/ در مقاله حسابداری / توسط
آخرین زمان ویرایش:

عملکرد مالی بانک ها

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

عملکرد مالی بانک ها

چکیده:

به منظور افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک بانک ها، شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد مالی، می تواند بسیار مفید و حائز اهمیت باشد. هدف این مطالعه ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات شش سال (۱۳۸۷-۱۳۹۳) مربوط به بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش این تحقیق ازلحاظ اجرا توصیفی و تحلیلی است، چون در پی توصیف بین متغیرها با استفاده از آزمون های آماری خواهد بود، و در چارچوب استدلال قیاسی استقرایی انجام می شود، و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. تمامی محاسبات و عملیات ریاضی و تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق،با استفاده از نرم افزار های Excel و Eviews انجام خواهد شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از تحقیق که نشاندهنده رابطه معنادار اندازهی بانک و کارایی عملیاتی و رابطه غیرمعنادار ریسک اعتباری و مدیریت دارایی بر نرخ بازده دارایی می باشد.همچنین رابطه غیرمعنادار اندازهی بانک و ریسک اعتباری و رابطه معنادار کارایی عملیاتی و مدیریت دارایی بر شاخص کیوتوبین نیز دیده شده است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشاندهنده رابطه معنادار اندازه بانک و مدیریت دارایی و رابطه غیرمعنادار ریسک اعتباری و کارایی عملیاتی بر نرخ ارزش افزودهی اقتصادی بانک ها می باشد.

عملکرد مالی بانک ها

عملکرد مالی بانک ها – کالج مدیریت

واژگان کلیدی: عملکرد مالی، ریسک اعتیاری، اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی .

نویسندگان: مرتضی بالطف، اسماعیل رمضان پور

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ انجام پذیرفت.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

اثربخشی کیفیت برنامه ریزی استراتژیک

اثربخشی کیفیت برنامه ریزی استراتژیک چکیده: در دنیای پویای کنونی به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات از الزامات موفقیت سازمان ها…

عدالت سازمانی

عدالت سازمانی چکیده: از آنجا که این عدالت عاملی مهم و حیاتی در سازمان می باشد و نبود آن آثار…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *