اینستاگرام کالج مدیریت را دنبال کنید
/ در پایان نامه / توسط
آخرین زمان ویرایش:

تحقیقات توصیفی

زمان مطالعه: ۸ دقیقه

تحقیق توصیفی چیست؟

تحقیقات توصیفی ، به عنوان یک روش تحقیق تعریف می شود که ویژگی های جمعیت یا پدیده مورد مطالعه را توصیف می کند. این روش بیشتر بر “چه” موضوع تحقیق تمرکز دارد تا “چرا” موضوع تحقیق.

روش تحقیق توصیفی در درجه اول بر توصیف ماهیت یک بخش جمعیتی متمرکز است، بدون اینکه “چرا” یک پدیده خاص اتفاق می افتد. به عبارت دیگر، موضوع تحقیق را “توصیف” می کند، بدون اینکه “چرا” اتفاق بیفتد.

به عنوان مثال، یک برند پوشاک که می خواهد روند خرید مد در بین خریداران نیویورک را درک کند، یک نظرسنجی جمعیتی از این منطقه انجام می دهد، داده های جمعیت را جمع آوری می کند و سپس تحقیقات توصیفی را در مورد این بخش جمعیتی انجام می دهد. این مطالعه سپس جزئیات مربوط به “الگوی خرید خریداران نیویورک” را کشف خواهد کرد، اما هیچ اطلاعات تحقیقاتی درباره “چرایی” وجود الگوها را پوشش نمی دهد. از آنجا که مارک پوشاک سعی در ورود به این بازار دارد، درک ماهیت بازار آن ها هدف مطالعه است.

 

مشخصات تحقیق توصیفی

اصطلاح تحقیق توصیفی سپس به سوالات تحقیق، طراحی مطالعه و تجزیه و تحلیل داده های انجام شده در آن موضوع اشاره دارد. ما آن را یک روش تحقیق مشاهده ای می نامیم زیرا هیچ یک از متغیرهای مطالعه تحقیقاتی تحت هیچ ظرفیتی تأثیر نمی پذیرند.

برخی از ویژگی های متمایز تحقیق توصیفی عبارتند از:

تحقیقات کمی: تحقیق توصیفی یک روش تحقیق کمی است که سعی در جمع آوری اطلاعات کمی برای تجزیه و تحلیل آماری نمونه جمعیت دارد. این یک ابزار محبوب در تحقیقات بازار است که به ما امکان می دهد ماهیت بخش جمعیت شناختی را جمع آوری و توصیف کنیم.

متغیرهای کنترل نشده: در تحقیقات توصیفی، هیچ یک از متغیرها به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی گیرند. این از روش های مشاهده برای انجام تحقیق استفاده می کند. از این رو، ماهیت متغیرها یا رفتار آن ها در دست محقق نیست.

مطالعات مقطعی: تحقیقات توصیفی معمولاً یک مطالعه مقطعی است که در آن بخش های مختلف متعلق به یک گروه مطالعه می شوند.

اساس تحقیقات بیشتر: محققان با استفاده از تکنیک های مختلف تحقیق، در مورد داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل شده از تحقیقات توصیفی تحقیق بیشتری می کنند. این داده ها همچنین می توانند به انواع روش های تحقیقاتی مورد استفاده برای تحقیقات بعدی کمک کنند.

 

کاربردهای تحقیق توصیفی با مثال

از یک روش تحقیق توصیفی می توان به چندین روش و به دلایل مختلف استفاده کرد. قبل از ورود به هر سروی، اهداف نظرسنجی و طراحی نظرسنجی بسیار مهم است. علیرغم پیروی از این مراحل، هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا نتیجه تحقیق محقق می شود وجود ندارد. چگونه می توان از تحقیق توصیفی استفاده کرد؟ برای درک هدف نهایی اهداف تحقیق، در زیر برخی از روش هایی که امروزه سازمان ها از تحقیقات توصیفی استفاده می کنند آورده شده است:

ویژگی های پاسخ دهنده را تعریف کنید: هدف از استفاده از سوالات نزدیک نتیجه گیری نتیجه گیری مشخص درباره پاسخ دهندگان است. این می تواند نیاز به استخراج الگوها، صفات و رفتار پاسخ دهندگان باشد. همچنین می تواند درک از یک پاسخ دهنده، نگرش یا نظر او در مورد این پدیده باشد. به عنوان مثال، از هزاره ها ساعاتی که در هفته برای مرور اینترنت می گذرانند، می فهمید. همه این اطلاعات به سازمان تحقیقاتی کمک می کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه اتخاذ کند.

اندازه گیری روند داده ها: محققان روند داده ها را در طول زمان با قابلیت آماری طراحی تحقیق توصیفی اندازه گیری می کنند. اگر یک شرکت پوشاک در مورد جمعیت های مختلف مانند گروه های سنی ۲۴ تا ۳۵ سال و ۳۶ تا ۴۵ سال در مورد عرضه جدید لباس های پاییزی تحقیق می کند، در نظر بگیرید. اگر یکی از این گروه ها خیلی به راه اندازی جدید نپردازد، بینشی راجع به لباس ها و لباس های آن ها فراهم می کند. نام تجاری لباس و پوشاکی را که مشتری پسند نیست، رها می کند.

مقایسه رفتار: سازمان ها همچنین از طرح تحقیق توصیفی برای درک نحوه پاسخگویی گروه های مختلف به یک محصول یا خدمات خاص استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک نام تجاری پوشاک یک نظرسنجی ایجاد می کند که سوالات کلی را می پرسد که تصویر برند را اندازه گیری می کند. همین مطالعه همچنین سوالات جمعیت شناختی مانند سن، درآمد، جنسیت، موقعیت جغرافیایی و غیره را می پرسد. این تحقیق در مورد مصرف کننده به سازمان کمک می کند تا بفهمد چه جنبه هایی از مارک برای مردم جذاب است و چه جنبه هایی از این نظر را ندارد همچنین به اصلاحات محصول یا بازاریابی یا حتی ایجاد خط تولید جدید برای تأمین پاسخگویی به گروه های بالقوه با رشد بالا کمک می کند.

اعتبارسنجی شرایط موجود: محققان به طور گسترده ای از تحقیقات توصیفی برای کمک به تعیین شرایط غالب تحقیق و الگوهای اساسی استفاده می کنند. با توجه به روش تحقیق غیر تهاجمی و استفاده از مشاهده کمی و برخی از جنبه های مشاهده کیفی، محققان هر متغیر را مشاهده می کنند و تجزیه و تحلیل عمیق انجام می دهند. محققان همچنین از آن برای تأیید شرایط موجود که در یک جمعیت شیوع دارد، استفاده می کنند.

انجام تحقیقات در زمانهای مختلف: تجزیه و تحلیل را می توان در دوره های مختلف انجام داد تا هرگونه شباهت یا اختلاف را تشخیص دهد. این کار همچنین امکان ارزیابی هر تعداد متغیر را فراهم می کند. برای تأیید، مطالعات در مورد شرایط غالب نیز می تواند برای ترسیم روند تکرار شود.

 

تحقیقات توصیفی

تحقیقات توصیفی – کالج مدیریت

 

روش های تحقیق توصیفی

سه روش متمایز برای انجام تحقیقات توصیفی وجود دارد. آن ها هستند:

روش مشاهده ای

روش مشاهده موثرترین روش برای انجام این تحقیق است و محققان از مشاهدات کمی و کمی استفاده می کنند.

مشاهدات کمی، مجموعه عینی داده ها است که در درجه اول بر روی اعداد و مقادیر متمرکز است. این پیشنهاد می کند “با کمیت مرتبط باشد، یا از نظر کمی به تصویر کشیده شود.” نتایج مشاهدات کمی با استفاده از روش های آماری و تجزیه و تحلیل عددی حاصل می شود. این به معنای مشاهده هر موجودیت مرتبط با مقدار عددی مانند سن، شکل، وزن، حجم، مقیاس و غیره است. به عنوان مثال، محقق می تواند پیگیری کند که آیا مشتریان فعلی مارک را با استفاده از یک سوال ساده نمره تبلیغات خالص معرفی می کنند.

مشاهده کیفی شامل اندازه گیری یا اعداد نیست بلکه در عوض فقط نظارت بر خصوصیات است. در این حالت، محقق پاسخ دهندگان را از فاصله دور مشاهده می کند. از آنجا که پاسخ دهندگان در یک محیط راحت هستند، ویژگی های مشاهده شده طبیعی و موثر است. در یک طرح تحقیق توصیفی، محقق می تواند یک مشاهده گر کامل، یک ناظر به عنوان یک شرکت کننده، یک شرکت کننده به عنوان یک ناظر یا یک شرکت کننده کامل باشد. به عنوان مثال، در یک سوپرمارکت، یک محقق می تواند از راه دور روند انتخاب و خرید مشتری را رصد و پیگیری کند. این امر بینش عمیق تری نسبت به تجربه خرید مشتری دارد.

روش مطالعه موردی

مطالعات موردی شامل تحقیق و مطالعه عمیق افراد یا گروه ها است. مطالعات موردی منجر به یک فرضیه می شود و دامنه بیشتری از مطالعه یک پدیده را گسترش می دهد. با این حال، از مطالعات موردی برای تعیین علت و معلول استفاده نمی شود زیرا آن ها نمی توانند پیش بینی های دقیقی انجام دهند، زیرا ممکن است تعصبی از طرف محقق وجود داشته باشد. دلیل دیگر اینکه مطالعات موردی راهی مطمئن برای انجام تحقیقات توصیفی نیست، وجود یک پاسخ دهنده غیرمعمول در نظرسنجی است. توصیف آن ها منجر به کلیات ضعیف و دور شدن از اعتبار خارجی می شود.

تحقیق پیمایشی

در تحقیقات پیمایشی، پاسخ دهندگان از طریق نظرسنجی یا پرسشنامه یا نظرسنجی پاسخ می دهند. آن ها ابزاری محبوب در تحقیقات بازار برای جمع آوری بازخورد از پاسخ دهندگان هستند. یک مطالعه برای جمع آوری داده های مفید باید دارای سوالات درست نظرسنجی باشد. باید ترکیبی متعادل از سوالات باز و سوالات نزدیک باشد. روش نظرسنجی می تواند بصورت آنلاین یا آفلاین انجام شود، و آن را به گزینه ای برای تحقیقات توصیفی که اندازه نمونه بسیار زیاد است تبدیل کند.

 

نمونه هایی از تحقیقات توصیفی

برخی از نمونه های تحقیق توصیفی عبارتند از:

یک گروه غذایی ویژه که طیف جدیدی از مالش کباب را راه اندازی می کند، می خواهد درک کند که طعم های مالش مورد علاقه افراد مختلف است. برای درک پالت عطر و طعم ترجیحی، آن ها این نوع تحقیق تحقیقاتی را با استفاده از روش های مختلف مانند روش مشاهده در سوپرمارکت ها انجام می دهند. همچنین با بررسی در هنگام جمع آوری اطلاعات دموگرافیک عمیق، بینشی در مورد ترجیح بازارهای مختلف ارائه می دهد. این امر همچنین می تواند به خیاطی کمک کند تا در آن جمعیت شناسی، گوشت های مختلف ترجیحی ایجاد کند. انجام این نوع تحقیقات به سازمان کمک می کند تا مدل تجاری خود را تغییر داده و بازاریابی را در بازارهای اصلی تقویت کند.

مثال دیگری از مکانی که می توان از این تحقیق استفاده کرد این است که اگر یک منطقه مدرسه بخواهد نگرش معلمان را درباره استفاده از فناوری در کلاس ارزیابی کند. با انجام نظرسنجی ها و مشاهده راحتی آن ها با استفاده از فناوری از طریق روش های مشاهده، محقق می تواند آنچه را که می تواند در درک آن در صورت مواجهه با یک اجرای کامل به مسئله کمک کند، ارزیابی کند. این همچنین به درک اینکه دانش آموزان تحت تأثیر این تغییر به طریقی تحت تأثیر قرار می گیرند، کمک می کند.

برخی دیگر از مشکلات و سوالات تحقیق که می تواند منجر به تحقیق توصیفی شود:

. محققان بازار می خواهند عادات مصرف کنندگان را مشاهده کنند.

. یک شرکت می خواهد روحیه کارکنان خود را ارزیابی کند.

. یک منطقه مدرسه می خواهد بفهمد آیا دانش آموزان بیش از کتاب های درسی به دروس آنلاین دسترسی پیدا می کنند.

. برای درک اینکه آیا برنامه های سلامتی آن سلامت کلی کارکنان را افزایش می دهد یا خیر.

 

مزایای تحقیق توصیفی

برخی از مزایای قابل توجه تحقیق توصیفی عبارتند از:

. جمع آوری داده ها: یک محقق می تواند تحقیقات توصیفی را با استفاده از روش های خاص مانند روش مشاهده، روش مطالعه موردی و روش پیمایشی انجام دهد. بین این سه مورد، تمام روش های اصلی جمع آوری داده ها پوشانده شده است، که اطلاعات زیادی را فراهم می کند. این را می توان برای تحقیقات آینده یا حتی ایجاد یک فرضیه از هدف تحقیق شما استفاده کرد.

. متنوع: از آنجا که داده های جمع آوری شده از نظر کمی و کیفی است، درک جامعی از یک موضوع تحقیق را ارائه می دهد. اطلاعات متنوع، متنوع و کامل است.

. محیط طبیعی: تحقیقات توصیفی اجازه می دهد تا تحقیقات در محیط طبیعی پاسخ دهنده انجام شود، که اطمینان حاصل می کند که داده های با کیفیت بالا و صادقانه جمع آوری می شود.

. انجام سریع و ارزان: از آنجا که حجم نمونه به طور کلی در تحقیقات توصیفی زیاد است، جمع آوری داده ها سریع انجام می شود و ارزان است.

ادمین

حدود 6 سالی هست که در زمینه آموزش رشته مدیریت به صورت تخصصی فعالیت می کند و علاقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک دارد، یک کارآفرین خستگی ناپذیر است و با انرژی حیرت انگیزی تمام قسمت های کالج مدیریت را توسعه می دهد، به سبک حرفه ای و انحصاری خود زندگی می کند و خط فکری خاصی را همیشه دنبال می کند، او رفتار هایی کاملا متفاوت نسبت به سایر مدیرانی که تا به حال دیده اید دارد...

نوشته های مشابه

تحقیقات غیر تجربی

تحقیق غیر تجربی چیست؟ تحقیقات غیر تجربی ، تحقیق غیر تجربی نوعی تحقیق است که فاقد متغیر مستقل است. در…

تحقیقات ثانویه

تحقیقات ثانویه ، در برخی شرایط، محقق ممکن است مستقیماً در فرآیند جمع آوری اطلاعات دخیل نباشد و در عوض،…