اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در مقاله اقتصاد / توسط
آخرین زمان ویرایش:

مخارج تحقیق و توسعه

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

مخارج تحقیق و توسعه

چکیده:

از گذشته در مباحث اقتصادی، سرمایه گذاری و نرخ رشدآن، به عنوان برجسته ترین شاخص ارزیابی سیاست های اقتصادی ویکی ازعناصرمهم رشد و توسعه اقتصادی مدنظربوده است . سرمایه گذاری یکی ازعوامل مهم ایجاد رشد پایداراقتصادی است،بنابرین بررسی عوامل تعیین کننده آن اهمیت بسیاری دارد.تئوری های سرمایه گذاری نشان می دهندسرمایه گذاری تحت تاثیرعوامل مختلفی ماننددرآمد، نرخ بهره و محیط اقتصادکلان قراردارد.همچنین ترکیب و اجزای درآمد ملی نقش مهمی درتعیین سرمایه گذاری دارد.بنابراین هدف از این تحقیق تعیین تأثیرصادرات ،تحقیق و توسعه،برسرمایه گذاری در صنایع مختلف ایران برحسب کدهایISICمی باشد. جامعه آماری برای این مطالعه ۲۲گروه صنعتی طی دوره زمانی ۱۹۳۱-۱۹۰۱می باشد که با مدل اقتصادسنجی داده های پانل براساس نرم افزار Eviewsبرآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهدصادرات و مخارج تحقیق و توسعه در دوره مذبور تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری در صنایع مورد بررسی داشته اند به طوری که با افزایش یک درصد صادرات و تحقیق و توسعه به ترتیب ۰۰/۰و ۳۹/۰درصد افزایش در سرمایه گذاری در صنایع مختلف را داشته ایم.

مخارج تحقیق و توسعه

مخارج تحقیق و توسعه – کالج مدیریت

واژگان کلیدی: سرمایه گذاری،تحقیق و توسعه، صادرات و داده های پانل دیت.

نویسندگان: مریم حبیب پورفتاحی، منیره دیزجی

می توانید مقاله بازاریابی را مطالعه کنید.

دانلود مقاله

 

بروز رسانی این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ انجام پذیرفت.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

تورم و ارزش افزوده

تورم و ارزش افزوده چکیده: سرمایه گذاری از دیرباز تاکنون مورد توجه اقتصاددانان بوده است، و در این زمینه نظریه…

انتخاب کارکنان شایسته

انتخاب کارکنان شایسته چکیده: هدف تحقیق اولویت بندی معیارهای انتخاب کارکنان توانمند جهت ورود به بانک پارسیان می باشد. از…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *