/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تحقیقات تجربی

زمان مطالعه: ۷ دقیقه

تحقیقات تجربی چیست؟

تحقیقات تجربی ، تحقیقاتی است که با استفاده از دو مجموعه متغیر با رویکرد علمی انجام شده است. مجموعه اول به عنوان یک ثابت عمل می کند، که از آن برای اندازه گیری اختلافات مجموعه دوم استفاده می کنید. به عنوان مثال، روش های تحقیق کمی، تجربی هستند.

اگر اطلاعات کافی برای پشتیبانی تصمیمات خود ندارید، ابتدا باید واقعیت ها را تعیین کنید. تحقیقات تجربی داده های لازم را برای کمک به شما در تصمیم گیری بهتر جمع آوری می کند.

هر تحقیقی که تحت شرایط قابل قبول علمی انجام شود از روش های تجربی استفاده می کند. موفقیت مطالعات تجربی به محققان بستگی دارد که تأیید تغییر یک متغیر را فقط بر اساس دستکاری متغیر ثابت می دانند. این تحقیق باید یک علت و معلول قابل توجه را تعیین کند.

شما می توانید در شرایط زیر تحقیقات آزمایشی انجام دهید:

زمان یک عامل حیاتی در ایجاد رابطه بین علت و معلول است.
رفتار تغییرناپذیر بین علت و معلول.
شما می خواهید اهمیت علت و معلول را درک کنید.

 

انواع طراحی تحقیق تجربی

انواع طراحی تحقیق تجربی با توجه به نحوه تخصیص محققان به شرایط و گروه های مختلف تعیین می شود. آن ها از ۳ نوع هستند، یعنی. تحقیقات تجربی پیش آزمایشی، نیمه آزمایشی و واقعی.

طراحی تحقیق پیش آزمایشی

در طراحی تحقیق پیش از آزمایش، یک گروه یا گروه های وابسته مختلف برای تأثیر کاربرد یک متغیر مستقل که باعث تغییر می شود، مشاهده می شوند. این ساده ترین شکل طراحی تحقیق تجربی است و بدون هیچ گروه کنترل درمان می شود.

اگرچه بسیار عملی است، اما تحقیقات تجربی در چندین زمینه از معیارهای واقعی- تجربی وجود ندارد. طرح تحقیق پیش آزمایشی بیشتر به سه نوع تقسیم می شود.

طرح تحقیق یک مطالعه موردی یک شبه

در این نوع مطالعه تجربی، فقط یک گروه یا متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. این مطالعه پس از مداوا انجام می شود که فرض بر این است که باعث تغییر می شود و آن را به یک مطالعه پس آزمون تبدیل می کند.

طرح تحقیق پیش آزمون- پس آزمون یک گروهی:

این طرح تحقیقاتی با انجام آزمایش بر روی یک گروه منفرد قبل از اجرای درمان و پس از انجام درمان، هر دو مطالعه پس آزمون و پیش آزمون را ترکیب می کند. با اولی که در آغاز درمان و بعداً در انتها تجویز می شود.

مقایسه گروه استاتیک:

در یک مطالعه مقایسه ای گروهی استاتیک، ۲ یا بیشتر گروه تحت نظر قرار می گیرند، جایی که فقط یکی از گروه ها تحت برخی از درمان ها قرار می گیرد در حالی که گروه های دیگر ثابت هستند. همه گروه ها پس آزمون هستند و اختلافات مشاهده شده بین گروه ها نتیجه درمان است.

طرح تحقیق نیمه تجربی

 کلمه “شبه” به معنای جزئی، نیمه یا شبه است. بنابراین، تحقیقات نیمه آزمایشی شباهت زیادی به تحقیقات تجربی واقعی دارد، اما همان نیست. در شبه آزمایش ها، به طور تصادفی به شرکت کنندگان اختصاص داده نمی شود و به همین ترتیب، از آن ها در محیط هایی استفاده می شود که تصادفی سازی سخت یا غیرممکن است.

 این در تحقیقات آموزشی بسیار معمول است، جایی که مدیران تمایلی به انتخاب تصادفی دانش آموزان برای نمونه های آزمایشی ندارند.

برخی از نمونه های طراحی تحقیق نیمه آزمایشی عبارتند از: سری های زمانی، بدون طراحی گروه کنترل معادل و طراحی متعادل.

طراحی تحقیق تجربی واقعی

طرح تحقیق تجربی واقعی برای تأیید یا رد یک فرضیه به تجزیه و تحلیل آماری متکی است. این دقیق ترین نوع طراحی آزمایشی است و می تواند با یا بدون پیش آزمون در حداقل ۲ فرد وابسته به طور تصادفی تعیین شده انجام شود.

طرح تحقیق تجربی واقعی باید شامل یک گروه کنترل باشد، متغیری که می تواند توسط محقق دستکاری شود و توزیع آن باید تصادفی باشد. طبقه بندی طراحی آزمایشی واقعی شامل موارد زیر است:

طراحی گروه کنترل فقط پس آزمون: در این طرح، افراد به طور تصادفی انتخاب شده و به ۲ گروه (شاهد و آزمایشی) تقسیم می شوند و فقط گروه آزمایش تحت درمان قرار می گیرند. پس از مشاهده دقیق، هر دو گروه پس آزمون می شوند و از تفاوت بین این گروه ها نتیجه گیری می شود.

طراحی گروه کنترل پیش آزمون- پس آزمون: برای این طرح گروه کنترل، افراد به طور تصادفی به ۲ گروه تقسیم می شوند، هر دو ارائه می شوند، اما فقط گروه آزمایش تحت درمان قرار می گیرد. پس از مشاهده دقیق، هر دو گروه برای اندازه گیری میزان تغییر در هر گروه پس آزمون می شوند.

طرح چهار گروهی سلیمان: این ترکیبی از گروه های کنترل فقط پیش آزمون و پس آزمون پس آزمون است. در این حالت، افراد به طور تصادفی انتخاب شده در ۴ گروه قرار می گیرند.

دو گروه اول از این با استفاده از روش فقط پس آزمون آزمایش می شوند، در حالی که دو گروه دیگر با استفاده از روش پیش آزمون-پس آزمون آزمایش می شوند.

 

تحقیقات تجربی

تحقیقات تجربی – کالج مدیریت

 

مزایای تحقیقات تجربی

تحقیقات تجربی به شما امکان می دهد ایده خود را قبل از انتقال به بازار در یک محیط کنترل شده آزمایش کنید. همچنین به لطف مزایای زیر، بهترین روش برای آزمایش نظریه شما را فراهم می کند:

۱٫ محققان تسلط بیشتری بر متغیرها دارند تا نتایج مطلوبی را بدست آورند.
۲٫ موضوع یا صنعت بر اثربخشی تحقیقات تجربی تأثیر نمی گذارد. هر صنعتی می تواند آن را برای اهداف تحقیقاتی پیاده سازی کند.
۳٫ نتایج خاص است.
۴٫ پس از تجزیه و تحلیل نتایج، می توانید یافته های خود را در ایده ها یا موقعیت های مشابه استفاده کنید.
۵٫ شما می توانید علت و نتیجه یک فرضیه را شناسایی کنید. محققان می توانند برای تعیین ایده های عمیق تر، این رابطه را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
۶٫ تحقیقات تجربی یک نقطه شروع ایده آل است. داده هایی که جمع آوری می کنید بنیادی است که بر اساس آن می توانید ایده های بیشتری بسازید و تحقیقات بیشتری انجام دهید.

 

خصوصیات تحقیقات تجربی چیست؟

متغیرها

تحقیقات تجربی متغیرهای وابسته، مستقل و اضافی را شامل می شود. متغیرهای وابسته متغیرهایی هستند که تحت درمان یا دستکاری قرار می گیرند و گاهی موضوع تحقیق نامیده می شوند.

متغیرهای مستقل، درمان آزمایشی است که بر روی متغیرهای وابسته اعمال می شود. از طرف دیگر، متغیرهای اضافی از دیگر عوامل موثر بر آزمایش هستند که ممکن است در تغییر نیز نقش داشته باشند.

