خاص ممکن است متفاوت باشد، روشی که هنگام آزمایش یک فرضیه استفاده خواهید کرد، همیشه نسخه ای از این مراحل را دنبال می کند.

مرحله ۱: فرضیه صفر و جایگزین خود را بیان کنید

پس از توسعه فرضیه تحقیق اولیه خود (پیش بینی ای که می خواهید بررسی کنید)، مهم است که مجدداً آن را به عنوان یک فرضیه صفر (Ho) و جایگزین (Ha) بیان کنید تا بتوانید آن را از نظر ریاضی آزمایش کنید.

فرضیه جایگزین معمولاً فرضیه اولیه شما است که رابطه بین متغیرها را پیش بینی می کند. فرضیه صفر پیش بینی عدم ارتباط بین متغیرهایی است که شما به آن علاقه دارید.

مرحله ۲: جمع آوری داده ها

برای معتبر بودن آزمون آماری، انجام نمونه گیری و جمع آوری داده ها به روشی که برای آزمایش فرضیه شما طراحی شده باشد، مهم است. اگر داده های شما نماینده نیستند، نمی توانید درمورد جمعیت مورد علاقه خود نتیجه گیری آماری کنید.

مرحله ۳: یک تست آماری انجام دهید

آزمون های آماری متنوعی در دسترس است، اما همه آن ها براساس مقایسه واریانس درون گروهی (میزان انتشار داده ها در یک گروه) در مقابل واریانس بین گروهی (تفاوت دسته ها با یکدیگر) است.

اگر واریانس بین گروه به اندازه کافی بزرگ باشد که همپوشانی کمی بین دو گروه وجود داشته باشد یا هیچگونه تداخل وجود نداشته باشد، در این صورت آزمون آماری شما با نشان دادن مقدار p کم نشان می دهد. این بدان معناست که بعید به نظر می رسد اختلافات بین این گروه ها بوجود آمده باشد.

متناوباً، اگر واریانس درون گروهی زیاد و واریانس بین گروهی کم باشد، آزمون آماری شما آن را با مقدار p بالا نشان می دهد. این بدان معناست که احتمالاً هر تفاوتی که بین گروه ها اندازه گیری کنید به دلیل شانس است.

انتخاب آزمون آماری شما براساس نوع داده ای است که جمع آوری کرده اید.

آزمون فرضیه

آزمون فرضیه – کالج مدیریت

مرحله ۴: تصمیم بگیرید که آیا فرضیه صفر پشتیبانی می شود یا رد می شود

بر اساس نتیجه آزمون آماری خود، باید تصمیم بگیرید که آیا فرضیه صفر شما پشتیبانی می شود یا رد می شود.

در بیشتر موارد شما برای هدایت تصمیم خود از مقدار p تولید شده توسط آزمون آماری خود استفاده خواهید کرد. و در بیشتر موارد، حدس شما برای رد فرضیه صفر ۰٫۰۵ خواهد بود – یعنی زمانی که کمتر از ۵٪ احتمال دارد که در صورت صحت فرضیه صفر، این نتایج را ببینید.

مرحله ۵: یافته های خود را ارائه دهید

نتایج آزمون فرضیه در بخش های نتایج و بحث مقاله تحقیقی شما ارائه خواهد شد.

در بخش نتایج، شما باید خلاصه ای از داده ها و خلاصه ای از نتایج آزمون آماری خود را ارائه دهید (به عنوان مثال، اختلاف تخمینی بین میانگین گروه و مقدار p مرتبط). در بحث، می توانید بحث کنید که آیا فرضیه اولیه شما مورد تأیید است یا رد می شود.

در زبان رسمی آزمون فرضیه، ما در مورد رد یا پذیرش فرضیه صفر صحبت می کنیم. احتمالاً در تکالیف آماری از شما خواسته می شود که این کار را انجام دهید.

با این حال، هنگام ارائه نتایج تحقیق در مقالات دانشگاهی، بندرت اینگونه صحبت می کنیم. در عوض، ما به فرضیه جایگزین خود (در این مورد، این فرضیه که مردان به طور متوسط بلندتر از زنان هستند) بازمی گردیم و بیان می کنیم که آیا نتیجه آزمون ما با فرضیه جایگزین سازگار است یا متناقض است. اگر فرضیه صفر شما رد شود، این نتیجه مطابقت دارد با فرضیه جایگزین شما.

این اختلافات سطحی است. می بینید که منظور آن ها همان است.

ممکن است متوجه شوید که ما نمی گوییم فرضیه جایگزین را قبول یا رد می کنیم. این بدان دلیل است که آزمایش فرضیه برای اثبات یا رد هر چیزی طراحی نشده است. این فقط برای آزمایش این است که آیا الگویی که اندازه گیری می کنیم به طور اتفاقی بوجود آمده است.

اگر فرضیه صفر را بر اساس تحقیقات خود رد کنیم (به عنوان مثال، بعید می دانیم که الگوی تصادفی بوجود آمده باشد)، پس می توان گفت که آزمون ما فرضیه ما را پشتیبانی می کند. اما اگر این الگو از قانون تصمیم ما عبور نکند، به این معنی که ممکن است به طور اتفاقی بوجود آمده باشد، پس می گوییم آزمون با فرضیه ما مغایرت دارد.

نوشته های مشابه

روند تحقیق

شروع فرآیند تحقیق- روند تحقیق روند تحقیق ، هنگامی که مجبور به نوشتن یک پایان نامه یا پایان نامه هستید،…

رگرسیون خطی چندگانه

مقدمه ای برای رگرسیون خطی چندگانه رگرسیون خطی چندگانه ، از مدل های رگرسیون برای توصیف روابط بین متغیرها با…