اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله مدیریت / توسط
آخرین زمان ویرایش:

عوامل مؤثر بر فضیلت سازمانی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

عوامل مؤثر بر فضیلت سازمانی

چکیده:

مفهوم فضیلت اشاره به شایستگی های اخلاقی فطری دارد که از طریق فعالیت های انسانی منجر به بهبود اخلاق اجتماعی می شود . با آغاز قرن بیست و یکم، سازمان ها گرایش بیشتری به سمت فضائل اخلاقی و انسانی پیدا کرده اند و از طریق تأکید بر فضائل سعی نموده اند تا خلاءهای معنوی و اخلاقی و عاطفی کارکنان خود را برطرف سازند. بنابراین در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فضیلت سازمانی بین کارکنان بانک ملی و کشاورزی پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جهت جمع آوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را۱۱۰ نفر از کارکنان بانک ها تشکیل می دهند که به دلیل کم بودن تعداد، از روش سرشماری استفاده شد و پرسشنامه بی همه کارکنان پخش شد که در آخر۱۰۲ پرسشنامه برگشت داده شد. و همچنی برای اولویت بندی عوامل از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که بین ۱۸ نفر مدیران و متخصصان منابع انسانی پخش شد. روایی پرسشنامه با نظر اساتید و خبرگان و پایایی کلی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss19 همچنین روش AHP فازی انجام شده است. نتایج نشان داد که از میان سه عامل استخراجی (فردی، سازمانی، فراسازمانی)، عامل سازمانی بیشتری اثر مستقیم را بار سازمان فضیلتگرا دارد. لذا پیشنهاد می شود مدیران با سرمایه گذاری روی عوامل سازمانی، سازمان خود را به میزان بیشتری به سوی فضیلت گرایی سوق دهند و در پایان نیز پیشنهاداتی کاربردی ارائه شده است.

عوامل مؤثر بر فضیلت سازمانی

عوامل مؤثر بر فضیلت سازمانی – کالج مدیریت

واژگان کلیدی: فضیلت، فضیلت سازمانی، سازمان فضیلتگرا، AHPفازی.

نویسندگان: زهرا خرم زی، طیبه عباس نژاد،عباداله بانشی

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ انجام پذیرفت.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

برنامه ریزی راهبردی

برنامه ریزی راهبردی چکیده: در دنیای امروز که شاهد تغییر و تحولات شگرف در زمینه های مختلف هستیم، سیستم های…

رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی مجازی سازی محصولات در اینترنت توسط کاربران ایرانی

چکیده: پذیرش فناوری از سوی کاربران از مهمترین عوامل موفقیت یک فناوری است. در صورت عدم پذیرش تکنولوژی توسط کاربران…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *