اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در استارت آپ / توسط

مربیگری کارآفرینانه

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

مربیگری کارآفرینانه

مربیگری کارآفرینانه ، در واقع مربیگری یک رویکرد رشد و توسعه است که فرد تمایل به افزایش مهارت های خود، به کمک فرد دیگری نیاز دارد. این مفهوم در حوزه های ورزشی، آموزشی و روانشناسی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است. مربیگری اساسا یعنی ساختار پشتیبان مبتنی بر رابطه نزدیک بین فردی که منجر به یادگیری ورشد توانایی بالقوه در بستر خاصی از تغییر می گردد.

مربیگری می تواند به همه افراد توفیق طلب و نیازمند توسعه در تمام سطوح اتفاق بیافتد و به ویژه به کارآفرینان جدیدی که با استعداد خود خیلی آشنا نیستند کمک کند. مربیگری افراد را تشویق می کند که به جای توجه به نقاط ضعف و کمبودهایی که دارند بر نقاط قوت خود متمرکز شوند. تاکید بر نقاط قوت افراد باعث کاهش ترک اختیاری کار و افزایش بهره وری و رضایت مشتریان می شود. بنابراین با تاکید زیاد بر مربیگری نقاط قوت، می توانیم از توسعه و رشد افراد، از راه آگاهی آنان از خود و محیطی که در آن کار می کنند حمایت کنیم و این سبب رشد استعدادها و توانایی های افراد می شود و فرصت هایی را خلق می کند که تاثیر آن در سازمان به حداکثر برسد.

مربیگری به معنای افزایش بهره وری، یادگیری، رضایت شغلی و تغییر رفتار می باشد. دستاوردهای اولیه مربیگری اشاره به تغییر رفتار، نگرش و تغییرات شناختی شاگرد در نتیجه تعامل بین مربی و شاگرد و همچنین افزایش خودباوری و افزایش سطح یادگیری است. بر همین اساس نتایج بدست آمده از فرایند مربیگری را می توان به موفقیت های فردی و موفقیت های سازمانی دسته بندی کرد.

توسعه و بالندگی فردی و سازمانی محور اصلی مربیگری است. هدف اصلی آن یاری رساندن به افراد برای رسیدن به هدف های شخصی و سازمانی در راستای دستیابی به یک کسب و کار موفق می باشد. مربیگری کارآفرینانه را حمایت فردی و گروهی از افراد به منظور تقویت و توسعه مهارت های آنان از طریق یادگیری کارآفرینانه جهت شناسایی و تشخیص فرصت ها تعریف می کنند. مربیان کارآفرین با بکار گیری ویژگی های(دانش، همدلی، مهارتها و تواناییهای لازم) می توانند باعث کاهش عدم اطمینان افراد در محیط کسب و کار گردند. مربی کارآفرینی یک تجربه یادگیری خلاقانه را در افراد ایجاد می نماید، که باعث افزایش توانمندی های آنان در شناسایی و ایجاد فرصت های کارآفرینانه می گردد.

دستاوردهای حاصل از اجرای برنامه های مربی گری باعث افزایش مهارت ها و توانایی ها، روابط بهتر با دیگران، اعتمادبه نفس بیشتر، سازگاری با تغییرات، تعادل کار و زندگی و کاهش سطح استرس باشد. خروجی و دستاورد فرایند مربیگری در سطح فردی شامل افزایش سطح خودآگاهی، افزایش رضایت مندی و افزایش تعهد شغلی است. مربیگری تاکید مثبتی بر عملکرد ضعیف کاری افراد دارد، اما یک رابطه ی مثبت با مدیریت استرس، رضایت مندی شغلی، خودباوری و توسعه رهبری و عملکردی ایجاد می کند. اقدامات مربیگری می تواند باعث افزایش سطح خودباوری و افزایش سطوح تجربه و مهارت های افراد شود. دستاوردهای بدست آمده در مربیگری کارآفرینانه شامل تغییر نگرش، رفتار و دانش، دستیابی به اهداف و رضایت طرفین می باشد. از طرفی نتایج تحقیق کراپتن و اسمیرنا(۲۰۱۲)، نشان می دهد که حاصل تعامل بین مربی و شاگرد باعث خودباوری کارآفرینان، کنترل درونی و بیرونی کارآفرینان می شود.

 

مربیگری کارآفرینانه

مربیگری کارآفرینانه – کالج مدیریت

 

به طور کلی حاصل تعامل مربی با شاگرد باعث تغییر رفتار و بهبود عملکرد آنان می شود و همچنین موجب تغییر نگرش، شناخت نسبی به نقاط قوت و ضعف خود و افزایش دانش و مهارت های مورد نیاز می شود. یکی از دستاوردهای اصلی برای شاگردان در تعامل بین خود و مربیان موثر، موفقیت شغلی است که می تواند به عنوان یک راهکار برای موفقیت فردی واقع شود.

موفقیت های بیشتر سازمانی در نتیجه استفاده از مربیگری شامل، عملکرد سازمانی، حفظ استعدادها و تحول سازمانی است. با اجرایی کردن گام های استاندارسازی روش های مربیگری و ایجاد همدلی بین مربی و متربی، می توان به عملکرد کارآفرینانه دست یافت. نتایج تحقیق اس تی جین و همکاران(۲۰۱۴) نیز حاکی از آن است که تعهد سازمانی و جانشین پروری از دستاوردهای سازمانی که از روایط مرشدی حاصل می گردد؛ می باشد. مربیگری با تنظیم عملکرد فردی به اهداف سازمانی و تیمی کمک کرده، نقاط قوت را افزایش می دهد، ارتباط میان مدیران و تیم ها را بالا می برد و به افراد کمک می کند تا مسئولیت رفتارها و اقدامات خودشان را بر عهده بگیرند و افراد را تشویق حرکتی فراتر از ظرفیت های خود می نماید. نتایج تحقیق اس تی – جان نشان می دهد شناسایی و بهره برداری موفقیت آمیز از فرصت ها در گرو دستیابی به شبکه های اجتماعی که شامل مربیان می باشند که این شبکه اجتماعی تاثیر بر فرایند خلاقیت در کسب و کار جدید را دارد. بن سلم و لخال(۲۰۱۶)، در مقاله ای با عنوان مربیگری کارآفرینانه، مدل سازی و اندازه گیری آن؛ به سه بعد اصلی مدل که شامل همدلی مربی، اعمال استانداردهای مربی و انتظار مربی برای عملکرد کارآفرینانه پرداخته اند. دستاوردهای آن می تواند شامل رضایت مندی شغلی، خودباوری، دستیابی به اهداف شخصی و تغییر و دگرگونی درونی باشد. همچنین فتحی و اجارگاه و همکاران(۱۳۹۳) در تحقیق نشان دادند که مزایای فردی، سازمانی و معایب طراحی، اجرا و ارزش یابی از نتایج مربیگری است.

کرامپتن و همکاران(۲۰۱۲) دریافتند که تاثیر مربیگری(نقش مربیگری، تمرکز بر جلسات مربیگری، نتایج مربیگری و رضایت مندی) بر ویژگی های کارآفرینان(نوپا) می تواند باعث رشدعملکرد شرکت ها شود. نتایج تحقیقات گابریل و گریگوری (۲۰۱۴)، نشان داد که روابط رفتاری مربی می تواند بر دستاوردهای شاگرد تاثیر مثبتی داشته باشد که دستاورد حاصله شامل پ ورش انگیزش افراد، عملکرد شغلی و افزایش خودباوری می شود. تحقیق آودت و همکاران(۲۰۱۲)، به عنوان شناسایی عوامل موفقیت مربیگری کسب و کار، نشان داد که موفقیت برنامه های مربیگری کسب و کار یعنی میزان تغییر در دانش، و رفتار کارآفرین، میزان دستیابی به اهداف و میزان رضایت طرفین متاثر از مشخصه های مربی، مشخصه های شاگرد، رابطه مربی-شاگرد و ساختار حمایتی برای کارآفرینان نوپا بوده که از میان ویژگی ها و مشخصه ها، تغییر نگرش کارآفرینان نسبت به دیگر عوامل تاثیر بیشتری خواهد داشت.

به طور کلی با بررسی مطالعات پیشین به این نتیجه می رسیم که دستاوردهای مربیگری کارآفرینانه توسط صاحب نظران و پژوهشگران گذشته را می توان در سطح فردی و سازمانی مشاهده کرد. هر چند که دسته بندی منسجم و منظمی ارآنها در این سطح ارائه نشده است.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

داستان سرایی برند

داستان سرایی برند ، هر برندی در طول حیات خود از زمانی که فعالیتش را شروع کرده تا امروز سرگذشت…