/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

روش تحقیق اکتشافی

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

پژوهش اکتشافی (به انگلیسی: Exploratory research) «تحقیقات اولیه برای روشن شدن ماهیت دقیق مسئله برای حل است.» این مورد برای اطمینان از تحقیقات بیشتر در طی یک آزمایش و همچنین تعیین اولویت‌های تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها و استفاده از موضوعات خاص در نظر گرفته می‌شود که توجه به آنها بدون روش اکتشافی دشوار است. این روش‌ها می‌تواند شامل تکنیک‌هایی مانند:

  • تحقیقات ثانویه – مانند مرور ادبیات و / یا داده‌های موجود
  • رویکردهای کیفی غیررسمی، مانند بحث با مصرف‌کنندگان، کارمندان، مدیریت یا رقبا
  • تحقیقات کیفی رسمی از طریق مصاحبه‌های عمیق، گروه‌های متمرکز، روش‌های طرح‌ریزی، مطالعات موردی یا مطالعات آزمایشی

هنگامی که هدفِ تحقیق، آشنایی با یک پدیده یا به دست آوردن بینش جدید در مورد آن به منظور شکل‌دادن به یک مسئله دقیق‌تر یا ایجاد یک فرضیه باشد، پژوهش اکتشافی مفید واقع می‌شود.

روش پژوهش اکتشافی

روش پژوهش اکتشافی همان طور که ازنام آن مشخص است به دنبال اکتشاف چیز هایی است که رخ  می  دهد و پرسش در مورد آن ها است.این روش به ویژه زمانی مفید است که درباره یک پدیده شناخت کافی وجود ندارد. بنابر این روش اکتشافی می تواند به تصمیم گیری در مورد این که آیا موضوع مورد نظر ارزش تحقیق دارد یا خیر بیانجامد. روش اکتشافی را می توان با جستجوی ادبیات، صحبت با متخصصان حوزه مربوطه و انجام مصاحبه متمرکز با افراد یا گروه ها ،خواندن متون و نوشته های مختلف, مشورت با اساتید و صاحب نظران و… دنبال کرد.پژوهش اکتشافی غیر تجربی و مبتنی بر مشاهده است. به عبارت دیگر محقق تنها متغیر ها را مشاهده می کند بدون آن که تغییری در آن ها ایجاد نماید. در چنین مطالعاتی کشف روابط مورد مطالعه قرار می گیرد بدون دست کاری متغیر ها. هـدف اصـلـی در تـحـقـیـق اکـتـشافی , شناخت وضعیتی است که درباره آن آگـاهـی هـای لازم وجـود ندارد, به عبارت دیگر, در این نوع تحقیق , محقق به دنبال دستیابی به اطلاعاتی است که با کمک آن ها می تواند موضوع تحقیق را به خـوبـی بـشـنـاسـد. بنابر این , بااین تعریف هر تحقیقی نیازمند انجام یک سری مـطـالـعـات اکـتـشـافـی اسـت یـعـنـی تحقیق اکتشافی زمینه ای است برای انجام تحقیقات مهم تر و گسترده تر.  بـنـا بـراین , وظیفه تحقیق اکتشافی نه رسیدگی کردن به فرضیه های تحقیق است و نه جمع آوری اطلاعات در مورد مساله تحقیق , بلکه ایجاد زمینه مناسب بـرای درک بـهـتـر پـدیـده های مختلف یا مساله خاصی است که محقق , فاقد اطـلاعـات کـافی درآن مورد است.

روش تحقیق اکتشافی

روش تحقیق اکتشافی – کالج مدیریت

این مقاله را بخوانید: پروپوزال را چگونه بنویسیم؟

طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی

در دو دهه ی گذشته علاوه بر پارادایم مرسوم تحقیق (مبتنی بر اصالت تحصلی یا اثبات گرایی) استفاده از پارادایم های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر برای شناسایی مسائل و مشکلات سیستم های اجتماعی-رفتاری به طور اعم، و محیط های آموزشی به طور اخص، استفاده از روش های مبتنی بر ترکیب پارادایم های تحقیق از اهمیت برخوردار شده است. زیرا به رغم ماهیت پیچیده این سیستم ها و محیط ها، نمی توان فقط به استفاده از یک روش (کمی یا کیفی) اکتفا کرد و به شناخت کافی نسبت به موقعیت های معین دست یافت. با توجه به این امر، برای پی بردن به مسایل نظام های آموزشی و کوشش در جهت حل آنها استفاده ترکیبی از روش های کمی و کیفی ضرورت یافته است. در راستای برآوردن این نیاز، در دهه ی اخیر استفاده از ترکیب روش های کمی و کیفی، تحت عنوان روش های تحقیق آمیخته، رایج شده است.

طرح های تحقیق آمیخته به سه بخش زیر دسته بندی می شوند:

الف-طرح های تحقیق آمیخته بهم تنیده

ب-طرح های تحقیق آمیخته تشریحی

ج-طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی

در این بخش به بررسی طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی می پردازیم:

در طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی، پژوهشگر درصدد زمینه یابی”موقعیت نامعین” می باشد.برای این منظور ابتدا به گردآوری داده های کیفی می پردازد. انجام این مرحله او را به توصیف جنبه های بی شماری از پدیده هدایت می کند. با استفاده از این شناسایی اولیه امکان صورت بندی فرضیه هایی درباره بروز پدیده مورد مطالعه فراهم می شود. پس از آن در مرحله بعدی،پژوهشگر می تواند از طریق گردآوری داده های کمی، فرضیه ها را مورد آزمون قرار دهد.

بنابراین در این نوع طرح های تحقیق آمیخته، به داده های کیفی اهمیت بیشتری داده می شود. علاوه بر آن  در توالی گردآوری داده ها ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمی گردآوری می شوند.بالاخره پژوهشگر بر مبنای یافته های حاصل از داده های کیفی سعی بر آن دارد که داده های کمی راگردآوری کند تا تعمیم پذیری یافته را میسر سازد.

به عنوان مثالی از کاربرد طرح تحقیق آمیخته اکتشافی می توان بررسی فرآیند اجرایی و عملکرد شوراهای تحقیقات آموزش و پرورش را موردنظر قرار داد. برای انجام این طرح در مرحله اول پژوهشگر می تواند با استفاده از روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها از میان شوراهای استانی، با نمونه گیری نظری تعدادی مناسب  برای مثال ۱۰ شورا  انتخاب کند و در هر شورا با سه نفر عضو و مجموعا با ۳۰ نفر عضو شورا به مصاحبه بپردازد. با تحلیل داده های گردآوری شده پژوهشگر می تواند فرآیند اجرایی و عملکرد شوراها را در رابطه با بافت سازمانی، جریان امور و تصمیم گیری نسبت به طرح های تحقیق تبیین کند.

پژوهشگر در مرحله دوم به گردآوری داده های کمی از اعضای شورا می پردازد. در این مرحله ضمن تعیین متغییرهای اصلی و تدوین ابزار گردآوری داده های کمی(پرسشنامه) و انتخاب نمونه ای تصادفی از میان شوراهای استانی تحقیقات آموزش و پرورش به گردآوری و تحلیل داده ها می پردازد. پس از آن پژوهشگر بر اساس نتایج به دست آمده امکان تعمیم یافته ها را فراهم می آورد.

نوشته های مشابه

جایگاه سازی برند

جایگاه سازی برند چیست؟ جایگاه سازی برند ، عبارت است از «طراحی محصولات، تصویر و فعالیت های شرکت به نحوی…

روش تحقیق میکس متد

وانـگهی یکی دیگر‌ از‌ صاحب‌نظران طرح‌های تحقیق آمیخته را به شرح زیر به سه دسته تقسیم می‌کند: الف.طرح‌های‌ تـحقیق‌ آمیخته…