/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

نحوه نوشتن بخش روش های APA

زمان مطالعه: ۹ دقیقه

نحوه نوشتن بخش روش های APA ، بخش روش های مقاله سبک APA جایی است که شما جزئیات نحوه انجام مطالعه خود را گزارش می دهید. مقالات پژوهشی در علوم اجتماعی و طبیعی اغلب از سبک APA پیروی می کنند. این مقاله بر گزارش روش تحقیق کمی متمرکز است.

در بخش روش های APA، شما باید اطلاعات کافی را برای درک و تکثیر مطالعه خود، از جمله اطلاعات دقیق در مورد نمونه، اقدامات و روش های استفاده شده، گزارش دهید.

 

ساختار بخش APA روش ها- نحوه نوشتن بخش روش های APA

عنوان اصلی “روش ها” باید متمرکز شود، با حروف پررنگ و بزرگ نوشته شود. زیرعنوان های این بخش به صورت چپ تراز، دارای حروف بزرگ و به صورت عنوان هستند. همچنین می توانید عناوین سطح پایین را در این زیرشاخه ها اضافه کنید، به شرط آنکه از سبک های عنوان APA پیروی کنند.

برای ساختار بخش روش های خود، می توانید از زیر عنوان های “شرکت کنندگان”، “مواد” و “رویه ها” استفاده کنید. این عناوین اجباری نیستند – با هدف سازماندهی بخش روش های خود با استفاده از عنوان های فرعی که برای مطالعه خاص شما منطقی است.

توجه داشته باشید که همه این مباحث لزوماً مربوط به مطالعه شما نخواهند بود. به عنوان مثال، اگر نیازی به حذف انحصاری یا روش های اختصاص دادن شرکت کنندگان به شرایط مختلف نداشتید، لازم نیست این مراحل را گزارش کنید.

APA همچنین دستورالعمل های گزارشگری خاصی را برای انواع مختلف طراحی تحقیق ارائه می دهد. این موارد به شما می گویند دقیقاً آنچه را که باید برای طراحی های طولی، مطالعات تکثیر، طرح های آزمایشی و غیره گزارش کنید. اگر مطالعه شما از طراحی ترکیبی استفاده می کند، برای مطالعه روش های ترکیبی با دستورالعمل های APA مشورت کنید.

توضیحات دقیق رویه هایی که در متن اصلی شما نمی گنجد را می توان در مطالب تکمیلی قرار داد (به عنوان مثال، دستورالعمل ها و وظایف دقیق داده شده به شرکت کنندگان، استراتژی تحلیلی کامل شامل کد نرم افزار یا شکل ها و جداول اضافی).

 

شرکت کنندگان

نحوه نوشتن بخش روش های APA ، با گزارش مشخصات نمونه، روش های نمونه گیری و اندازه نمونه، قسمت روش ها را شروع کنید.

مشخصات شرکت کننده یا موضوع

هنگام بحث درباره افرادی که در تحقیق شرکت می کنند، می توان از اصطلاحات توصیفی مانند “شرکت کنندگان”، “افراد” و “پاسخ دهندگان” استفاده کرد. برای تحقیقات حیوانی غیر انسانی، “موضوع” مناسب تر است.

تمام مشخصات جمعیتی مربوط به شرکت کنندگان خود را مشخص کنید. این ممکن است شامل سن، جنس، گروه قومی یا نژادی، هویت جنسیتی، سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی اجتماعی باشد. بسته به موضوع مطالعه شما، سایر ویژگی ها مانند وضعیت تحصیلی یا مهاجرت یا ترجیح زبان نیز ممکن است مرتبط باشد.

اطمینان حاصل کنید که این خصوصیات را تا جای ممکن دقیقاً گزارش دهید. این به خواننده کمک می کند تا درک کند که نتایج شما تا کجا ممکن است به افراد دیگر تعمیم داده شود.

دستورالعمل های APA تأکید دارند که در مورد شرکت کنندگان از زبان بدون تعصب استفاده می شود، بنابراین استفاده از اصطلاحات فراگیر و مناسب ضروری است.

مثال: گزارش مشخصات شرکت کننده
شرکت کنندگان شامل ۱۳۴ مرد سیسکر از ۱۸ تا ۲۵ سال از یک دانشگاه دولتی در نیویورک بودند. همه شرکت کنندگان راست دست، مسلط به زبان انگلیسی و دانشجویان نسل اول دانشگاه بودند.

روش های نمونه گیری- نحوه نوشتن بخش روش های APA

چگونگی انتخاب شرکت کنندگان و کلیه معیارهای ورود و خروج را مشخص کنید. روش نمونه گیری استفاده شده را به طور مناسب شناسایی کنید. به عنوان مثال، فقط درصورتی که به هر عضوی از جمعیت مربوطه دسترسی داشته باشید، باید یک نمونه را تصادفی برچسب گذاری کنید.

از بین تمام افرادی که برای شرکت در مطالعه شما دعوت شده اند، به درصدی که واقعاً انجام داده است توجه کنید (اگر این داده ها را دارید). علاوه بر این، گزارش دهید که آیا شرکت کنندگان توسط خودشان یا توسط موسسات خود انتخاب شده اند (به عنوان مثال، مدارس ممکن است داده های دانش آموزان را برای اهداف تحقیق ارسال کنند).

هرگونه خسارت (به عنوان مثال، اعتبار دوره یا پول) که به شرکت کنندگان ارائه شده است را شناسایی کنید و هرگونه مصوبات هیئت بررسی بازرسی و استانداردهای اخلاقی را دنبال کنید.

مثال: گزارش روش های نمونه گیری
تأیید اصول اخلاقی قبل از شروع جذب افراد شرکت کننده بدست آمده است. دانشجویان فعلی نسل اول کالج برای شرکت در این برنامه دعوت شدند. این مطالعه از طریق ایمیل های کلی ارسال شده به لیست های پستی دانشگاه، پست های رسانه های اجتماعی و آگهی های تبلیغاتی در سراسر دانشگاه تبلیغ شده است. شرکت کنندگان به طور خودکار انتخاب شدند و ۱۰ دلار برای زمان خود در مطالعه یک ساعته جبران کردند.

اندازه و قدرت نمونه

اندازه نمونه (برای هر شرط) و قدرت آماری را که امیدوارید به دست آورید و همچنین هر تحلیلی که برای تعیین این اعداد انجام داده اید، جزئیات دهید.

مهم است که نشان دهید مطالعه شما دارای قدرت آماری کافی برای یافتن اثرات در صورت وجود است.

بعلاوه، بیان کنید که آیا نمونه نهایی شما با نمونه مورد نظر متفاوت است. تفسیر شما از نتایج مطالعه باید فقط بر اساس نمونه نهایی شما باشد تا نمونه مورد نظر شما.

مثال: گزارش اندازه و توان نمونه
برای اینکه مطالعه ما دارای ۸۰٪ قدرت برای شناسایی اثر ۱۰٪ باشد، با سطح معنی داری ۰۵/۰، ۳۰ شرکت کننده در هر دو شرایط لازم بود. نمونه نهایی این الزامات را برآورده می کند.

نحوه نوشتن بخش روش های APA

نحوه نوشتن بخش روش های APA – کالج مدیریت

مواد- نحوه نوشتن بخش روش های APA

ابزارها و تکنیک هایی را که برای اندازه گیری متغیرهای مربوطه استفاده کرده اید، بنویسید. تا آنجا که ممکن است دقیق باشید تا یک تصویر کامل از تکنیک های خود داشته باشید.

اقدامات اولیه و ثانویه

معیارهای نتیجه اولیه و ثانویه را که به شما کمک می کند به سوالات تحقیق اولیه و ثانویه خود پاسخ دهید، مشخص کنید.

تمام ابزارهای مورد استفاده در جمع آوری این اندازه گیری ها و سازه ای که آن ها اندازه گیری می کنند را مشخص کنید. این ابزارها ممکن است شامل سخت افزار، نرم افزار یا آزمایشات، مقیاس ها و موجودی کالا باشند.

. برای استناد به سخت افزار، شماره مدل و سازنده را نشان دهید.
. برای استناد به نرم افزارهای متداول (به عنوان مثال، Qualtrics)، نام کامل را همراه با شماره نسخه یا URL وب سایت ذکر کنید.
. برای استناد به تست ها، مقیاس ها یا موجودی ها، به کتابچه راهنمای آن یا مقاله ای که در آن منتشر شده است مراجعه کنید. همچنین ذکر تعداد موارد و ارائه یک یا دو مورد نمونه نیز مفید است.

اطمینان حاصل کنید که تنظیمات (به عنوان مثال، وضوح صفحه) هر دستگاه تخصصی مورد استفاده را گزارش دهید.

برای هر ابزار مورد استفاده، اقدامات زیر را گزارش کنید:

. قابلیت اطمینان: روش چگونه از نظر سازگاری داخلی یا قابلیت اطمینان مجدد آزمون، چیزی را بطور مداوم اندازه گیری می کند.
. اعتبار: روش دقیقاً چه چیزی را از نظر اعتبار سازه یا معیار اندازه گیری می کند.

آوردن یک یا دو مورد دیگر برای تست، پرسشنامه و مصاحبه نیز مفید است.

مثال: گزارش دادن مطالب
از پرسشنامه اضطراب تحصیلی (AAI؛ Pizzie & Kraemer،۲۰۱۷) برای اندازه گیری اضطراب تحصیلی در دانشجویان استفاده شد. این فهرست شامل ۵۰ سوال در مقیاس لیکرت با خرده مقیاس های ریاضی، علوم و اضطراب امتحان است. شرکت کنندگان سطح توافق خود را با اظهاراتی در مقیاس ۵ درجه ای از “کاملاً مخالف” تا “کاملاً موافق” را نشان دادند. به عنوان مثال “من هنگام مطالعه برای یک مسابقه نهایی احساس اضطراب می کنم.” آلفای کرونباخ برای هر خرده مقیاس بالا بود (بالاتر از ۸۵/۰)، این نشان دهنده سازگاری داخلی کافی است.
یک آزمون دانش عمومی مناسب برای بزرگسالان با استفاده از مطالب حاصل از مطالعه قبلی ایجاد شد (به مطالب تکمیلی مراجعه کنید). این آزمون شامل ۲۰ سوال چند گزینه ای با دشواری متوسط بود.

متغیرهای متغیر را توصیف کنید – اینها متغیرهای دیگری هستند که ممکن است نتایج را توضیح دهند یا پیش بینی کنند.

کیفیت اندازه گیری ها

تمام روش هایی را که برای اطمینان از کیفیت اندازه گیری های خود استفاده کرده اید مرور کنید.

اینها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

. محققان را برای جمع آوری قابل اعتماد داده ها آموزش دهید،
. با استفاده از چند نفر برای ارزیابی (به عنوان مثال مشاهده یا کدگذاری) داده ها،
. ترجمه و ترجمه مجدد مواد تحقیقاتی،
. با استفاده از مطالعات آزمایشی، مواد خود را روی نمونه های غیر مرتبط آزمایش کنید.
برای داده هایی که از نظر ذهنی کدگذاری شده اند (برای مثال، طبقه بندی پاسخ های باز)، نمرات قابلیت اطمینان interrater را گزارش دهید. این به خواننده می گوید که چطور هر پاسخ توسط چندین ارزیابی کننده رتبه بندی شده است.

 

روش

گزارش کلیه روش های اعمال شده برای مدیریت مطالعه، پردازش داده ها و تجزیه و تحلیل داده های برنامه ریزی شده.

روش های جمع آوری داده ها و طراحی تحقیق

روش های جمع آوری داده ها به حالت کلی ابزارها اشاره دارد: نظرسنجی ها، مصاحبه ها، مشاهدات، گروه های متمرکز، تصویربرداری عصبی، آزمایش های شناختی و غیره. به طور خلاصه نحوه جمع آوری اطلاعات لازم را به طور خلاصه بیان کنید.

تمام رویه هایی را که برای اجرای نظرسنجی ها، آزمایش ها، ضبط های فیزیکی یا دستگاه های تصویربرداری اعمال کرده اید، با جزئیات کافی توصیف کنید تا شخص دیگری بتواند تکنیک های شما را تکرار کند. اگر رویه های شما بسیار پیچیده است و نیاز به توصیف طولانی دارد (به عنوان مثال، در مطالعات تصویربرداری عصبی)، این جزئیات را در مواد تکمیلی قرار دهید.

برای گزارش طراحی تحقیق، به چارچوب کلی خود برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها توجه داشته باشید. بیان اینکه آیا شما از یک طرح آزمایشی، نیمه آزمایشی، توصیفی (مشاهده ای)، همبستگی و / یا طولی استفاده کرده اید. همچنین توجه داشته باشید که آیا از بین سوژه ها یا از درون سوژه استفاده شده است.

برای مطالعات چند گروهی، جزئیات مربوط به طراحی و روش زیر را نیز گزارش کنید:

. نحوه شرکت در شرایط مختلف (به عنوان مثال، تصادفی سازی)،
. دستورالعمل های داده شده به شرکت کنندگان در هر گروه،
. مداخلات برای هر گروه،
. تنظیم و طول هر جلسه (جلسات).

توصیف کنید که آیا از هیچ پوششی برای پنهان کردن تعیین وضعیت (به عنوان مثال، دارونما یا شرایط دارویی) از شرکت کنندگان یا مدیران تحقیق استفاده شده است. استفاده از پوشش در یک مطالعه چند گروهی با کاهش تعصب اعتبار داخلی را تضمین می کند. توضیح دهید که این پوشش چگونه اعمال شده و آیا اثربخشی آن ارزیابی شده است.

مثال: گزارش روش های جمع آوری داده ها و طراحی تحقیق
به همه شرکت کنندگان گفته شد که این نظرسنجی مربوط به دانش عمومی دانشجویان است و حداکثر سی دقیقه طول خواهد کشید. پس از ورود به آزمایشگاه به صورت جداگانه، از آن ها به محرمانه بودن اطمینان داده شد و آن ها رضایت آگاهانه را ارائه دادند.
شرکت کنندگان به طور تصادفی در یک شرایط کنترل یا آزمایشی قرار گرفتند. این نظرسنجی با استفاده از Qualtrics (https://www.qualtrics.com) انجام شد. برای شروع، به همه شرکت کنندگان AAI و یک پرسشنامه اطلاعات جمعیتی داده شد تا تکمیل شود، و به دنبال آن یک کار پرکننده غیرمرتبط است. در شرایط کنترل، شرکت کنندگان بلافاصله پس از انجام وظیفه پرکننده، یک آزمایش کوتاه دانش عمومی را انجام دادند. در شرایط آزمایشی، از شرکت کنندگان خواسته شد که قبل از انجام آزمایش، ۳ دقیقه خود را در حال انجام آزمون تصور کنند. برای جزئیات بیشتر در مورد دستورالعمل ها و وظایف دقیق داده شده، به مطالب تکمیلی مراجعه کنید.

در طراحی آزمایشی بین افراد، متغیر مستقل این بود که آیا مداخله تجسم استفاده شده است یا خیر، متغیر وابسته تفاوت در نمرات آزمون بین شرایط است.

تشخیص داده

تمام مراحل انجام شده برای موشکافی یا پردازش داده ها را پس از جمع آوری مشخص کنید.

این شامل موارد زیر است:

. روش های شناسایی و حذف نقاط دور،
. تبدیل داده ها برای عادی سازی توزیع ها،
. استراتژی های جبران خسارت برای غلبه بر ارزش های از دست رفته.
برای اطمینان از اعتبار بالا، باید جزئیات کافی در اختیار خواننده خود قرار دهید تا بفهمد چگونه و چرا داده های خام خود را به این روش های خاص پردازش یا تغییر داده اید.

استراتژی های تحلیلی

بخش روش ها نیز جایی است که شما روش های تجزیه و تحلیل آماری خود را توصیف می کنید، اما نتایج آن ها را توضیح نمی دهید. نتایج آن ها در بخش نتایج گزارش شده است.

این رویه ها باید برای همه فرضیه های اولیه، ثانویه و اکتشافی بیان شود. در حالی که فرضیه های اولیه و ثانویه مبتنی بر یک چارچوب نظری یا مطالعات گذشته هستند، فرضیه های اکتشافی براساس داده هایی که تازه جمع آوری کرده اید هدایت می شوند.

مثال: گزارش استراتژی تحلیلی
اول، ما ارزیابی کردیم که آیا از نظر مشخصات جمعیتی یا نمرات AAI تفاوت اساسی بین دو گروه وجود دارد یا خیر. متعاقباً، برای آزمایش فرضیه اصلی ما مبنی بر اینکه مداخله تجسم عملکرد آزمون را بهبود می بخشد، ما یک آزمون t مستقل را بر روی نمرات آزمون انجام دادیم.

نوشته های مشابه

مطالعه طولی چیست؟

مطالعه طولی چیست؟ ، در یک مطالعه طولی، محققان به طور مکرر همین افراد را مورد بررسی قرار می دهند…

نحوه انجام یک مطالعه موردی

نحوه انجام یک مطالعه موردی ، مطالعه موردی مطالعه دقیق یک موضوع خاص، مانند یک فرد، گروه، مکان، رویداد، سازمان…