تنظیمات

این مکان جایی است که آزمایش انجام می شود. بسیاری از آزمایشات در آزمایشگاه انجام می شود، جایی که می توان متغیرهای اضافی را کنترل کرد و در نتیجه آن ها را از بین برد.

آزمایشات دیگر در محیطی کمتر قابل کنترل انجام می شود. انتخاب محیط مورد استفاده در تحقیق به ماهیت آزمایش انجام شده بستگی دارد.

چند متغیره

تحقیقات تجربی ممکن است شامل چندین متغیر مستقل باشد، به عنوان مثال. زمان، مهارت، نمرات آزمون و غیره.

 

نمونه هایی از تحقیقات تجربی

نمونه های تحقیق تجربی بسته به نوع طرح تحقیق تجربی که در نظر گرفته شده متفاوت است. ابتدایی ترین نمونه تحقیقات تجربی آزمایش های آزمایشگاهی است که ممکن است بسته به موضوع تحقیق از نظر ماهیت متفاوت باشد.

برگزاری امتحانات پس از پایان ترم

در طول ترم، دانشجویان در یک کلاس دروس خاصی را سخنرانی می کنند و یک امتحان در پایان ترم برگزار می شود. در این حالت، دانشجویان موضوع یا متغیرهای وابسته هستند در حالی که سخنرانی ها متغیرهای مستقلی هستند که روی موضوعات درمان می شوند.

فقط یک گروه از افراد با دقت انتخاب شده در این تحقیق در نظر گرفته شده است، و این یک نمونه از طرح تحقیق پیش آزمایش است. همچنین متوجه خواهیم شد که آزمون ها فقط در پایان ترم انجام می شوند و در آغاز کار انجام نمی شوند.

همچنین با نتیجه گیری آسانتر، می توان نتیجه گرفت که این یک مطالعه موردی یکبار مصرف است.

ارزیابی مهارت کارمندان

قبل از استخدام متقاضی کار، سازمان ها آزمون هایی را انجام می دهند که برای بررسی نامزدهای کم صلاحیت از مجموعه متقاضیان واجد شرایط استفاده می شود. به این ترتیب، سازمان ها می توانند مهارت های یک کارمند را در زمان استخدام تعیین کنند.

در دوره اشتغال، سازمان ها همچنین آموزش کارمندان را برای بهبود بهره وری کارمندان و رشد سازمان به طور کلی انجام می دهند. ارزیابی بیشتر در پایان هر آموزش انجام می شود تا تأثیر آموزش بر مهارت های کارکنان آزمایش شود و آزمون پیشرفت نیز انجام شود.

در اینجا، موضوع کارمند است، در حالی که درمان آموزش انجام شده است. این یک نمونه تحقیق تجربی گروه کنترل پیش آزمون-پس آزمون است.

ارزیابی روش تدریس

بیایید یک موسسه دانشگاهی را در نظر بگیریم که می خواهد روش تدریس ۲ معلم را ارزیابی کند تا بهترین را تعیین کند. موردی را تصور کنید که دانش آموزان منصوب به هر معلم احتمالاً به دلیل درخواست شخصی والدین یا لجبازی و زیرکی انتخاب می شوند.

این یک نمونه طراحی گروه معادل نیست زیرا نمونه ها برابر نیستند. با ارزیابی اثربخشی روش تدریس هر معلم از این طریق، ممکن است پس از انجام پس آزمون نتیجه بگیریم.

با این حال، این ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند شیرینی طبیعی دانش آموز باشد. به عنوان مثال، یک دانش آموز بسیار باهوش فارغ از روش تدریس، راحت تر از همسالان خود خواهد گرفت.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

تحقیقات پایه

تحقیقات پایه چیست؟ تحقیقات پایه ، تحقیقات بنیادی نوعی رویکرد تحقیقاتی است که هدف آن شناخت بهتر یک موضوع، پدیده…

تحقیقات روانشناسی

تحقیقات روانشناسی ، طیف گسترده ای از روش های تحقیق در روانشناسی استفاده می شود. این روش ها با توجه…