اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط

تحقیقات میدانی

زمان مطالعه: ۹ دقیقه

تحقیقات میدانی چیست؟

تحقیقات میدانی ، به عنوان یک روش کیفی برای جمع آوری داده ها تعریف می شود که هدف آن مشاهده، تعامل و درک افراد در حالی است که آن ها در یک محیط طبیعی قرار دارند. به عنوان مثال، متخصصان حفاظت از طبیعت رفتار حیوانات را در محیط طبیعی و نحوه واکنش آن ها در برابر برخی از سناریوها مشاهده می کنند. به همین ترتیب، دانشمندان علوم اجتماعی که در حال انجام تحقیقات میدانی هستند، ممکن است مصاحبه هایی انجام دهند یا افراد را از دور مشاهده کنند تا درک کنند که آن ها در یک محیط اجتماعی چگونه رفتار می کنند و چگونه نسبت به موقعیت های اطراف خود واکنش نشان می دهند.

تحقیقات میدانی طیف متنوعی از روش های تحقیق اجتماعی را شامل مشاهدات مستقیم، مشارکت محدود، تجزیه و تحلیل اسناد و سایر اطلاعات، مصاحبه های غیررسمی، نظرسنجی ها و غیره می کند. اگرچه تحقیقات میدانی معمولاً به عنوان تحقیق کیفی توصیف می شود، اما اغلب شامل جنبه های مختلف تحقیقات کمی در آن است.

تحقیقات میدانی معمولاً در یک محیط خاص آغاز می شود اگرچه هدف نهایی مطالعه مشاهده و تجزیه و تحلیل رفتار خاص یک موضوع در آن محیط است. علت و معلولیت یک رفتار خاص، به دلیل وجود متغیرهای متعدد در یک محیط طبیعی، دشوار است. بیشتر جمع آوری داده ها کاملاً بر اساس علت و معلول نیست بلکه بیشتر بر اساس همبستگی است. در حالی که تحقیقات میدانی به دنبال همبستگی است، کم بودن حجم نمونه ایجاد رابطه علی بین دو یا چند متغیر را دشوار می کند.

روش های تحقیق میدانی

مشاهده مستقیم

در این روش، داده ها از طریق روش مشاهده ای یا افراد در یک محیط طبیعی جمع آوری می شود. در این روش، رفتار یا نتیجه شرایط به هیچ وجه توسط محقق دخالت نمی کند. مزیت مشاهده مستقیم این است که داده های متنی را در مورد افراد، موقعیت ها، تعاملات و محیط اطراف ارائه می دهد. این روش تحقیق میدانی به طور گسترده ای در یک محیط یا محیط عمومی مورد استفاده قرار می گیرد اما در یک فضای خصوصی استفاده نمی شود زیرا یک معضل اخلاقی را ایجاد می کند.

مشاهده شرکت کنندگان

در این روش تحقیق میدانی، محقق عمیقا درگیر فرآیند تحقیق است، نه فقط به عنوان یک مشاهده گر بلکه به عنوان یک شرکت کننده نیز. این روش نیز در یک محیط طبیعی انجام می شود اما تنها تفاوت در این است که محقق در بحث ها درگیر می شود و می تواند جهت بحث را شکل دهد. در این روش، محققان در یک محیط راحت با شرکت کنندگان در تحقیق زندگی می کنند تا آن ها را راحت کرده و به بحث های عمیق باز کنند.

مردم نگاری

مردم نگاری مشاهده گسترده ای از تحقیقات اجتماعی و دیدگاه اجتماعی و ارزش های فرهنگی یک کل محیط اجتماعی است. در مردم نگاری، کل جوامع به طور عینی مشاهده می شوند. به عنوان مثال، اگر یک محقق می خواهد بفهمد که قبیله آمازون چگونه زندگی می کند و چگونه زندگی می کند، ممکن است او را انتخاب کند یا در میان آن ها زندگی کند و سکوت رفتارهای روزمره آن ها را مشاهده کند.

مصاحبه های کیفی

مصاحبه های کیفی سوالات نزدیک به هم هستند که مستقیماً از افراد تحقیق پرسیده می شود. مصاحبه های کیفی می توانند غیررسمی و مکالمه ای، نیمه ساختاریافته، استاندارد و پایان باز یا ترکیبی از سه مصاحبه فوق باشند. این اطلاعات زیادی را در اختیار محقق قرار می دهد که می توانند آن ها را مرتب کنند. این همچنین به جمع آوری داده های رابطه ای کمک می کند. این روش تحقیق میدانی می تواند از ترکیبی از مصاحبه های یک به یک، گروه های متمرکز و تحلیل متن استفاده کند.

مطالعه موردی

تحقیق موردی – تحلیلی عمیق از یک فرد، وضعیت یا واقعه است. این روش ممکن است دشوار به نظر برسد، با این حال، یکی از ساده ترین روش ها برای انجام تحقیقات است زیرا شامل یک غواصی عمیق و درک کامل از روش های جمع آوری داده ها و استنباط داده ها است.

مراحل انجام تحقیقات میدانی

با توجه به ماهیت تحقیقات میدانی، میزان زمان بندی و هزینه های انجام شده، تحقیقات میدانی برای برنامه ریزی، اجرا و اندازه گیری بسیار دشوار است. برخی از مراحل اساسی در مدیریت تحقیقات میدانی عبارتند از:

تیم مناسب بسازید: برای اینکه بتوانید تحقیقات میدانی انجام دهید، داشتن تیم مناسب مهم است. نقش محقق و اعضای تیم جانبی بسیار مهم است و تعریف وظایفی که آن ها باید با نقاط عطف مربوطه تعریف شده انجام دهند. مهم این است که مدیریت عالی نیز برای موفقیت خود به تحقیقات میدانی واگذار شده است.
جذب افراد برای مطالعه: موفقیت تحقیقات میدانی به افرادی بستگی دارد که این مطالعه روی آن ها انجام شده است. با استفاده از روش های نمونه گیری، استخراج افرادی که بخشی از مطالعه خواهند بود مهم است.
روش جمع آوری داده ها: همانطور که در بالا در بالا گفته شد، روش های جمع آوری داده ها برای تحقیقات میدانی متنوع است. آن ها می توانند ترکیبی از نظرسنجی ها، مصاحبه ها، مطالعات موردی و مشاهدات باشند. همه این روش ها باید گچ زده شوند و نقاط عطف هر روش نیز باید در همان ابتدا گچ برداری شوند. به عنوان مثال، در مورد نظرسنجی، طرح نظرسنجی مهم است که حتی قبل از شروع تحقیق ایجاد و آزمایش می شود.
بازدید از سایت: بازدید از سایت برای موفقیت تحقیقات میدانی مهم است و همیشه در خارج از مکان های سنتی و در محیط طبیعی واقعی پاسخ دهنده ها انجام می شود. از این رو، برنامه ریزی بازدید از سایت همراه با روش های جمع آوری اطلاعات مهم است.
تجزیه و تحلیل داده ها: تجزیه و تحلیل داده هایی که برای اعتبار بخشیدن به فرض تحقیق میدانی و تصمیم گیری در مورد نتیجه تحقیقات میدانی مهم است.
ابلاغ نتایج: هنگامی که داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، مهم است که نتایج را به ذینفعان تحقیق منتقل کنید تا بتوان بر روی آن ها اقدام کرد.

می توانید تحقیقات بازاریابی را هم مطالعه کنید.

 

تحقیقات میدانی

تحقیقات میدانی – کالج مدیریت

یادداشت های تحقیقاتی میدانی

نگهداری سوابق مردم نگاری در انجام تحقیقات میدانی بسیار مهم است. یادداشت های میدانی یکی از مهمترین جنبه های سوابق قومی را تشکیل می دهد. روند یادداشت های میدانی در حالی آغاز می شود که محقق درگیر پروسه تحقیق مشاهده ای است که بعداً باید یادداشت شود.

انواع یادداشت های تحقیق میدانی

یادداشت های شغلی: این روش یادداشت برداری در حالی است که محقق در حال مطالعه است. این می تواند در مجاورت و در دید آزاد با موضوع مورد مطالعه باشد. یادداشت ها در اینجا کوتاه، مختصر و به صورت متراکم است که بعداً می تواند توسط محقق ساخته شود. بیشتر محققان این روش را ترجیح نمی دهند به دلیل ترس از احساس اینکه پاسخ دهنده ممکن است آن ها را جدی نگیرد.
یادداشت های زمینه مناسب: این یادداشت ها بلافاصله پس از اتمام وقایع گسترش می یابند. یادداشت ها باید دقیق باشد و کلمات باید به همان اندازه که موضوع مورد مطالعه است نزدیک باشند.
یادداشت های روش شناختی: این یادداشت ها شامل روش هایی در مورد روش های تحقیقاتی مورد استفاده محقق، هر روش تحقیق جدید پیشنهادی و روش نظارت بر پیشرفت آن ها است. یادداشت های روش شناختی را می توان با یادداشت های میدانی نگهداری کرد یا به طور جداگانه ثبت کرد، اما آن ها به گزارش پایان مطالعه راه پیدا می کنند.
مجلات و خاطرات: این روش یادداشت های میدانی بینشی در زندگی محقق است. این امر تمام جنبه های زندگی محققان را ردیابی می کند و به از بین بردن اثر Halo یا هرگونه تعصبی که ممکن است در طی تحقیقات میدانی کاهش یافته باشد کمک می کند.

دلایل انجام تحقیقات میدانی

تحقیقات میدانی معمولاً در قرن بیستم در علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. اما به طور کلی، انجام و تکمیل آن زمان زیادی می برد، گران و در بسیاری از موارد تهاجمی است. پس چرا این معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد و محققان برای تأیید اعتبار داده ها آن را ترجیح می دهند؟ ما به ۴ دلیل عمده نگاه می کنیم:

۱٫ غلبه بر کمبود داده: تحقیقات میدانی مسئله عمده شکاف در داده ها را برطرف می کند. غالباً، هیچ داده ای در مورد یک موضوع در مطالعه، به ویژه در یک محیط خاص محدود نیست. این مسئله ممکن است شناخته شده یا مشکوک باشد اما هیچ راهی برای تأیید این مسئله وجود ندارد بدون تحقیقات و داده های اولیه. انجام تحقیقات میدانی نه تنها به شکاف های پلاگین در داده ها کمک می کند بلکه به جمع آوری مطالب پشتیبانی کننده می پردازد و از این رو روش تحقیق ترجیحی محققان است.
۲٫ درک زمینه مطالعه: در بسیاری از موارد، داده های جمع آوری شده کافی است اما تحقیقات میدانی هنوز انجام می شود. این کمک می کند تا اطلاعات موجود را به دست آورید. به عنوان مثال، اگر داده ها بیان کنند که اسب های یک مزرعه پایدار به طور کلی در مسابقات پیروز می شوند زیرا اسب ها از نظر نژادی ساخته شده اند و صاحب پایدار بهترین جوکی ها را استخدام می کند. اما انجام تحقیقات میدانی می تواند عوامل موثر بر موفقیت مانند کیفیت علوفه و مراقبت های فراهم شده و شرایط آب و هوایی را تحت تأثیر قرار دهد.
۳٫ افزایش کیفیت داده ها: از آنجا که این روش تحقیق از بیش از یک ابزار برای جمع آوری داده ها استفاده می کند، داده ها از کیفیت بالاتری برخوردار هستند. می توان از داده های جمع آوری شده استنباط کرد و از طریق مثلث داده ها از نظر آماری تجزیه و تحلیل شد.
۴٫ جمع آوری داده های جانبی: تحقیقات میدانی محققان را در موقعیت تفکر محلی قرار می دهد که خطوط جدید تفکر را برای آن ها باز می کند. این می تواند به جمع آوری داده هایی کمک کند که مطالعه برای جمع آوری آن حساب نکرده است.

نمونه هایی از تحقیقات میدانی

رمزگشایی معیارهای اجتماعی در محله فقیرنشین

صرفاً با استفاده از روش های مشاهده ای و مصاحبه های عمیق، محققان می توانند بخشی از جامعه برای درک معیارهای اجتماعی و سلسله مراتب اجتماعی یک زاغه باشند. این مطالعه همچنین می تواند استقلال مالی و تفاوت های ظریف عملیاتی هر روز در محله فقیرنشین را درک کند. تجزیه و تحلیل این داده ها می تواند بینشی در مورد تفاوت یک فقیر نشین با جوامع ساختار یافته ارائه دهد.

تأثیر ورزش در رشد کودک را درک کنید

انجام این روش تحقیق میدانی چندین سال به طول می انجامد و حجم نمونه می تواند بسیار زیاد باشد. تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق بینشی در مورد چگونگی واکنش بچه های مناطق مختلف جغرافیایی و زمینه ها به ورزش و تأثیر ورزش بر رشد همه جانبه آن ها فراهم می کند.

الگوهای مهاجرت حیوانات را مطالعه کنید

تحقیقات میدانی به طور گسترده برای بررسی گیاهان و جانوران مورد استفاده قرار می گیرد. یک مورد عمده استفاده، دانشمندان است که الگوهای مهاجرت حیوانات را با تغییر فصل کنترل و مطالعه می کنند. تحقیقات میدانی به جمع آوری داده ها در طول سال ها کمک می کند و به نتیجه گیری درباره چگونگی تسریع ایمن در عبور ایمن از حیوانات کمک می کند.

مزایای تحقیقات میدانی

این کار در یک محیط واقعی و طبیعی انجام می شود که در آن هیچ دستکاری در متغیرها وجود نداشته باشد و از محیط استفاده نشده باشد.
با توجه به مطالعه ای که در یک محیط راحت انجام شده است، می توان داده ها را حتی در مورد موضوعات جانبی نیز جمع آوری کرد.
محقق به دلیل مجاورت با آن ها، درک عمیقی از افراد تحقیق پیدا می کند و از این رو تحقیقات گسترده، دقیق و دقیق است.

مضرات تحقیقات میدانی

این مطالعات گران و زمانبر است و انجام آن سال ها به طول می انجامد.
فاصله گرفتن از سوگیری در مطالعه تحقیق برای محقق بسیار دشوار است.
یادداشت ها باید دقیقاً همان چیزی باشد که محقق می گوید اما پیروی از نامگذاری بسیار دشوار است.
این یک روش تفسیری است و این ذهنی است و کاملاً به توانایی محقق بستگی دارد.
در این روش کنترل متغیرهای خارجی غیرممکن است و این به طور مداوم ماهیت تحقیق را تغییر می دهد.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

تحقیقات پیمایشی

تحقیق پیمایشی چیست؟ تحقیقات پیمایشی ، Survey Research به عنوان فرآیند انجام تحقیق با استفاده از نظرسنجی هایی که محققان…

تحقیق مستند

تحقیق مستند چیست؟ تحقیق مستند ، تحقیق اسنادی به عنوان تحقیق انجام شده از طریق استفاده از اسناد رسمی یا…