اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

عملکرد مدیریت منابع انسانی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

عملکرد مدیریت منابع انسانی

چکیده:

مدیران با بکار بردن کارکردهایی چون جذب، توسعه، مدیریت عملکرد و سیستم پاداش می تواند باعث ایجاد رفتارهای فرانقشی در کارکنان خود شده و منجر به بهبود کیفیت خدمات ارایه شده گردد تا از این طریق باعث افزایش رضایت مشتریان شود. هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه عملکرد مدیریت منابع انسانی بر کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل دو بخش – کارکنان شعب بانک سینا استان فارس و همچنین مشتریان شعب بانک میباشد که از طریق نمونه گیری ۱۰۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه می باشد که در اختیار کارکنان قرار گرفت، پرسشنامه کیفیت خدمات علاوه بر کارکنان در بین مشتریان نیز توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری ندارد؛ ولیکن با کیفیت خدمات رابطه مثبت و معناداری دارد. از سوی دیگر، رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات رابطه مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان اذعان داشت که در سازمان جهت ارزیابی داوطلبین و جذب افراد، استفاده از آزمون های گزینشی مناسب و معیارهای گزینش واقع بینانه و مرتبط با شغل باعث انتخاب اصلح افراد در سازمان شده، و در آینده برای سازمان به عنوان سرمایه ارزشی محسوب خواهد شد. از سوی دیگر، استفاده از آموزش های مناسب فرایند توسعه منابع انسانی را تسریع خواهد نمود.

عملکرد مدیریت منابع انسانی

عملکرد مدیریت منابع انسانی – کالج مدیریت

واژگان کلیدی: عملکرد مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملکرد، رفتار شهروندی سازمانی، وظیفه شناسی، کیفیت خدمات .

نویسندگان: بهار مرداسی، احسان درستکار، امیرعباس علیان

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ انجام پذیرفت.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

ارزیابی ارتقاء بهبود استراتژیک در عملکرد غیرمالی بانک تجارت استان اردبیل

چکیده: این پژوهش به بررسی نقش بهبود در حوزه استراتژیک در عملکرد غیرمالی بانک تجارت استان اردبیل می پردازد. بدین…

اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر امیدواری و مسئولیت پذیری در دانشجویان غیرشاغل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امیدیه

چکیده: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی معنا درمانی گروهی بر افزایش سطح امیدواری و مسئولیت پذیری دانشجویان غیر شاغل…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *