اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

آموزش منابع انسانی

زمان مطالعه: ۸ دقیقه

آموزش منابع انسانی ، به معنای آموزش‌های رسمی‌ یک سازمان است که به‌طور مداوم برای آموزش افراد در ضمن خدمت با هدف بهبود عملکرد آنها انجام می‌شود. آموزش منابع انسانی را همچنین می‌توان فرایند آموزشی‌ای برای تقویت مهارت‌ها و دانش یا تغییر رفتار کارمندان در جهت کسب بیشتر دانش به‌منظور بهبود کیفیت عملکرد آنها تعریف کرد.در حالی که مفید بودن روش‌های آموزشی متعددی تا به امروز اثبات شده‌‌اند، روش‌های جدید هنوز هم در حال توسعه هستند. از این قبیل روش‌ها می‌توان به تشخیص موقعیت، آموزش در کلاس درس، موارد مطالعاتی، نقش‌بازی کردن و آموزش بر منبای شبیه‌سازی کامپیوتری اشاره کرد. برنامه‌های آموزش منابع انسانی می‌توانند بر عملکرد فردی یا گروهی تمرکز داشته باشند. به‌منظور افزایش تأثیرگذاری برنامه‌های آموزش منابع انسانی، سازمان‌ها باید به صورت مرتب آموزش کارمندان و پیشرفت‌های آنها را مورد ارزیابی قرار دهند و آنها را برای جایگاه آینده‌شان و رشد بیشتر آماده کنند. سازمان‌ها باید متوجه باشند نیازهای کارمندان با هم متفاوت است و با گذشت زمان و پیشرفت کارمندان در حرفه‌ی خود تغییر خواهد کرد. زمانی که سازمان‌ها برای افزایش دانش و مهارت‌های کارمندان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، این سرمایه‌گذاری در قالبِ کارمندان ماهرتر با بازدهی بیشتر به شرکت بازخواهد گشت؛ بنابراین آموزش و توسعه منابع انسانی هم به نفع کارمندان است و هم شرکت‌ها. آموزش منابع انسانی را همچنین می‌توان فرایند آموزشی‌ای برای تقویت مهارت‌ها و دانش یا تغییر رفتار کارمندان در جهت کسب بیشتر دانش به‌منظور بهبود کیفیت عملکرد آنها تعریف کرد.در حالی که مفید بودن روش‌های آموزشی متعددی تا به امروز اثبات شده‌‌اند، روش‌های جدید هنوز هم در حال توسعه هستند. از این قبیل روش‌ها می‌توان به تشخیص موقعیت، آموزش در کلاس درس، موارد مطالعاتی، نقش‌بازی کردن و آموزش بر منبای شبیه‌سازی کامپیوتری اشاره کرد. برنامه‌های آموزش منابع انسانی می‌توانند بر عملکرد فردی یا گروهی تمرکز داشته باشند. به‌منظور افزایش تأثیرگذاری برنامه‌های آموزش منابع انسانی، سازمان‌ها باید به صورت مرتب آموزش کارمندان و پیشرفت‌های آنها را مورد ارزیابی قرار دهند و آنها را برای جایگاه آینده‌شان و رشد بیشتر آماده کنند. سازمان‌ها باید متوجه باشند نیازهای کارمندان با هم متفاوت است و با گذشت زمان و پیشرفت کارمندان در حرفه‌ی خود تغییر خواهد کرد. زمانی که سازمان‌ها برای افزایش دانش و مهارت‌های کارمندان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، این سرمایه‌گذاری در قالبِ کارمندان ماهرتر با بازدهی بیشتر به شرکت بازخواهد گشت؛ بنابراین آموزش و توسعه منابع انسانی هم به نفع کارمندان است و هم شرکت‌ها.

می توانید مدیریت منابع انسانی را هم مطالعه کنید.

آموزش چیست:

مهمترین رکن توسعه در ابعاد فردی، سازمانى و اجتماعی، آموزش است; که سازندگى و بهبود و تعالى انسان را به همراه دارد. اداره ى امور سازمانی، یکى از پیچیده ترین وظایف در سازمان هاى نظامى آموزش است. نتیجه ى آموزش، ارتقاء سطح بینش بصیرت، معرفت و شناخت نیروى انسانى در سازمان، براى اجراى وظائف محوله و در نهایت نیل به هدف هاى سازمانى با کارایى و ثمر بخشى بالاتر خواهد بود. آموزش همواره وسیله اى مطمئن براى بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات سازمان است و فقدان آن یکى از مسائل اساسى و حاد هر سازمانى است.

سیستم آموزشى هر سازمان باید با حرکت سریع علوم و فنون انفجار اطلاعاتى حاکم بر دنیاى کنونى متناسب باشد و اطلاعات مورد نیاز در حوزه ى تخصصى خود را در اختیار کارکنان خود قرار دهد تا براى انجام وظائف محوله ى خود همواره آمادگى لازم را داشته باشند; علاوه بر این، آموزش یک وظیفه ى انسانى در سازمان ها و یک فرایند مداوم و همیشگى است. آموزش منبعى فیاض، نورانى و الهى براى صیقل دادن روح انسان ها و به سازى و پالایش انسان در راستاى نیل به مدارج عالیه ى کمال و کسب مهارت ها و تخصص ها در اختیار بشر، بوده است.

مراحل آموزش:

فعالیت هاى آموزشى مانند هر فعالیتى داراى مراحلى است گیج و برلانیر در خصوص این مراحل می گویند. فعالیت هاى عمده ى استاد در الگوى عمومى آموزش در چهار مرحله دسته بندى می شود:

۱٫ فعالیت هاى پیش از علم آموزش

۲٫ فعالیت هاى پیش از علم آموزش و ضمن آن

۳٫ فعالیت هاى ضمن علم آموزش

۴٫ فعالیت هاى ضمن علم آموزش و پس از آن

هدف آموزش:

هدف های آموزشی مقاصدی هستند که مبین تغییرمورد نظر در رفتار شاگردان هستند. هدف ها متفاوتند: برخی از آنها به آرمان های آموزشی ارتباط پیدا می کنند-برخی به منزله ی اصولی هستند که منجر به نتیجه دلخواه می شوند و برخی دیگر فعالیت ها و عمل را در فرآیند آموزش مشخص می کنند. به آن دسته از اهداف آموزشی که به صورت عبارت های کلی بیان می شوند هدف های کلی آموزش گفته می شود.مانند:

۱:آموزش و پرورش باید توانایی های ذهنی شاگردان را بپروراند.

۲:درس روش ها وفنون تدریس باید مهارت تدریس دانشجویان راتقویت کند.

منابع انسانی چیست؟

فعالیت کنار افراد مختلف ، استفاده از نیروی انسانی جهت اهداف سازمان

منابع انسانی دسته ای از افراد را که در بخشی مشغول فعالیت هستند مدیریت می کند و بر آنها نظارت دارد، تعریف دیگر این است که دسته ای از افراد هستند که عملیات یک سازمان را در دست دارند. منابع انسانی شامل هر فرد یا هر کارمند می شود که برای بهتر شدن عملکرد خود و زیر دستان خود در کار تلاش می کنند. این بحث باعث تغییر و پیشرفت چشم گیر می شود و برای سازمان ارزش ایجاد می کند. منابع انسانی در نقطه های حساس به کارکنان یاری می دهد و از آنها حمایت می کند.

 

آموزش منابع انسانی

آموزش منابع انسانی – کالج مدیریت

 

تکامل منابع انسانی

یکی از اصلی ترین راه های درک دیدگاه هر فرد، توجه به واژه های پرکاربرد او و دایره ی لغات مورد استفاده توسط اوست. منطق استفاده از علم زبان شناسی می تواند در سطوح وسیع تر نیز استفاده شود. به طور مثال سازمانی که آگاهانه یا ناخودآگاه همچنان کارمندان خود را با لفظ «پرسنل» خطاب می کند، با احتمال بیشتری با مشکلات درون سازمانی مواجه خواهد بود. شاید ظاهر امر بسیار ساده به نظر برسد، اما استفاده از یک واژه برای تیتربندی نقش های سازمانی در چارت سازمانی هر شرکت، می تواند حاوی دلالت های عمیق تری از نحوه نگرش مدیران سطوح بالای شرکت به روابط و ترتیبات درون سازمانی و برون سازمانی باشد.

تاریخچه منابع انسانی

جان کامنز (John R. Commons)، اقتصاددان پیشرو، برای اولین بار اصطلاح «منابع انسانی» را در کتاب خود «توزیع ثروت» که در سال ۱۸۹۳ منتشر شد، به کار برد؛ و این اصطلاح تا قرن نوزدهم به روابط بین کارمند و کارفرما گسترش یافت. کارکنان یا پرسنل یک مؤسسه یا شرکت به گروه یا افرادی گویند که در استخدام آن مؤسسه بوده و می‌توانند به ازای کار خود دستمزد دریافت کرده یا نکنند. ارتباط کارکنان با محل کارشان انواع مختلفی دارد مانند استخدام رسمی، استخدام پیمانی، قرارداد ساعتی، قرارداد پیمانکاری، روزمزد، مشارکتی یا درصدی و …

وظایف منابع انسانی چیست؟

  • وظیفه اول منابع انسانی انجام فرآیند استخدام است.

موفقیت استخدام کنندگان و متخصصین استخدام در یک شرکت به طور کلی با تعداد موقعیت شغلی که آن‌ها پر می‌کنند و زمان لازم برای پر کردن این موقعیت های شغلی اندازه گیری می‌شود. متخصصین استخدام مشغول به کار در یک شرکت یا سازمان – برخلاف شرکت های مشاور سرمایه انسانی که خدمات جذب و استخدام را ارائه می‌دهند- یک نقش کلیدی در توسعه نیروی کاری سازمان ها ایفا می‌کنند. آن‌ها مسئول تهیه شرح شغل، ابلاغ آگهی‌های شغلی، منبع یابی، غربالگری متقاضیان شغل ، مصاحبه‌های اولیه و هماهنگ کردن روند استخدام با مدیران مسئول و انتخاب نهایی متقاضیان بر اساس فرهنگ سازمانی و شایستگی های شغل هستند. هزینه های ناشی از عدم انتخاب صحیح و و یا طولانی شدن فرآیند استخدام ، شرکت ها را به مرحله ای رسانده که با وجود دپارتمان مدیریت سرمایه انسانی ، باز هم از خدمات شرکت های مشاور منابع انسانی استفاده کنند.

  • وظیفه دوم منابع انسانی مدیریت روابط کارکنان است.

در هر شرکت، مدیریت روابط بین کارکنان یکی از کارکردهای مهم دپارتمان منابع انسانی می باشد. این کار میتواند توسط یک متخصص سرمایه انسانی یا یک زیر مجموعه از دپارتمان منابع انسانی یا حتی با کمک یک مشاور سرمایه انسانی، مدیریت شود. روابط بین کارکنان، یک فرآیند از مدیریت منابع انسانی است که به تقویت روابط کارفرما و کارمند از طریق اندازه گیری رضایت شغلی، مشارکت کارکنان و مدیریت تعارض ها و حل منازعات در محیط کار می‌پردازد. در سازمانهای بزرگ از کارکرد های روابط بین کارکنان، ممکن است شامل مدیریت ارتباط با اتحادیه ها، مذاکره بر سر توافقنامه ها و ارائه تفسیر مربوط به قرارداد اتحادیه کارگری باشد.

  • وظیفه سوم منابع انسانی آموزش و توسعه کارکنان است.

کارفرمایان باید ابزارهایی که برای موفقیت کارکنان برای آن‌ها ضروری است، ارائه دهند. این امر از طریق دپارتمان منابع انسانی با نیاز سنجی آموزشی برای کارکنان و تیم های مختلف برای توانمند شدن به منظور رسیدن به شاخص های عملکردی و رفع نیازهای شرکت و مشتریان یا بهبود روابط بین کارکنان؛ انجام میگردد. بسیاری از دپارتمان های سرمایه انسانی، آموزش رهبری و توسعه حرفه ای را ارائه می‌دهند. آموزش رهبری ممکن است برای کارکنان و مدیران تازه استخدام شده و ارتقا یافته در موضوعاتی مانند مدیریت عملکرد و نحوه رسیدگی به امور مربوط به کارمندان مورد نیاز باشد. در برخی موارد، به معنی ارائه فرصت به کارکنان جدید برای کمک به آن‌ها به منظور درک فرهنگ سازمانی است. ایجاد فرصت‌های حرفه ای برای کارکنانی که می‌خواهند به اهداف شخصی دست یابند، مانند اخذ یک مدرک دانشگاهی. برنامه‌هایی مانند کمک هزینه تحصیلی و برنامه‌های بازپرداخت کمک هزینه تحصیلی اغلب در حوزه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی قرار دارند.

  • وطیفه چهارم منابع انسانی جبران خدمات و پاداش ها در سازمان است.

همانند مدیریت روابط بین کارکنان ، جبران خسارت و پاداش منابع انسانی اغلب می‌تواند توسط یکی از متخصصان سرمایه انسانی که دارای یک تخصص دوگانه است انجام شود. در بخش جبران خسارت، کارکرد متخصص منابع انسانی شامل تنظیم ساختار جبران و ارزیابی شیوه‌های رقابتی پرداخت خسارت ها است. یک مدیر منابع انسانی و یا دپارتمان سرمایه انسانی سازمان می‌تواند در مورد نرخ پوشش بیمه با بیمه گذاران مذاکره کرده و فعالیت ها را با مدیر صندوق پس انداز بازنشستگی هماهنگ کند.

  • وظیفه پنجم منابع انسانی ایمنی شغلی کارکنان است.

ایمنی محل کار یک عامل مهم است. طبق قانون ایمنی و بهداشت شغلی سال ۱۹۷۰، کارفرمایان برای ایجاد یک محیط کاری ایمن برای کارکنان تعهد دارند. یکی از وظایف عمده دپارتمان منابع انسانی این است که از آموزش ایمنی در محیط کار حمایت کرده و قوانینی را برای گزارش آسیب و مرگ و میر در محل کار وضع کند. علاوه بر این، متخصصان ایمنی اغلب با متخصصان سرمایه انسانی برای مدیریت مشکلات جبران خسارت کارکنان همکاری می‌کنند.

  • وظیفه ششم منابع انسانی انجام امور قانونی کار و کارمندان است.

سازگاری با قوانین کار و اشتغال یک کار مهم دپارتمان منابع انسانی می باشد. عدم تبعیت از قوانین می‌تواند به شکایات از محل کار بر اساس شیوه‌های اشتغال ناعادلانه، شرایط نامساعد کاری و نارضایتی عمومی از شرایط کاری منجر شود که می‌تواند بر بهره وری و در نهایت سودآوری تأثیر بگذارد. کارکنان منابع انسانی بایستی از قوانین اشتغال مانند “قانون حقوق مدنی”، “قانون استانداردهای کار منصفانه “، “قانون ملی روابط کاری” و بسیاری دیگر از قوانین و مقررات مطلع باشند.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

استخدام چیست؟

استخدام چیست؟ ، استخدام در لغت به معنی «به خدمت گرفتن» و در اصطلاح علم بدیع آن است که از…

مدیریت روابط کار

مدیریت روابط کار ، شفاف‌سازی مقررات قانون کار و تامین اجتماعی یکی از مسئولیت‌های اجتماعی ما به‌عنوان اعضای مراجع حل…