اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

نحوه نوشتن بخش بحث و نتیجه گیری

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

نحوه نوشتن بخش بحث و نتیجه گیری ، فصل بحث جایی است که شما به معنی، اهمیت و ارتباط نتایج خود می پردازید. این کار باید بر توضیح و ارزیابی آنچه پیدا کردید، نشان دادن چگونگی ارتباط آن با بررسی ادبیات و سوالات تحقیق و ایجاد استدلال در مورد نتیجه گیری کلی شما. روش های مختلفی برای نوشتن این بخش وجود دارد، اما شما می توانید بحث خود را حول چهار عنصر اصلی متمرکز کنید:

< تفسیرها: نتایج به چه معناست؟
< پیامدها: چرا نتایج مهم هستند؟
< محدودیت ها: نتایج چه چیزی نمی تواند به ما بگوید؟
< توصیه ها: چه اقدامات عملی یا مطالعات علمی باید دنبال شود؟

غالباً بین بحث و نتیجه گیری همپوشانی وجود دارد و در بعضی از رساله ها این دو بخش در یک فصل واحد گنجانده شده است. گاهی اوقات، نتایج و بحث در یک فصل ترکیب می شود. اگر از بهترین ساختار برای تحقیق خود مطمئن نیستید، به نمونه پایان نامه های رشته خود نگاه کنید یا با استاد راهنمای خود مشورت کنید.

یافته های کلیدی خود را خلاصه کنید

این فصل را با تکرار مسئله تحقیق و جمع بندی مختصر یافته های اصلی خود شروع کنید. تمام داده هایی را که قبلاً گزارش کرده اید فقط تکرار نکنید – هدف شما بیان صحیحی از نتیجه کلی است که مستقیماً به سوال اصلی تحقیق شما پاسخ می دهد. این نباید بیش از یک پاراگراف باشد.

تعابیر خود را بیان کنید

معنی نتایج ممکن است برای شما واضح باشد، اما مهم است که اهمیت آن ها را برای خواننده بیان کنید و نشان دهید دقیقاً چگونه آن ها به سوالات تحقیق شما پاسخ می دهند.

شکل تفسیر شما به نوع تحقیق بستگی دارد، اما برخی از رویکردهای معمول برای تفسیر داده ها شامل موارد زیر است:

. شناسایی همبستگی ها، الگوها و روابط بین داده ها
. بحث در مورد اینکه آیا نتایج انتظارات شما را برآورده می کند یا از فرضیه های شما پشتیبانی می کند
. زمینه سازی یافته های خود را در تحقیقات و نظریه قبلی انجام دهید
. توضیح نتایج غیر منتظره و ارزیابی اهمیت آن ها
. با در نظر گرفتن توضیحات جایگزین احتمالی و ایجاد استدلال برای موقعیت خود

شما می توانید بحث خود را پیرامون مضامین کلیدی، فرضیه ها یا سوالات تحقیق سازماندهی کنید، از همان ساختار بخش نتایج خود پیروی کنید. همچنین می توانید با برجسته سازی مهمترین و نتایج غیر منتظره شروع کنید.

درباره مفاهیم بحث کنید

علاوه بر ارائه تفسیرهای خود، مطمئن شوید که نتایج خود را به کار علمی که در بررسی ادبیات بررسی کرده اید، مرتبط کنید. بحث باید نشان دهد که یافته های شما با دانش موجود چگونه مطابقت دارد، آن ها چه بینش جدیدی دارند و چه عواقبی برای تئوری یا عمل دارند. این سوالات را از خود بپرسید:

. آیا نتایج شما با تحقیقات قبلی موافق است؟ اگر چنین است، چه چیزی به آن اضافه می کنند؟
. آیا یافته های شما با سایر مطالعات بسیار متفاوت است؟ اگر چنین است، چرا این ممکن است باشد؟
. آیا نتایج نظریه های موجود را پشتیبانی می کند یا آن ها را به چالش می کشد؟
. آیا پیامدهای عملی وجود دارد؟

هدف کلی شما این است که به خواننده نشان دهید دقیقاً تحقیقات شما چه کمک کرده است و چرا باید به آن ها اهمیت دهد.

 

نحوه نوشتن بخش بحث و نتیجه گیری

نحوه نوشتن بخش بحث و نتیجه گیری – کالج مدیریت

 

محدودیت ها را بپذیرید -نحوه نوشتن بخش بحث و نتیجه گیری

حتی بهترین تحقیق نیز محدودیت هایی دارد و تأیید این موارد برای نشان دادن اعتبار شما مهم است. محدودیت ها مربوط به ذکر اشتباهات شما نیستند، بلکه ارائه یک تصویر دقیق از مواردی هستند که می توانند از مطالعه شما نتیجه بگیرند.

محدودیت ها ممکن است به دلیل طراحی کلی تحقیق شما، انتخاب های روش شناختی خاص یا موانع پیش بینی نشده ای باشد که در طی فرایند تحقیق ایجاد شده اند. شما فقط باید محدودیت هایی را ذکر کنید که مستقیماً مربوط به اهداف تحقیق شما هستند و ارزیابی کنید که تأثیر آن ها در دستیابی به اهداف تحقیق چقدر بوده است.

به عنوان مثال، اگر اندازه نمونه شما کوچک یا محدود به گروه خاصی از افراد بود، توجه داشته باشید که این امر قابلیت تعمیم آن را محدود می کند. اگر هنگام جمع آوری یا تجزیه و تحلیل داده ها با مشکلی روبرو شدید، توضیح دهید که این نتایج چگونه تأثیر می گذارد. اگر متغیرهای مخدوش کننده بالقوه ای وجود دارد که شما قادر به کنترل آن ها نیستید، تأثیری را که ممکن است داشته باشد تأیید کنید. پس از یادآوری محدودیت ها، می توانید تکرار کنید که چرا نتایج برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق شما معتبر هستند.

توصیه های خود را بیان کنید

بر اساس بحث درباره نتایج خود، می توانید توصیه هایی را برای اجرای عملی یا تحقیقات بیشتر ارائه دهید. بعضی اوقات توصیه ها برای نتیجه گیری ذخیره می شوند.

پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر می تواند مستقیماً ناشی از محدودیت ها باشد. فقط بیان نکنید که باید مطالعات بیشتری انجام شود – ایده های مشخصی در مورد چگونگی کار آینده در مناطقی که تحقیقات شما قادر به پرداختن به آن ها نیست، ارائه دهید.

< تحقیقات بیشتری برای ایجاد …
< مطالعات آینده باید در نظر گرفته شود …

چه چیزی را باید از بحث خارج کرد؟

هنگام نوشتن بخش بحث در پایان نامه خود باید از چند اشتباه رایج جلوگیری کنید.

نتایج جدیدی معرفی نکنید – فقط باید درباره داده هایی که قبلاً در فصل نتایج گزارش کرده اید بحث کنید.
ادعاهای متورم نکنید – از تفسیر بیش از حد و حدس و گمان که توسط داده های شما پشتیبانی نمی شود، خودداری کنید.
تحقیقات خود را تضعیف نکنید – بحث در مورد محدودیت ها باید تقویت اعتبار شما باشد، نه تأکید بر نقاط ضعف یا شکست.

نوشته های مشابه

طرح پژوهش

چگونه می توان یک طرح تحقیق ایجاد کرد؟ طرح پژوهش ، طرح تحقیق چارچوبی برای برنامه ریزی تحقیقات شما و…

ساختار پایان نامه

ساختار پایان نامه ، پایان نامه یا پایان نامه یک مقاله طولانی علمی است که بر اساس تحقیقات اصلی ساخته شده…